САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2017-12-28   Дугаар: A/544   Улаанбаатар хот


Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай, хүчингүй болгох тухай

Эрүүл мэндийн сайд                              Д.Сарангэрэл
CLICK HERE TO DOWNLOAD