Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.

Мэдээ, мэдээлэл

2013 ОНЫ 11-Р САРЫН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН ДҮН

             
     

Регистир

Мэргэжил

Код

 Дүн

1

   

ЕП62120712

МЭЭ

1004

45

2

   

ШГ 85041805

Мэдрэлийн эмч

1005

83

3

   

ХЙ56061810

Сэтгэцийн эмч

1007

30

4

   

ЧИ60041068

Халдвартын эмч

1008

65

5

   

ЧЕ77082502

ЭБЭЭ

1009

54

6

   

ГЗ65020217

ЭБЭЭ

1010

70

7

   

ТЗ70062112

ЭБЭЭ

1011

59

8

   

ЧМ80022401

ДОЭ

1015

46

9

   

ЧБ85102607

ДОЭ

1017

42

10

 

МЮ76030801

ДОЭ

1018

55

11

   

ШБ63032205

Дотрын эмч

1019

71

12

   

УЗ88051405

Дотрын эмч

1020

77

13

   

ОД68011803

Дотрын эмч

1021

88

14

   

ВГ82111905

Дотрын эмч

1022

71

15

   

ЧГ81112366

Дотрын эмч

1023

48

16

   

ЧБ85100503

Ерөнхий эмч

1025

83

17

   

ЗА86070300

Ерөнхий эмч

1026

65

18

   

ЦА82030964

Ерөнхий эмч

1027

44

19

   

УХ89082501

Ерөнхий эмч

1029

50

20

   

РУ86030120

Ерөнхий эмч

1030

81

21

   

ШГ85031808

Ерөнхий эмч

1031

73

22

   

УУ90060424

Ерөнхий эмч

1033

60

23

   

ХВ83052476

Ерөнхий эмч

1035

36

24

   

МЙ 77022205

Ерөнхий эмч

1036

61

25

   

МИ 84021401

Ерөнхий эмч

1037

70

26

   

УМ88050869

Ерөнхий эмч

1038

65

27

   

ХЛ86040403

Ерөнхий эмч

1040

77

28

   

ФД88020503

Ерөнхий эмч

1041

67

29

   

ИЮ88050469

Ерөнхий эмч

1042

75

30

   

НУ86110708

Ерөнхий эмч

1044

64

31

   

ХК80060304

Ерөнхий эмч

1047

39

32

   

УХ90092984

Ерөнхий эмч

1048

57

33

   

НА89112368

Ерөнхий эмч

1049

64

34

   

CHI69042010

Ерөнхий эмч

1051

76

35

   

ХП86100639

Ерөнхий эмч

1052

89

36

   

МЗ75091203

Ерөнхий эмч

1054

74

37

   

УЦ88090124

Ерөнхий эмч

1055

78

38

   

OE88061964

Ерөнхий эмч

1057

70

39

   

ХВ870772073

Ерөнхий эмч

1059

70

40

   

ФМ90021082

Ерөнхий эмч

1060

52

41

   

ЧЕ 86020371

Ерөнхий эмч

1063

42

42

   

ШУ87080210

Ерөнхий эмч

1064

59

43

   

ЖИ83092821

Ерөнхий эмч

1065

59

44

   

СФ82050739

Ерөнхий эмч

1066

58

45

   

ЦВ85050365

Ерөнхий эмч

1069

53

46

   

СУ85101564

Ерөнхий эмч

1072

55

47

   

УМ82051504

Ерөнхий эмч

1073

56

48

   

ГЮ79022806

Ерөнхий эмч

1074

72

49

   

вю74040789

Ерөнхий эмч

1077

62

50

   

Шз86021002

Ерөнхий эмч

1079

58

51

   

ВЮ79112803

Ерөнхий эмч

1080

74

52

   

УХ87032128

Ерөнхий эмч

1083

60

53

   

ХБ84062605

Ерөнхий эмч

1084

33

54

   

ХИ73040765

Ерөнхий эмч

1085

70

55

   

ЕС60062718

Ерөнхий эмч

1086

74

56

   

МЮ68021602

Ерөнхий эмч

1087

77

57

   

УС88081137

Ерөнхий эмч

1088

49

58

   

