Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.

Мэдээ, мэдээлэл

Эхийн сүүгээр хооллолт нь тогтвортой хөгжлийн гол түлхүүр

 8 дугаар сарын 1-7-ны өдрүүдэд Эхийн сүүгээр хоололтыг дэмжих аяныг орон даяар зохион байгуулна.

Эхийн сүүгээр хоололтыг дэмжих энэхү үйл ажиллагааг Монгол улс төдийгүй дэлхийн 170 гаруй орон “Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжих дэлхийн долоо хоног”-ийг тэмдэглэдэг.  Энэ жил Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар дээрхи өдрийг “Эхийн сүүгээр хооллолт нь тогтвортой хөгжлийн гол түлхүүр” сэдвийн дор НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж байна.

Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Авсан оноо   Хүсэлт гаргасан Шалгалт өгсөн огноо
1 6007 РЙ90040805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
2 6004 ГЮ89060803 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
3 6019 УХ92010608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
4 6001 УУ91092924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 88 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
5 6006 ПЮ89122026 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
6 5001 АГ90041005 Сувилагч 70 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/4/2016 
7 5276 МЗ92111603 Сувилагч 77 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
8 5273 АЮ91031503 Сувилагч 70 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
9 5296 АД92041603 Сувилагч 71 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
10 5286 МФ92072803 Сувилагч 74 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
11 5291 ТА91072741 Сувилагч 70 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
12 5271 АМ93082709 Сувилагч 70 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
13 5304 ПМ93010302 Сувилагч 73 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
14 8514 КГ94091004 Эх баригч 71 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
15 8515 АМ95013111 Эх баригч 72 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
16 8519 РУ95072307 Эх баригч 70 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/4/2016 
17 6015 ТГ91031106 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
18 6008 УЗ92061336 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
19 6018 УУ90032104 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
20 6017 УД91012542 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 27 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
21 6012 УК89032031 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
22 6011 ДБ89021307 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
23 2600 ВЮ79050760 Мэс заслын эмч 49 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/4/2016 
24 5104 ШЖ74032716 Сувилагч 69 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/4/2016 
25 5000 ШЖ74032716 Сувилагч 54 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/4/2016 
26 5283 СТ93020607 Сувилагч 41 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
27 5297 ЙЭ92010602 Сувилагч 60 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
28 5278 УД96080509 Сувилагч 52 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
29 5300 ВД94071622 Сувилагч 63 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
30 5285 БЮ91081609 Сувилагч 55 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
31 5270 ЙМ93072626 Сувилагч 49 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
32 5287 ПЭ90081806 Сувилагч 54 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
33 5299 ОЙ95102802 Сувилагч 62 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
34 5277 МК94032306 Сувилагч 53 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
35 5294 ВГ93112105 Сувилагч 61 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
36 5280 ЖВ93061704 Сувилагч 43 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
37 5292 АЮ94102804 Сувилагч 68 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
38 5293 ТЕ94110308 Сувилагч 60 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
39 5289 УК92061122 Сувилагч 46 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
40 5298 АМ93070101 Сувилагч 63 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
41 5295 ОЮ95091604 Сувилагч 53 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
42 5274 НБ93122507 Сувилагч 67 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
43 5288 НЦ92082605 Сувилагч 60 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
44 1907 ГГ87100522 Эх баригч 66 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/4/2016 
45 8506 ТЕ92121137 Эх баригч 66 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
46 8504 РЦ93010201 Эх баригч 61 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
47 8508 АЯ92081101 Эх баригч 66 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
48 8507 СЙ92082712 Эх баригч 61 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
49 8511 ИМ94021601 Эх баригч 69 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/4/2016 
50 6026 ТЯ91022811 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
51 6048 ЛА91112900 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
52 7301 МЗ93010205 Нүүр ам судлалын их эмч 70 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
53 5312 УЗ96042809 Сувилагч 74 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
54 5330 АЖ96011805 Сувилагч 71 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
55 5327 НЩ95052503 Сувилагч 75 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
56 5107 ШЖ74032716 Сувилагч 78 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
57 5311 НС96051009 Сувилагч 76 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
58 5331 ГЖ95090406 Сувилагч 75 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
59 5310 АХ93112002 Сувилагч 74 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
60 5319 СЖ96110141 Сувилагч 71 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
61 5314 УП95040500 Сувилагч 80 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
62 5334 ДГ90111805 Сувилагч 71 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
63 5332 УХ96122343 Сувилагч 80 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
64 7823 ИБ95101805 Уламжлалт анагаахын бага эмч 85 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
65 7824 ЛК96053103 Уламжлалт анагаахын бага эмч 82 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
66 7802 НН95031901 Уламжлалт анагаахын бага эмч 78 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
67 7827 ПБ95041609 Уламжлалт анагаахын бага эмч 82 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
