Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.

Мэдээ, мэдээлэл

"Уушги тоосжих өвчин болон асбестын шалтгаант уушгины өвчнүүдийн оношлогоо" сэдэвт сургалт 2016 оны 9 сарын 08-09-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо  
1 1200 ПЮ86081668 Насс 57 Тэнцээгүй
2 1201 МП84090177 Насс 53 Тэнцээгүй
3 1204 УС84100505 Насс 42 Тэнцээгүй
4 1273 ЦЗ87012102 Насс 63 Тэнцээгүй
5 1275 ФБ85060106 Насс 78 Тэнцсэн
6 1276 РЮ72120223 Насс 71 Тэнцсэн
7 1277 УХ91100421 Насс 63 Тэнцээгүй
8 1278 ХН72042469 Насс 79 Тэнцсэн
9 1279 НБ89010408 Насс 78 Тэнцсэн
10 1282 КЖ93012808 Насс 64 Тэнцээгүй
11 1283 ХБ88011261 Насс 80 Тэнцсэн
12 1284 ШГ87041504 Насс 84 Тэнцсэн
13 1285 ФА85120908 Насс 84 Тэнцсэн
14 1286 ТЗ70041006 Насс 29 Тэнцээгүй
15 1287 ЕП86102601 Насс 81 Тэнцсэн
16 1288 ЧИ87120186 Насс 78 Тэнцсэн
17 1289 УУ92042456 Насс 66 Тэнцээгүй
18 1291 ВД88072605 Насс 84 Тэнцсэн
19 1292 ТЗ68092121 Насс 74 Тэнцсэн
20 1294 МХ86103113 Насс 74 Тэнцсэн
21 1296 ХО87021901 Насс 80 Тэнцсэн
22 1297 ЧД84012971 Насс 72 Тэнцсэн
23 2459 ИЧ89061101 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн
24 2460 ОЗ88053000 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн
25 2462 НЮ66040405 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн
26 2464 ИЦ81081109 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй
27 2469 ОЮ69112706 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн
28 2470 ДС91010803 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн
29 2472 ТЗ72032407 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй
30 2473 МБ90091009 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй
31 2475 ИЦ90012806 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн
32 2476 ВЭ83053105 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн
33 2477 МЮ71041001 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн
34 2478 ХА63080566 Эм найруулагч 25 Тэнцээгүй
35 2479 ТИ77121700 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн
36 8316 УХ66102709 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн
37 7304 ОЖ93063001 Насс 55 Тэнцээгүй
38 8000 УК88121926 Насс 70 Тэнцээгүй
39 8001 УШ92063087 Насс 71 Тэнцсэн
40 8002 ИЛ89090601 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй
41 8003 ГЗ88083107 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн
42 8004 ЙС80062905 Насс 70 Тэнцсэн
43 7831 ВГ95053107 УАУ бага эмч 74 Тэнцсэн
44 7832 ТЯ96041701 УАУ бага эмч 72 Тэнцсэн
45 7834 ДЮ89122776 УАУ бага эмч 33 Тэнцээгүй
46 7835 УХ95052554 УАУ бага эмч 53 Тэнцээгүй
47 7837 ВЛ91100511 УАУ бага эмч 35 Тэнцээгүй
48 7838 УЗ96081508 УАУ бага эмч 44 Тэнцээгүй
49 1424 ТЖ75011105 УАУ эмч 52 Тэнцээгүй
50 1426 МТ84120303 УАУ эмч 51 Тэнцээгүй
51 1427 УХ88101506 УАУ эмч 60 Тэнцээгүй
52 1428 ПЮ83022705 УАУ эмч 85 Тэнцсэн
53 1429 АВ88022802 УАУ эмч 70 Тэнцсэн
54 3040 ВО90112709 Бага эмч 59 Тэнцээгүй
55 3041 КМ79032366 Бага эмч 71 Тэнцсэн
56 3042 УШ91042202 Бага эмч 51 Тэнцээгүй
57 3044 ОР82061510 Бага эмч 52 Тэнцээгүй
58 3047 ЙЮ74061609 Бага эмч 49 Тэнцээгүй
59 3048 УВ73052004 Бага эмч 34 Тэнцээгүй
60 3049 ЙЕ85022504 Бага эмч 53 Тэнцээгүй
61 3050 ОР73052001 Бага эмч 39 Тэнцээгүй
62 7028 АИ92122500 УАУ эмч 70 Тэнцсэн
63 7029 ОЮ92061703 УАУ эмч 76 Тэнцсэн
64 7030 ЖЯ89040361 УАУ эмч 42 Тэнцээгүй
65 7032 УК89070917 УАУ эмч 26 Тэнцээгүй
66 8101 ОО91050403 УАУ эмч 71 Тэнцсэн
67 7605 ВТ91052211 Бага эмч 70 Тэнцсэн
68 8102 ЕА61062008 Бага эмч 72 Тэнцсэн
69 8103 ТЯ92092710 Эх баригч 70 Тэнцсэн
70 8104 АГ87032415 Их эмч 72 Тэнцсэн
71 8105 ПБ78110748 Бага эмч 54 Тэнцээгүй
72 8106 ЕП79061505 Бага эмч 52 Тэнцээгүй
73 1004 ТЕ86051100 Арьс гоо заслын эмч 73 Тэнцсэн
74 1803 ЕЭ60060468 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 70 Тэнцсэн
75 2283 УЖ83100805 Эм зүйч 80 Тэнцсэн
76 2284 ЦЖ88010401 Эм зүйч 72 Тэнцсэн
77 2285 ПН87101602 Эм зүйч 81 Тэнцсэн
78 2286 ОЛ88081863 Эм зүйч 71 Тэнцсэн
79 2288 УС85102610 Эм зүйч 71 Тэнцсэн
80 2289 УП89042421 Эм зүйч 77 Тэнцсэн
81 2293 УБ84101002 Эм зүйч 13 Тэнцээгүй
82 2298 ОТ84100761 Эм зүйч 44 Тэнцээгүй
83 2299 РЮ70101602 Эм зүйч 81 Тэнцсэн
84 2300 ЖЗ80021206 Эм зүйч 29 Тэнцээгүй
85 2301 УД89011605 Эм зүйч 77 Тэнцсэн
86 2302 ЧН87093001 Эм зүйч 81 Тэнцсэн
87 2304 ЕЮ86021514 Эм зүйч 31 Тэнцээгүй
88 2305 БЗ88042927 Эм зүйч 79 Тэнцсэн
89 2306 ДЭ87021404 Эм зүйч 70 Тэнцсэн
90 2802 ПО89030114 Мэдрэлийн эмч 86 Тэнцсэн
91 3203 ПЭ89121102 Гэмтлийн эмч 64 Тэнцээгүй
92 3411 ЧГ81112366 Дотрын эмч 54 Тэнцээгүй
93 3412 ФБ88060609 Дотрын эмч 65 Тэнцээгүй
94 3414 БЮ82060501 Дотрын эмч 70 Тэнцсэн
95 3415 УС71071302 Дотрын эмч 71 Тэнцсэн
96 3416 ОМ84102404 Дотрын эмч 61 Тэнцээгүй
97 4863 КД83062819 Хүүхдийн 75 Тэнцсэн
98 4864 ХН78111604 Хүүхдийн 65 Тэнцээгүй
99 4865 ЧР84091165 Хүүхдийн 70 Тэнцсэн
100 4866 ЦГ68112214 Хүүхдийн 58 Тэнцээгүй
101 4868 УХ64070803 Хүүхдийн 74 Тэнцсэн
102 8121 УД91090207 Эм зүйч 75 Тэнцсэн
103 7000 ПЭ87110211 Эм зүйч 81 Тэнцсэн
104 7001 ФА85041780 Мэдрэлийн эмч 72 Тэнцсэн
105 7002 ПЭ89022406 Дотрын эмч 55 Тэнцээгүй