ЧК74103172

Ерөнхий эмч

1089

33

59

   

ХМ87032869

Ерөнхий эмч

1097

61

60

   

ЧЛ87032972

Ерөнхий эмч

1098

49

61

   

ЧЗ86100711

Хүүхдийн эмч

2002

65

62

   

ЧД86032878

Хүүхдийн эмч

2005

48

63

   

УЗ89092346

НАСС

3001

44

64

   

СА 87062711

НАСС

3002

59

65

   

ХП88031360

НАСС

3005

24

66

   

УШ90033123

НАСС

3006

53

67

   

ШЕ85011101

НАСС

3007

57

68

   

ЧГ78082161

НАСС

3010

92

69

   

ГЕ84122005

НАСС

3011

81

70

   

СТ90091616

НАСС

3012

58

71

   

ЧЕ88032107

НАСС

3013

85

72

   

УС87102611

НАСС

3014

42

73

   

ЧМ84042338

НАСС

3015

56

74

   

ЙЙ85031105

УАУ эмч

4001

63

75

   

РЮ58120409

УАУ эмч

4002

49

76

   

УМ89040143

УАУ эмч

4006

60

77

   

ЖВ88060105

УАУ эмч

4007

70

78

   

ЦБ68021563

УАУ эмч

4008

79

79

   

ХК 84053001

УАУ эмч

4012

78

80

   

НЗ90091761

УАУ эмч

4013

70

81

   

УХ88111977

УАУ эмч

4014

37

82

   

KG92021310

УАУ эмч

4015

75

83

   

ФБ88021215

УАУ эмч

4016

35

84

   

ЧИ74020302

УАУ эмч

4019

69

85

   

УК92101239

УАУ эмч

4020

61

86

   

УП88100909

УАУ эмч

4021

49

87

   

ТИ90012102

УАУ эмч

4022

59

88

   

ИВ87010901

УАУ эмч

4024

73

89

   

ФА88100901

УАУ эмч

4025

66

90

   

ХМ86080162

УАУ эмч

4027

63

91

   

ЧЕ86031604

УАУ эмч

4028

86

92

   

TИ76012408

УАУ эмч

4032

81

93

   

АА85101608

УАУ эмч

4034

69

94

   

УХ91020721

УАУ эмч

4035

65

95

   

ШБ66072601

Эм зүйч

5001

39

96

   

ДМ84102209

Эм зүйч

5003

70

97

   

МЗ84050108

Эм зүйч

5004

68

98

   

УС66120501

Эм зүйч

5005

70

99

   

УУ90021481

Эм зүйч

5009

51

100

   

УО73042344

Эм зүйч

5010

70

101

   

ЦГ67022203

Эм зүйч

5012

39

102

   

ЗВ71110201

Эм зүйч

5013

79

103

   

УС85102610

Эм зүйч

5014

53

104

   

УЗ90012320

Эм зүйч

5016

28

105

   

ШЗ57062508

Эм зүйч

5018

46

106

   

НГ90090866

Эм зүйч

5020

77

107

   

ЕЮ82041500

Эм зүйч

5021

84

108

   

ЙЮ80011378

Эм зүйч

5022

79

109

   

ЕЮ82031227

Эм зүйч

5023

86

110

   

ЧТ67091705

Бага эмч

6001

48

111

   

ЕЯ69032163

Бага эмч

6002

44

112

   

ЙБ87121226

Бага эмч

6003

72

113

   

ДА61032306

Бага эмч

6004

70

114

   

МЗ76070801

Бага эмч

6006

42

115

   

ОН87032271

Бага эмч

6007

90

116

   

ЧЛ73081101

Бага эмч

6009

22

117

   

ХБ68010801

Бага эмч

6011

47

118

   

ЙВ92022702

Бага эмч

6012

19

119

   

ЙП92091609

Бага эмч

6013

84

120

   

МЬ73070929

Бага эмч

6014

87

121

   

ЖЬ90012461

Бага эмч

6016

56

122

   

НО67011867

Бага эмч

6017

53

123

   

АЮ91081220

Бага эмч

6018

46

124

   

НБ72111000

Бага эмч

6019

41

125

   

ГН91072106

Бага эмч

6020

70

126

   

