САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2014-01-08   Дугаар: 07   Улаанбаатар хот


Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

Эрүүл мэндийн сайд                              Н.Удвал
CLICK HERE TO DOWNLOAD