ЭРVVЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Огноо: 2019-04-01   Дугаар: А36   Улаанбаатар хот


Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралцах их эмчийн нэр, мэргэжлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр

Англи нэр...Захирал                              Д.Ганцэцэг