ДН 62020204

Бага эмч

6022

61

127

   

ИЕ91051705

Бага эмч

6023

54

128

   

ИИ86070907

Бага эмч

6026

47

129

   

ИЛ91031601

Бага эмч

6027

50

130

   

ФБ91122553

Бага эмч

6028

79

131

   

ЙЮ91071319

БЭС

6031

34

132

   

СЙ82031405

БЭС

6032

70

133

   

НП74112863

БЭС

6033

70

134

   

ИФ91101007

БЭС

6034

29

135

   

ПН82100305

БЭС

6035

75

136

   

ЧН69030609

БЭС

6036

54

137

   

МД76072162

БЭС

6037

63

138

   

ПМ7504901

БЭС

6038

57

139

   

FA89071401

УБЭС

6039

64

140

   

ЗЮ77032907

БЭС

6040

52

141

   

ЧЛ70071401

БЭС

6041

73

142

   

FA73061202

БЭС

6042

69

143

   

ФЖ90042804

бага эмч

6045

51

144

   

ДЕ77031303

УБЭС

6060

71

145

   

ДБ72013001

БЭС

6061

55

146

   

ВЗ91080624

Эх баригч

7001

17

147

   

ЖА:91032400

Эх баригч

7002

50

148

   

РВ91100903

Эх баригч

7003

71

149

   

ЖЭ 83012806

Эх баригч

7004

56

150

   

ТГ88122301

Эх баригч

7006

61

151

   

НИ19891019

Эх баригч

7008

47

152

   

ЙК90092205

Эх баригч

7009

60

153

   

РЗ92061805

Эх баригч

7011

72

154

   

ЕЭ70072164

ЭББ

7013

43

155

   

ЕЭ68120965

ЭББ

7015

48

156

   

КГ72061304

ЭББ

7016

71

157

   

РП84073116

ЭББ

7017

82

158

   

ИН89103000

ЭББ

7018

85

159

   

ХА72122361

ЭББ

7019

85

160

   

ЕЮ70061100

ЭББ

7020

58

161

   

ЙИ70012415

ЭББ

7021

58

162

   

ДИ89100500

ЭББ

7022

51

163

   

ОЙ59122304

ЭББ

7023

48

164

   

ЕЮ73031225

ЭББ

7027

70

165

   

СТ66071401

ЭББ

7028

45

166

   

ЕЭ72041361

ЭББ

7029

36

167

   

ДЕ73052304

ЭББ

7030

81

168

   

ЛЮ59120622

ЭББ

7031

44

169

   

АЙ87081901

ЭББ

7032

55

170

   

ЙЕ68013006

Эх баригч

7033

40

171

   

РЙ92082214

Эх баригч

7034

58

172

   

ВА92082214

Эх баригч

7035

53

173

   

ЕЕ89022301

Эх баригч

7036

62

174

   

ИИ80091603

Эм найруулагч

8001

49

175

   

ЖГ-74012561

Эм найруулагч

8002

76

176

   

ЛУ86021861

Эм найруулагч

8003

35

177

   

СЯ84031601

Эм найруулагч

8004

87

178

   

ОЮ69112706

Эм найруулагч

8005

61

179

   

ФБ89040601

Эм найруулагч

8006

58

180

   

ДЮ67080760

Эм найруулагч

8007

54

181

   

АС82071701

Эм найруулагч

8008

57

182

   

ЧГ66010206

Эм найруулагч

8009

54

183

   

ДК83112408

Эм найруулагч

8010

52

184

   

АГ71021902

Эм найруулагч

8011

84

185

   

ЧГ69081960

Эм найруулагч

8012

50

186

   

ДР72102704

Эм найруулагч

8013

37

187

   

АА86090205

Эм найруулагч

8014

81

188

   

РЭ87021165

Эм найруулагч

8015

84

189

   

ХЙ84083188

Эм найруулагч

8016

86

190

   

ГЙ83081107

Эм найруулагч

8017

68

191

   

ДС79051902

Эм найруулагч

8018

50

192

   

ЗА72012501

Эм найруулагч

8019

34

193

   

аю67051809

Эм найруулагч

8022

58

194

   

