САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2011-12-30   Дугаар: 438/27   Улаанбаатар хот


Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох т

Англи нэр...ЭМС, Сангийн сайд, Н                              С.Ламбаа, С.Баярцогт, Т.Ганди
CLICK HERE TO DOWNLOAD