САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2012-02-28   Дугаар: 66   Улаанбаатар хот


"Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын жил" зохион байгуулах тухай

Эрүүл мэндийн сайд                              Н.Хүрэлбаатар
CLICK HERE TO DOWNLOAD