НЫ86100268

Эм найруулагч

8024

93

195

   

OYu68062001

Эм найруулагч

8025

76

196

   

ИЦ90082129

Эм найруулагч

8026

47

197

   

СК68040703

Эм найруулагч

8027

32

198

   

ХМ64121105

Эм найруулагч

8030

53

199

   

ПЙ85092809

Эм найруулагч

8031

80

200

   

ГЗ71080509

Эм найруулагч

8032

70

201

   

AK72060615

Эм найруулагч

8033

82

202

   

ЛЮ 70010515

Эм найруулагч

8034

66

203

   

РЭ54122802

Эм найруулагч

8036

48

204

   

ЙВ60030702

Эм найруулагч

8037

54

205

   

ЖЯ67110403

Эм найруулагч

8038

29

206

   

НЫ86112865

Эм найруулагч

8039

88

207

   

ОЮ78010326

Эм найруулагч

8040

54

208

   

ЖЯ72100968

Сувилагч

9001

88

209

   

ЦГ61053087

Сувилагч

9002

72

210

   

НЗ72071467

Сувилагч

9003

90

211

   

ШЖ84011701

Сувилагч

9004

79

212

   

ЭГ72082607

Сувилагч

9005

69

213

   

ЦИ67012506

Сувилагч

9006

57

214

   

ЖЮ90112800

Сувилагч

9007

78

215

   

ЙР90072202

Сувилагч

9010

86

216

   

ИБ90011809

Сувилагч

9011

72

217

   

ХЙ64090861

БЭС

6030

64

218

   

ЧЖ73011505

Сувилагч

9013

32

219

   

ТЗ69040823

Сувилагч

9014

68

220

   

ЕЙ76012333

Сувилагч

9015

68

221

   

ВЕ92012909

Сувилагч

9016

61

222

   

НХ 77110803

Сувилагч

9017

47

223

   

ДЗ79123034

Сувилагч

9018

54

224

   

ЛЖ85073107

Сувилагч

9019

78

225

   

МР84070403

Сувилагч

9021

59

226

   

ЛГ70100442

Сувилагч

9022

71

227

   

ПЮ76101467

Сувилагч

9023

84

228

   

УШ90040246

Сувилагч

9024

82

229

   

НУ89091704

Сувилагч

9025

57

230

   

АЮ91033026

Сувилагч

9027

55

231

   

ЛЮ74112805

Сувилагч

9029

65

232

   

ЦЗ84040883

Сувилагч

9031

67

233

   

ЗЭ88110108

Сувилагч

9032

68

234

   

ХБ70032607

Сувилагч

9034

50

235

   

УЗ53022303

Сувилагч

9035

68

236

   

УВ89080127

Сувилагч

9037

38

237

   

ЧЗ68060208

Сувилагч

9039

70

238

   

OE92032509

Сувилагч

9041

65

239

   

iyu 83031265

Сувилагч

9042

80

240

   

чк75082564

Сувилагч

9043

50

241

   

БК81031207

Сувилагч

9044

71

242

   

IO69100102

Сувилагч

9045

67

243

   

ТК89121505

Сувилагч

9046

48

244

   

ЗЮ81040209

Сувилагч

9047

66

245

   

из82081506

Сувилагч

9048

50

246

   

УШ91060231

Сувилагч

9050

48

247

   

ХА66041669

Сувилагч

9051

84

248

   

УП92042825

Сувилагч

9053

69

249

   

РС79101303

Сувилагч

9055

81

250

   

ЧВ83083103

Сувилагч

9056

41

251

   

ЙБ79020705

Сувилагч

9057

91

252

   

СИ79110305

Сувилагч

9058

59

253

   

УА74073102

Сувилагч

9059

74

254

   

ВЮ91101826

Сувилагч

9060

40

255

   

TJ72013066

Сувилагч

9061

57

256

   

УК90092326

Сувилагч

9062

77

257

   

SHZ86121408

Сувилагч

9063

64

258

   

НТ89090826

Сувилагч

9065

80

259

   

ЧС61121909

Сувилагч

9068

59

260

   

РИ64031827

Сувилагч

9070

88

261

   

ШГ68040622

Сувилагч

9071

71

262

   