Эрүүл мэндийн сайдаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу анхан шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн яаралтай тусламж үзүүлэх чадавхийг сайжруулах зорилгоор “Анхан шатны эмнэлгүүдийн яаралтай тусламж үзүүлэх чадавхийг сайжруулах” сэдэвт сургалт 2016 оны 08 дугаар сарын 20, 21 болон 2016 оны 08 дугаар сарын 27, 28-ны  өдрүүдэд  зохион байгуулагдлаа.

Энэхүү сургалтанд нийслэлийн 9 дүүргийн 142 өрхийн эмнэлгээс их эмч 1, сувилагч 1, нийт 284 мэргэжилтнийг хамруулахаар төлөвлөснөөс 2016 оны 8 сарын 20-21-ний өдөр Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баязүрх, Багануур дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төв,  2016 оны 8 сарын 27-28-ны өдрүүдэд Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянгол, дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийт 258 эмч, сувилагч нар оролцлоо.

Энэхүү сургалтыг хүүхэд, насанд хүрэгчдийн амилуулах суурь болон лавшруулсан тусламж, гэмтлийн үеийн суурь тусламж, могой, шавьжинд хатгуулах, наранд цохиулах үеийн яаралтай тусламж болон түлэгдэл, угаарын хийн хордлогын үеийн тусламж, бусад орчны нөлөөт эмгэгийн үеийн яаралтай тусламж, яаралтай тусламжийг багаар үзүүлэх зэрэг сэдвүүдээр лекц, дадлага хэлбэрээр зохион байгууллаа.

"ШҮД ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ОРЧИН ҮЕИЙН ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИЙГ ХЭРЭГЛЭХ АРГА АРГАЧЛАЛ" СЭДЭВТ СУРГАЛТ 2016 ОНЫ 9 САРЫН 03-04-НД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.