68 7001 УК92031377 Уламжлалт анагаахын их эмч 84 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
69 7000 ИФ89081407 Уламжлалт анагаахын их эмч 83 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
70 8711 ОЕ94041207 Уламжлалт анагаахын сувилагч 73 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
71 4703 НЬ95102101 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 70 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
72 8102 МО89031501 Эм зүйч 71 Тэнцсэн төгсөгчдийн 7/5/2016 
73 2231 ЗЮ63020801 Эм зүйч 78 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
74 2444 КВ85082002 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
75 2449 ЕЛ89022421 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
76 2445 ЕМ87040768 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
77 2448 ЕЛ86112507 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
78 2447 ЕЕ88071101 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
79 2442 ЗМ90062409 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
80 1907 ГГ87100522 Эх баригч 70 Тэнцсэн Ажиллагсдын 7/5/2016 
81 3029 ЕВ75030117 Бага эмч 63 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
82 3030 ЕА61062008 Бага эмч 32 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
83 6029 СП90022213 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
84 6028 ИЮ90090868 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
85 6027 НЭ91073021 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
86 6111 УХ93040121 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
87 6088 ЧЖ88040608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 50 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
88 6090 ЖЮ84072948 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
89 6022 УХ92112230 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
90 6025 УК90120809 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
91 7111 ЕГ90042509 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
92 7113 МЕ83011218 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
93 7112 ЕП92021302 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
94 7110 ВЙ63111209 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
95 7300 ТА92051812 Нүүр ам судлалын их эмч 56 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
96 5322 ТЯ96012007 Сувилагч 68 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
97 5321 ПГ94032903 Сувилагч 64 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
98 5325 УШ94102400 Сувилагч 69 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
99 5324 ЙО95052208 Сувилагч 52 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
100 5104 РМ84031308 Сувилагч 69 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
101 5394 ЛЖ95111604 Сувилагч 49 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
102 5106 СЭ74022408 Сувилагч 61 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
103 5105 ЛБ69056609 Сувилагч 64 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
104 5323 УП96041903 Сувилагч 68 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
105 5315 УЗ95072127 Сувилагч 51 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
106 5326 ВЙ93040201 Сувилагч 66 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
107 7826 ЗП95060907 Уламжлалт анагаахын бага эмч 44 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
108 7825 ИЧ92011517 Уламжлалт анагаахын бага эмч 52 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
109 7823 РЙ96041504 Уламжлалт анагаахын бага эмч 69 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
110 7800 ОД94040809 Уламжлалт анагаахын бага эмч 67 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
111 8709 ОМ94111602 Уламжлалт анагаахын сувилагч 66 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
112 8710 ГЖ95070606 Уламжлалт анагаахын сувилагч 69 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
113 8708 АЙ91111801 Уламжлалт анагаахын сувилагч 50 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
114 8101 УД93070129 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
115 8103 ОЮ93110808 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
116 2443 ЕЮ84120505 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
117 2446 УМ90050981 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй Ажиллагсдын 7/5/2016 
118 8311 ПБ90110569 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
119 8312 СФ94021906 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
120 8524 ПК93010801 Эх баригч 69 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
121 8518 ИЮ91062206 Эх баригч 50 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
122 8523 СЩ83020507 Эх баригч 66 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
123 8501 КВ83121006 Эх баригч 67 Тэнцээгүй төгсөгчдийн 7/5/2016 
124 5950 ЗЮ87120660 Анатомын эмгэг судлалын эмч 91 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016 
125 2201 ЙЮ88012117 Эм зүйч 87 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016 
126 2208 ПБ87042204 Эм зүйч 85 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
127 2211 КЮ81011660 Эм зүйч 83 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
128 2210 КЮ89062886 Эм зүйч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
129 2214 УШ89080905 Эм зүйч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
130 3400 ЧЖ77112609 Дотрын эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
131 2218 АР86051209 Эм зүйч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
132 1201 ХК83012414 Насс 79 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
133 2202 ЧО84042980 Эм зүйч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
134 2700 УМ89092146 МЭЭЭ 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
135 1211 ЛЭ89041405 Насс 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
136 1800 ХЕ81012909 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
137 6031 ХА69122703 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 7/19/2016
138 2200 ОЭ89010702 Эм зүйч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
139 2206 ИЮ88082872 Эм зүйч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
140 1209 ИН89011803 Насс 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
141 2223 ВЕ84102203 Эм зүйч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/19/2016
142 1221 ГГ86110609 Насс 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
143 1215 УК88121926 Насс 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