ЦБ64123165

Сувилагч

9072

88

263

   

ГН90031901

Сувилагч

9073

85

264

   

ДЕ90050300

Сувилагч

9075

40

265

   

KhB6302010

Сувилагч

9077

63

266

   

ны90122864

Сувилагч

9078

63

267

   

ЗЮ 76092808

Сувилагч

9080

88

268

   

ЦГ74090605

Сувилагч

9081

78

269

   

ЖЯ91062400

Сувилагч

9082

90

270

   

УШ91050505

Сувилагч

9084

79

271

   

ГЮ73091961

Сувилагч

9086

60

272

   

зю79101568

Сувилагч

9087

77

273

   

ck86110706

Сувилагч

9088

91

274

   

chm77091503

Сувилагч

9091

79

275

   

ЗЮ77040966

Сувилагч

9092

51

276

   

Ayu91052022

Сувилагч

9093

68

277

   

йс80072503

Сувилагч

9094

70

278

   

КА76020401

Сувилагч

9095

70

279

   

BE81012407

Сувилагч

9096

67

280

   

ЙС84012803

Сувилагч

9097

80

281

   

Bi 90120809

Сувилагч

9098

78

282

   

АД87100109

Сувилагч

9099

86

283

   

че69030481

Сувилагч

9100

55

284

   

жи68032501

Сувилагч

9101

49

285

   

сщ1961013008

Сувилагч

9105

77

286

   

ТА89012360

Сувилагч

9106

69

287

   

ДЭ75072802

Сувилагч

9107

70

288

   

ХБ75120507

Сувилагч

9108

61

289

   

УА90081801

Сувилагч

9110

62

290

   

ЖЮ70071101

Сувилагч

9111

91

291

   

ХЫ76061102

Сувилагч

9112

70

292

   

АЮ68022461

Сувилагч

9113

64

293

   

ДЮ68103068

Сувилагч

9114

29

294

   

ЖЯ92062013

Сувилагч

9115

61

295

   

ДЭ75043000

Сувилагч

9116

53

296

   

ОЮ75020509

Сувилагч

9117

63

297

   

ЖК50731060

Сувилагч

9118

65

298

   

АД79103002

Сувилагч

9119

62

299

   

ГН73081809

Сувилагч

9120

47

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Төгсөлтийн дараах сургалтын алба 2013 оны 11 сарын 01-ны өдөр эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор сургалт эрхлэгч байгууллагуудын сургалт эрхэлсэн албан тушаалтан, сургалтын арга зүйч нар оролцсон зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа.

Уулзалтын үеэр:  

-“Сургалт эрхлэгч байгууллагуудын сургалтын явц, сургалтын орчинд хийсэн үнэлгээ”-ний талаар болон байгууллага бүрт хийсэн үнэлгээ зөвлөмжийг ЭМХТ-ийн төгсөлтийн дараах сургалтын албаны мэргэжилтэн Ц.Амаржаргал танилцууллаа.

- Сургалт эрхлэгч байгууллагуудаас Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн сургалт, судалгааны албаны дарга Б.Болормаа өөрийн байгууллагад хийсэн шинэлэг ололттой ажлын талаар танилцуулж, туршлага солилцсон.

- Сургалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, хяналтын талаар ЭМХТ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч Б.Очир мэдээлэл хийж асуултанд хариулан зөвөлгөө өгсөн.

- ЭМХТ-ийн төгсөлтийн дараах сургалтын албаны дарга С.Өлзийсайхан сургалт эрхлэгч байгууллагуудад үйл ажиллагаандаа анхаарч ажиллах нэгдсэн зөвлөмжийг танилцуулж тайлбар өгсөн.

- ЭМХТ-ийн захирал Ч.Бат-Эрдэнэ 2013 онд сургалт эрхлэх нэмэлт эрх авсан байгууллагуудад эрхийн гэрчилгээг гардуулж ажлын амжилт хүслээ.

- Сургалт эрхлэгч байгууллагуудын сургалт эрхэлсэн албан тушаалтан, сургалтын арга зүйч нар харилцан санал солилцон туршлага судалсан. 

