САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2017-05-19   Дугаар: 213   Улаанбаатар хот


Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох тухай

Эрүүл мэндийн сайд                              А.Цогцэцэг
CLICK HERE TO DOWNLOAD