ЭРVVЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Огноо: 2014-05-20   Дугаар: 105   Улаанбаатар хот


2014 онд мэргэшлийн зэргийн шалгалтанд орох эмнэлгийн мэргэжилтний нэрс, шалгалтын комиссын бүрэлдэх

Англи нэр...Захирал                              Ч.Бат-Эрдэнэ