САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 0000-00-00   Дугаар: A/330   Улаанбаатар хот


Гадаадын эмнэлэгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Эрүүл мэндийн сайд                              А.Цогцэцэг
CLICK HERE TO DOWNLOAD