САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2017-06-02   Дугаар: 228   Улаанбаатар хот


Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Англи нэр...Эрүүл мэндийн сайд                              А.Цогцэцэг
CLICK HERE TO DOWNLOAD