Энэхүү уулзалт нь сургалт эрхлэгч байгууллагуудад хийгдсэн үнэлгээнд үндэслэн  байгууллага бүрт болон нэгдсэн байдлаар боловсруулж гаргасан зөвлөмжийг цаашдын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн төгсөлтийн дараах сургалтын чанарыг сайжруулахад ихээхэн  үр дүнтэй   болж өндөрлөлөө.

Сүүлийн үед эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааны доголдол, дутагдал, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний буруутай үйлдлийн талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр түлхүү гарч байгаа боловч эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд олон сайхан ололт амжилт гаргаж буй байгууллага, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэний талаар дурсахгүй өнгөрч байгаа нь харамсалтай.

Тэгвэл өнөөдөр чихэнд чимэгтэй хэд хэдэн сайхан мэдээг эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгч иргэдэд дуулгахад таатай байна.

Өөрийн эзэмшсэн мэргэжлийнхээ нэр хүндийг гутааж, ажил албандаа хайнга ханддаг ухамсар дорой нэгэн байхад олон улсын стандартад нийцсэн техник тоног төхөөрөмжийг ашигласан, дэлхийн түвшинд хүрсэн оношлогоо эмчилгээний шинэ арга барил нэвтрүүлсэн, яаралтай түргэн тусламжийг оновчтой зөв үзүүлж олон хүний амь насыг аварсан тохиолдууд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн “Эрүүл мэндийн байгууллагуудын алдаа зөрчил, ололт амжилтыг бүртгэх мэдээний сан”-д бүртгэгдсээр байна.  Эдгээрээс дурьдвал:

Шастины нэрэмжит Улсын III Төв Эмнэлгийн Зүрхний мэс заслын тасагт “Операция протезирование в условиях АИК”-ийг аргыг нэвтрүүлж цусны зохиомол эргэлтийн нөхцөлд гол судасны хавхлагт хиймэл хавхлага суулгах, хөлийн өнгөц венийн судас ашиглан зүрхний баруун титэм артерийг гол судастай залгах хагалгааг амжилттай хийсэн байна.

Хавдар Судлалын Үндэсний Төв нь 2012 оноос эхлэн элгийг дурангийн мэс заслын аргаар тайрах хагалгааг Монгол улсад нэвтрүүлэн одоог хүртэл амжилттай гүйцэтгэж байгаа төдийгүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ өндөр хөгжсөн улс орнуудад хэрэглэгддэг цөсний замын цоорхойг илрүүлэх “White Test” аргыг шинээр нэвтрүүлээд байна.

Наркологийн Төв нь ОХУ болон ХБНГУ, АНУ-д хийгддэг сэтгэцийн процесс, сэтгэцийн чанарын онцлог, өөрчлөлтийг илрүүлэх сорилыг шинжин хийх  аргыг оношилгоонд шинээр нэвтрүүлснээр ой санамж, анхаарал, сэтгэхүй, оюуны ажиллах чадвар зэрэг сэтгэцийн процессийг мөн өөрийн ухамсар, биеэ цэгнэх чанар, зориг эрмэлзлэл, неврозийн илрэл, үгийн илрэл, темперамент, сэтгэлийн хөдөлгөөний байдал, аминч шинж, бие хүний сэтгэцийн чанарын онцлог өөрчлөлтүүдийг хэмжих болсон байна.

Тус эмнэлгийн хувьд архинд донтох эмгэгтэй хүний бие хүний сэтгэцийн чанарын онцлог, өөрчлөлтийн илрэлийг сэтгэцийн илрэлийн сорилын тусламжтайгаар оношилдог болсон нь эмчилгээг оновчтой сонгох, өвчний явцыг тодорхойлох, эрт илрүүлэх, хяналтын явцыг тодотгох өндөр ач холбогдолтой болсон байна.

Говь-Алтай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт “Үтрээгээр умайг бүхэлд нь тайрч авах” мэс заслыг нэвтрүүлэн одоогоор 4 эмэгтэйд уг хагалгааг хүндрэлгүй амжилттай хийсэн байна. Мөн түүнчилэн чөмөгт ясны хугарлыг битүү аргаар түгжээт хадаасаар хадаж, бэхлэх мэс заслыг анх удаа орон нутагт 8 хүнд амжилттай хийсэн нь орон нутгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн ур чадварын илэрхийлэл болж байна.

Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ходоодны нугалуур хэсгийн том хэмжээтэй шарх цоорсон байсныг ходоодны 3/2 хэсгийг тайрч нарийн гэдэстэй залгах мэс заслыг орон нутгийн нөхцөлд амжиллтай хийсэн байна.

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 2012 оноос эхлэн тархины цус харвалт, зүрхний шигдээсийг эрт илрүүлэх, оношлох, эмчлэх, нөхөн сэргээх, дахин харвалтаас урьдчилан сэргийлэх цогц тусламж үйлчилгээг сайжруулах, нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэх, зүрх судасны цочмог эмгэгээс шалтгаалсан хөдөлмөрийн чадвар алдалт, нас баралтыг бууруулах зорилт бүхий “Инфаркт, Инсульт”-ын багийг орон нутгийн нөхцөл байдалд тохируулан өөрсдийн хүч, бололцоонд тулгуурлан зохион байгуулж, ажиллаж байна.

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил, дэвшил, шинэчлэлд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулан дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, мэдлэг чадвараа дайчлан зүрх сэтгэлээ зориулан ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүддээ ажлын өндөр амжилт хүсье.

 

 

 

Эрүүл мэндийн яамнаас төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадын өндөр хөгжилтэй оронд ЭМЯ-ны харьяа төв эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэжлийн төв, БОЭТ, аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарыг анх удаа урт, богино хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулж эхэлсэн. 

Япон, БНХАУ, БНСУ, Турк, ОХУ зэрэг улсад урт болон богино хугацаагаар 114 эмч, сувилагчийг сургахаар төлөвлөсөн байна. 

Эрүүл мэндийн сайд Н.Удвал, ЭМЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Д.Оюунчимэг, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирал Ч.Бат-Эрдэнэ нар өнөөдөр гадаадад суралцах эмч, сувилагчдын дөрөв дэх багийнхантай уулзлаа. Нийт 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ багийнхан ОХУ-ын Эрхүү хотын Анагаах ухааны их сургуульд мэргэжил дээшлүүлэхээр явж байгаа юм. Мэс засал, хүүхэд, дотор, эх барих, эмэгтэйчүүд, мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний чиглэлийн 16 эмч, гурван сувилагч нэг сарын хугацаатайгаар ийнхүү эх орноосоо мордож байна.  

Гадаадын улс орнуудад суралцах эмч, сувилагч нарт мэргэжил дээшлүүлэх хугацаандаа ямар зүйлийг голлон анхаарах талаар нэгдсэн удирдамжийг өгч байгаа юм байна. Тодруулбал, Эмч нар тухайн мэргэжлийнхээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалт, стандарт, технологи, сургалт, шинэ дэвшилтэт арга барилаас суралцаж, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэхийг зэрэгцээ эх орондоо нэвтрүүлэхийг үүрэг болгож байгаа ажээ.Эрүүл мэндийн сайд Н.Удвал хэлэхдээ, “Бид энэ жил эмч, мэргэжилтнүүдийнхээ мэргэжлийг дээшлүүлэх асуудалд голлон анхаарч ажиллаж байна. Ялангуяа аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарыг илүүтэйгээр сургахаар төлөвлөсөн. Мөн манай оронд дутагдалтай байдаг нарийн мэргэжлүүд тухайлбал, Андрологи, Иммуногематологи, тархи, нуруу нугасны мэс заслын чиглэлээр эмч нарын мэргэжлийг дээшлүүлэхээр суралцуулж байгаа. Манай улс эх, нярайн эндэгдэл өндөр орноос дунд түвшинтэй орны тоонд орсон. Энэ бол эрүүл мэндийн салбарын амжилт. Цаашид улам бууруулахад та бүгдийн гадны өндөр хөгжилтэй орноос сурч ирсэн шинэ технологи, аргачлал чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдгийг хэлэхийг хүсч байна” хэмээгээд яаралтай түргэн тусламжийн чиглэлээр БНСУ-д ч эмч нарыг сургаж эхэлснийг дуулгасан.