ЭРVVЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Огноо: 2015-05-25   Дугаар: A/47   Улаанбаатар хот


2015 оны мэргэжлийн зэргийн шалгалтанд орох эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн нэр, шалгалтын комиссын бүрэл

Захирал                              Ч.Бат-Эрдэнэ