Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.

Мэдээ, мэдээлэл

Доорх мэргэжлийн чиглэлээр элсэгчид 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдөр ЭМХТ-ийн 101 тоотод ирж бүртгүүлнэ үү.   

 

Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Суралцах чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 2003 БЮ95062701 Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 97 Тэнцсэн 3/28/2019
2 2007 ПГ91012503 Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи Анагаахын дархлаа, харшил судлал 84 Тэнцсэн 3/28/2019
3 2005 УШ96122708 Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 81 Тэнцсэн 3/28/2019
4 2008 ЛЮ94031616 Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи Бичил амь судлал 75 Тэнцсэн 3/28/2019
5 2001 ХГ85101602 Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи Бичил амь судлал 49 Тэнцээгүй 3/28/2019
6 2009 ЖЕ81062795 Анатомын эмгэг судлаач Эсийн эмгэг судлал 45 Тэнцээгүй 3/28/2019
7 2016 УУ91062734 Гэмтэл согог заслын эмч Гар сарвууны Н'С бичил мэс засал судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
8 2021 ТА93020801 Гэмтэл согог заслын эмч Түлэнхий, хөлдөлт судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
9 2011 ИЭ82090171 Гэмтэл согог заслын эмч Нурууны мэс засал судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
10 2020 РХ88032313 Гэмтэл согог заслын эмч Үе бүтээх, солих мэс засал судлал 96 Тэнцсэн 3/28/2019
11 2012 АР91122614 Гэмтэл согог заслын эмч Нурууны мэс засал судлал 93 Тэнцсэн 3/28/2019
12 2014 УУ92022114 Гэмтэл согог заслын эмч Доод мөчний Н'С бичил мэс засал судлал 93 Тэнцсэн 3/28/2019
13 2013 ОЙ88050107 Гэмтэл согог заслын эмч Түлэнхий, хөлдөлт судлал 85 Тэнцсэн 3/28/2019
14 2022 КЮ89112772 Гэмтэл согог заслын эмч Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлал 81 Тэнцсэн 3/28/2019
15 9002 ЖИ88010818 Гэмтэл согог заслын эмч Доод мөчдийн нөхөн сэргээх бичил мэс засал 80 Тэнцсэн 3/28/2019
16 2019 УМ90101390 Гэмтэл согог заслын эмч Түлэнхий, хөлдөлт судлал 76 Тэнцсэн 3/28/2019
17 2015 ЖБ88082177 Гэмтэл согог заслын эмч Нурууны мэс засал судлал 55 Тэнцээгүй 3/28/2019
18 2023 УЗ93062317 Гэмтэл согог заслын эмч Түлэнхий, хөлдөлт судлал 45 Тэнцээгүй 3/28/2019
19 2024 ЦБ87031171 Гэмтэл согог заслын эмч Доод мөчний Н'С бичил мэс засал судлал 39 Тэнцээгүй 3/28/2019
20 9004 УК88060937, ИЭ0013880 Дотор судлал Ангиограф/судсан дотуурх оношилгоо эмчилгээ 98 Тэнцсэн 3/28/2019
21 2025 ГЗ92102725 Дотрын эмч Зүрх судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
22 2036 УМ89050407 Дотрын эмч Дотоод шүүрэл судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
23 2042 ХЗ87041805 Дотрын эмч Ревматологи 100 Тэнцсэн 3/28/2019
24 2044 ФБ91061957 Дотрын эмч Зүрх судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
25 2045 ПМ79110604 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
26 2043 БЮ89051151 Дотрын эмч Зүрх судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
27 2058 РЮ80071767 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
28 2029 БЮ88021433 Дотрын эмч Зүрх судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
29 2047 ЧР71071523 Дотрын эмч Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
30 2056 НЮ87120482 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
31 2041 ЧР78010468 Дотрын эмч Бөөр судлал 96 Тэнцсэн 3/28/2019
32 2049 УУ90111691 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 94 Тэнцсэн 3/28/2019
33 2055 ЛК84052823 Дотрын эмч Уушиг судлал 93 Тэнцсэн 3/28/2019
34 2052 ГЗ89031025 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 92 Тэнцсэн 3/28/2019
35 2039 НО19891126 Дотрын эмч Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 89 Тэнцсэн 3/28/2019
36 2040 УУ90012447 Дотрын эмч Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 86 Тэнцсэн 3/28/2019
37 2034 ЕЭ66090365 Дотрын эмч Зүрх судлал 82 Тэнцсэн 3/28/2019
38 2032 УЗ90090624 Дотрын эмч Уушиг судлал 61 Тэнцээгүй 3/28/2019
39 2051 ТЗ87010187 Дотрын эмч Настан судлал 47 Тэнцээгүй 3/28/2019
40 2046 ВЭ71031663 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 43 Тэнцээгүй 3/28/2019
