САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2017-06-02   Дугаар: A/228   Улаанбаатар хот


Гадаадын эмнэлэгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Эрүүл мэндийн сайд                              А.Цогцэцэг
CLICK HERE TO DOWNLOAD