144 1207 ИД87063008 Насс 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
145 8521 БЙ92090209 Эх баригч 65 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (сургууль төгсөгчдийн) 7/19/2016
146 5396 ИЮ94082800 Сувилагч 65 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (сургууль төгсөгчдийн) 7/19/2016
147 1219 ТА89081100 Насс 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
148 2220 УМ89092727 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
149 1203 ОА88110105 Насс 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
150 1208 ЗА84072608 Насс 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
151 1801 УХ89041709 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
152 8520 БЮ93110100 Эх баригч 61 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (сургууль төгсөгчдийн) 7/19/2016
153 7827 ЦД88082964 Уламжлалт анагаахын бага эмч 60 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (сургууль төгсөгчдийн) 7/19/2016
154 7071 РЮ85052158 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
155 4850 ХЛ87061567 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
156 1206 ЕЭ86120171 Насс 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
157 3300 ЦБ77080967 Дүрс оношлогооны эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
158 1400 ГМ82111017 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
159 1408 ВЭ85051401 УАУ эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
160 3403 ВЮ87101100 Дотрын эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
161 2701 ХД84012901 МЭЭЭ 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
162 2216 УБ84101002 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
163 4852 ХБ62051064 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/19/2016
164 8500 ЖА95051107 Эх баригч 54 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (сургууль төгсөгчдийн) 7/19/2016
165 1205 ХЕ86011567 Насс 54 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
166 1212 РЮ74080666 Насс 54 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
167 1216 МП84090177 Насс 52 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
168 2222 ЖЭ78091000 Эм зүйч 51 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
169 1213 ДЭ84060324 Насс 51 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
170 2224 УП89060149 Эм зүйч 50 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
171 1401 ЙР84021513 УАУ эмч 50 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
172 2219 ГО89050474 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
173 1210 ЦВ87041166 Насс 49 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
174 2217 РЗ87092700 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
175 3201 ЙЭ80072117 Гэмтлийн эмч 48 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
176 5104 АЮ90032781 Сувилагч 45 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
177 7601 МЮ95040101 Бага эмч 45 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (сургууль төгсөгчдийн) 7/19/2016
178 1200 ХА66051062 Насс 45 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
179 3200 УЧ91071014 Гэмтлийн эмч 39 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
180 2207 ИЦ88092900 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
181 1407 ХЗ85020704 УАУ эмч 36 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
182 1405 ТИ86072276 УАУ эмч 31 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
183 3402 ВЮ90032950 Дотрын эмч 27 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
184 2400 МЭ88081001 Эм найруулагч 3 Тэнцээгүй Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын) 7/19/2016
185 7122 АЙ91081008 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
186 7122 АЭ72032167 Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
187 5107 АБ89020700 Сувилагч 79 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
188 1917 АЮ90102266 Эх баригч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
189 7119 АЮ89090446 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
190 5106 АЖ93072304 Сувилагч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
191 5108 АЮ88080701 Сувилагч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
192 7118 АР84080175 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
193 7121 АЮ90022687 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
194 1918 АО93021704 Эх баригч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
195 7116 АК87072461 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
196 7120 ИБ86112710 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/21/2016
197 7117 АЮ92010603 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/21/2016
198 5104 АЙ92101605 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/21/2016 
199 5105 АЯ91121188 Сувилагч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/21/2016
200 7123 ХВ84030805 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/21/2016
201 1258 АЮ91111904 Насс 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/21/2016
202 1418 АЗ90091217 УАУ эмч 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/21/2016
203 5109 АП92031701 Сувилагч 38 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/21/2016 
204 3029 АЮ71031008 Бага эмч 38 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/21/2016
205 7823 РЙ96041504 УЭБЭ 88 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 7/25/2016
206 2225 ДЮ90041281 Эм зүйч 80 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/25/2016
207 2230 ШЗ84092360 Эм зүйч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/25/2016
208 7068 КБ89110409 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/25/2016
209 1900 НЙ90030901 Эх баригч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/25/2016
210 7032 АИ91011201 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/25/2016
211 7021 ЧМ88012669 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/25/2016
212 7030 ВЮ81080569 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
213 7019 РЖ80030301 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
214 7031 ПЭ90041009 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
215 2800 ХЛ63042501 Мэдрэлийн эмч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
216 2228 УЗ88091404 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
217 5272 ИФ93030201 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 7/25/2016
218 3405 УС71071302 Дотрын эмч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
219 2226 ТЕ69121884 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
220 7044 УВ64012707 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016 