41 2050 ЗИ83031302 Дотрын эмч Дотоод шүүрэл судлал 32 Тэнцээгүй 3/28/2019
42 2060 АН88030702 Дүрс оношилгооны эмч Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал1 98 Тэнцсэн 3/28/2019
43 2070 ЖЯ88081611 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 94 Тэнцсэн 3/28/2019
44 2066 ЧК84042971 Дүрс оношилгооны эмч Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал 76 Тэнцсэн 3/28/2019
45 2067 ЧК85062204 Дүрс оношилгооны эмч Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал 41 Тэнцээгүй 3/28/2019
46 2073 ЙМ86101203 Мэдрэлийн эмч Хүүхдийн мэдрэл судлал 96 Тэнцсэн 3/28/2019
47 2072 АЗ86030515 Мэдрэлийн эмч Хүүхдийн мэдрэл судлал 87 Тэнцсэн 3/28/2019
48 2242 ХМ73050101 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Эмнэлзүйн хордлого судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
49 2077 ШУ88102746 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 95 Тэнцсэн 3/28/2019
50 2075 ЖЯ85091761 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 94 Тэнцсэн 3/28/2019
51 2074 ФА90042523 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 73 Тэнцсэн 3/28/2019
52 2078 ИЭ85051266 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 45 Тэнцээгүй 3/28/2019
53 2088 ПЭ90062839 Мэс заслын эмч Зүрх, судасны мэс засал судал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
54 2093 МО88031413 Мэс заслын эмч Бөөрний мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
55 2096 ОИ89080714 Мэс заслын эмч Зүрх, судасны мэс засал судал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
56 2098 УУ90020694 Мэс заслын эмч Бөөрний мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
57 2087 ЖЭ88040610 Мэс заслын эмч Зүрх, судасны мэс засал судал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
58 2102 АЙ91070213 Мэс заслын эмч Мэдрэлийн мэс засал судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
59 2084 ОЭ91032477 Мэс заслын эмч Бөөрний мэс засал судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
60 2089 ФА83040717 Мэс заслын эмч Хүүхдийн мэс засал судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
61 2105 МР92112511 Мэс заслын эмч Нурууны мэс засал судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
62 2094 ЙР88032254 Мэс заслын эмч Бөөрний мэс засал судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
63 2090 ЕЭ87012579 Мэс заслын эмч Хэвлийн мэс засал судлал 95 Тэнцсэн 3/28/2019
64 2099 БЮ91022550 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 95 Тэнцсэн 3/28/2019
65 2100 АО88031915 Мэс заслын эмч Бөөрний мэс засал судлал 94 Тэнцсэн 3/28/2019
66 2104 ТЕ82062412 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 89 Тэнцсэн 3/28/2019
67 9001 КЮ80071772 Мэс заслын эмч Эрэгтэйчүүдийн 79 Тэнцсэн 3/28/2019
68 2091 ЕП84052036 Мэс заслын эмч Хүүхдийн мэс засал судлал 76 Тэнцсэн 3/28/2019
69 2101 ЗМ88102801 Мэс заслын эмч Хүүхдийн мэс засал судлал 69 Тэнцээгүй 3/28/2019
70 2095 ОЮ85042773 Мэс заслын эмч Бөөрний мэс засал судлал 42 Тэнцээгүй 3/28/2019
71 2110 УХ97051941 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 95 Тэнцсэн 3/28/2019
72 9036 КГ91061308 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 92 Тэнцсэн 3/28/2019
73 9037 РЙ95121209 Нийгмийн эрүүл мэнд Талбарын тархвар судлал 85 Тэнцсэн 3/28/2019
74 2109 АЕ79102562 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 83 Тэнцсэн 3/28/2019
75 2112 КВ85041687 Нийгмийн эрүүл мэнд Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт 71 Тэнцсэн 3/28/2019
76 2111 ЕЭ72042066 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 50 Тэнцээгүй 3/28/2019
77 2121 УУ90070421 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
78 2122 УК89052954 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
79 2125 ИЮ92092927 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
80 2126 УП89061637 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
81 2128 МЗ91112101 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
82 2129 УК90090404 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 96 Тэнцсэн 3/28/2019
