САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2017-06-02   Дугаар: A/226   Улаанбаатар хот


Гадаадын эмнэлэгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай





Эрүүл мэндийн сайд                              А.Цогцэцэг




CLICK HERE TO DOWNLOAD