221 1901 НЮ61041863 Эх баригч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
222 7041 ЧК87102801 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
223 7029 ВЮ91011901 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
224 7046 ЖК92010300 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
225 3008 ЖК89032402 Бага эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
226 7020 НЭ90123123 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
227 1903 ДЮ87101261 Эх баригч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
228 7056 ЧЙ72013104 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
229 7040 ЧЕ86011707 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
230 3014 АД91011401 Бага эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
231 3015 ИЦ90040305 Бага эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
232 7037 УУ91062734 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
233 7116 ДЗ86112406 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
234 7052 АЮ90050368 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
235 7069 ЙС90041921 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
236 7024 БЛ82110216 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
237 3013 КЙ73061668 Бага эмч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
238 1916 НМ88092426 Эх баригч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
239 7061 ПЭ90030944 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
240 7025 ГЮ91121628 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
241 1902 ИС87070802 Эх баригч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
242 3016 ОЮ90011609 Бага эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
243 7058 ИО82050514 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
244 4500 МЗ90010974 УЭБЭ 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
245 7057 ПЮ91070407 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
246 3007 ДЮ69041514 Бага эмч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
247 7034 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
248 7043 УУ91040357 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
249 3009 ЕЦ90060265 Бага эмч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
250 7045 НУ85091417 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
251 3010 ОЮ88081160 Бага эмч 34 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
252 4700 НФ78020955 УЭС 27 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016 
253 7065 СЩ92082039 Ерөнхий эмч 27 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
254 7051 УШ89040205 Ерөнхий эмч 26 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/25/2016
255 5011 СГ73093009 Сувилагч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
256 5335 ОБ89032822 Сувилагч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
257 2203 УЗ88063039 Эм зүйч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
258 5007 ВГ90121701 Сувилагч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
259 2414 ОЮ90022422 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
260 5048 ЖЮ88121205 Сувилагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
261 2409 ХЖ69022203 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
262 2402 ЕЮ87110709 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
263 5018 НО60031561 Сувилагч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
264 2416 НВ90112906 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
265 5031 ЙД82120601 Сувилагч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
266 5038 БЮ88103123 Сувилагч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
267 2422 СЙ86090704 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 7/26/2016
268 2418 ИЛ89090601 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
269 5008 ХВ76022908 Сувилагч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
270 5013 ВЮ94032803 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
271 2408 ОС74032705 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
272 5003 ГЮ93020601 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
273 5021 ЕЭ71071982 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
274 5000 ИЦ87100364 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
275 5004 РВ67120400 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
276 2404 ЕС89092604 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
277 5022 ВЛ84070609 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
278 5028 СФ77020506 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
279 5037 ЧК74012305 Сувилагч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
280 5017 ОГ91111208 Сувилагч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
281 5015 ЙЭ88092361 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
282 5002 ШУ91111501 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
283 5043 ДГ88122907 Сувилагч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
284 5029 НГ68022861 Сувилагч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
285 5045 ХЙ68080105 Сувилагч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
286 5024 ИГ77011708 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
287 5010 ЧЙ60071768 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
288 5016 КН63010469 Сувилагч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
289 5049 ПА89120304 Сувилагч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
290 2413 АЭ79061208 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
291 5035 ДГ80011006 Сувилагч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
292 5019 ҮХ89032807 Сувилагч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
293 5044 РЖ82092528 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
294 5041 УШ81120300 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
295 5012 ЕК87113069 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
296 5005 ТЕ88082161 Сувилагч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
297 2421 ЙП71031607 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
298 5006 УЕ70041909 Сувилагч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
299 5039 МЛ78060200 Сувилагч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
300 5014 ЧВ88030509 Сувилагч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
301 2410 ХА63080566 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
302 5104 ПА78093001 Сувилагч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016
303 5025 ПЕ90093005 Сувилагч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 7/26/2016