83 2119 ВЮ91011901 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 95 Тэнцсэн 3/28/2019
84 2118 РЙ91041906 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 94 Тэнцсэн 3/28/2019
85 2115 УХ88121411 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 92 Тэнцсэн 3/28/2019
86 2120 ПЭ90041009 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 92 Тэнцсэн 3/28/2019
87 2130 ЛЛ75101466 Сэтгэцийн эмч Донтолт судлал 91 Тэнцсэн 3/28/2019
88 2127 ЧТ74010200 Сэтгэцийн эмч Донтолт судлал 86 Тэнцсэн 3/28/2019
89 2117 ДЮ81022497 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 81 Тэнцсэн 3/28/2019
90 2123 УШ93042701 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 65 Тэнцээгүй 3/28/2019
91 2132 ДЮ92042609 УАУ эмч Монголын УАУ-ны засал судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
92 2134 ДД86012205 УАУ эмч Монголын УАУ-ны засал судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
93 2133 ПГ83080903 УАУ эмч Монголын УАУ-ны дотор судлал 95 Тэнцсэн 3/28/2019
94 2139 ВК94092406 УАУ эмч Монголын УАУ-ны дотор судлал 81 Тэнцсэн 3/28/2019
95 2137 ЖБ93020304 УАУ эмч Монголын УАУ-ны дотор судлал 42 Тэнцээгүй 3/28/2019
96 2136 ГЮ87082900 УАУ эмч Монголын УАУ-ны дотор судлал 33 Тэнцээгүй 3/28/2019
97 2141 УК92031724 Хавдрын эмч Хавдрын хими эмчилгээ 100 Тэнцсэн 3/28/2019
98 2145 ДЮ89070161 Хавдрын эмч Хавдрын хими эмчилгээ 97 Тэнцсэн 3/28/2019
99 2143 ОР81103001 Хавдрын эмч Хавдрын хими эмчилгээ 95 Тэнцсэн 3/28/2019
100 2142 УТ91092918 Хавдрын эмч Хавдрын туяа эмчилгээ 92 Тэнцсэн 3/28/2019
101 2146 ЖВ84101503 Хавдрын эмч Хавдрын хими эмчилгээ 76 Тэнцсэн 3/28/2019
102 2148 ЖЯ87050788 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
103 2149 АЮ89090446 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
104 2156 ФА90051402 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
105 2155 ЧЕ72092006 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
106 2150 ИЙ91122402 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
107 2173 ЙЮ73101823 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
108 2183 ФА84031103 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
109 2188 ОЮ90062603 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн уушиг судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
110 2161 РТ93071200 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн уушиг судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
111 2181 ДК90112013 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
112 2182 ИЮ90052865 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн бөөр судлал 99 Тэнцсэн 3/28/2019
113 2168 НЭ92032863 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн цус, хавдар судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
114 2171 ТГ87022709 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн бөөр судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
115 2180 ЛЮ71062069 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн мэдрэл судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
116 2184 ИФ86041002 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн мэдрэл судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
117 2187 УШ92052319 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 96 Тэнцсэн 3/28/2019
118 2174 ХА86030302 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 95 Тэнцсэн 3/28/2019
119 9006 ЛЕ88021905 Хүүхдийн эмч Нярай эмч 95 Тэнцсэн 3/28/2019
120 2162 ТГ89021507 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 91 Тэнцсэн 3/28/2019
121 2186 ИЭ88082409 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 90 Тэнцсэн 3/28/2019
122 2177 УК91040455 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 88 Тэнцсэн 3/28/2019
123 2163 УХ88082866 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн уушиг судлал 87 Тэнцсэн 3/28/2019
124 2179 ФМ87061161 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн мэдрэл судлал 84 Тэнцсэн 3/28/2019
125 2176 ЛИ88101461 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 79 Тэнцсэн 3/28/2019
