ЭРVVЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Огноо: 2019-12-02   Дугаар: А201   Улаанбаатар хот


2019 онд мэргэжлийн зэргийн шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтний нэр, мэргэшлийн чиглэл, шалгалтын

Англи нэр...Ерөнхий захирал                              Б.Нарантуяа