САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2017-06-07   Дугаар: 236   Улаанбаатар хот


Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох тухай

Эрүүл мэндийн сайд                              А.Цогцэцэг
CLICK HERE TO DOWNLOAD