126 2175 ЛБ87032201 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн мэдрэл судлал 70 Тэнцсэн 3/28/2019
127 2172 ЧЕ88021819 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 64 Тэнцээгүй 3/28/2019
128 2165 ЧЙ85121307 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 59 Тэнцээгүй 3/28/2019
129 9008 ИС89021309 Хүүхэд судлал Хүүхдийн мэдрэл судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
130 9022 ДЮ88031111 Хүүхэд судлал Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ 98 Тэнцсэн 3/28/2019
131 9038 ЧП69122911 Хүүхэд судлал Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал 69 Тэнцээгүй 3/28/2019
132 2194 ЧП87092302 Чих хамар хоолойн эмч Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал 65 Тэнцээгүй 3/28/2019
133 2205 ОЗ77112808 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэлзүйн дархлаа, харшил судлал 98 Тэнцсэн 3/28/2019
134 2198 ФМ82082905 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэлзүйн дархлаа, харшил судлал 96 Тэнцсэн 3/28/2019
135 2197 УЮ92061825 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэлзүйн дархлаа, харшил судлал 95 Тэнцсэн 3/28/2019
136 2204 ХМ87032168 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэлзүйн бичил амь судлал 92 Тэнцсэн 3/28/2019
137 2200 ИЦ91052401 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал 91 Тэнцсэн 3/28/2019
138 2203 АЮ92060901 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэлзүйн бичил амь судлал 88 Тэнцсэн 3/28/2019
139 2208 ЧЛ72110103 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал 85 Тэнцсэн 3/28/2019
140 2201 ДЮ91012014 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал 80 Тэнцсэн 3/28/2019
141 2206 ИЮ88061261 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэлзүйн бичил амь судлал 76 Тэнцсэн 3/28/2019
142 2207 ОЭ91082318 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал 23 Тэнцээгүй 3/28/2019
143 2227 ТИ86051461 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 97 Тэнцсэн 3/28/2019
144 2230 ЗЮ71020561 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 94 Тэнцсэн 3/28/2019
145 2232 РЭ82122261 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 94 Тэнцсэн 3/28/2019
146 2222 ФБ91092142 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 93 Тэнцсэн 3/28/2019
147 9035 НТ85021401 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 93 Тэнцсэн 3/28/2019
148 2216 ОД83083004 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 92 Тэнцсэн 3/28/2019
149 2225 НХ86072407 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 92 Тэнцсэн 3/28/2019
150 2233 КГ87031221 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 92 Тэнцсэн 3/28/2019
151 2220 НК84080508 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 88 Тэнцсэн 3/28/2019
152 2234 ДЮ84061806 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 88 Тэнцсэн 3/28/2019
153 2214 УУ86120903 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 87 Тэнцсэн 3/28/2019
154 2219 АА83122707 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 84 Тэнцсэн 3/28/2019
155 2223 ШЖ75030961 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 84 Тэнцсэн 3/28/2019
156 2231 МЙ75091606 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 79 Тэнцсэн 3/28/2019
157 2221 ЦЗ86122501 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 76 Тэнцсэн 3/28/2019
158 2226 ОЮ87010166 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 72 Тэнцсэн 3/28/2019
159 2228 КВ87101100 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 69 Тэнцээгүй 3/28/2019
160 2229 ГЮ84092707 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 69 Тэнцээгүй 3/28/2019
161 2217 УШ73111519 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 65 Тэнцээгүй 3/28/2019
162 9036 ВЮ78072600 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 46 Тэнцээгүй 3/28/2019
163 2238 ДА82071603 Яаралтай тусламжийн эмч Хүүхдийн яаралтай тусламж судлал 100 Тэнцсэн 3/28/2019
164 2239 ЛЮ89082574 Яаралтай тусламжийн эмч Ангиограф 92 Тэнцсэн 3/28/2019

2018-03-26-ний Төрөлжсөн элсэлтийн цаасан шалгалтын нэгдсэн дүн /эмч/