Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙР

ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙР

Мэргэжлийн нэр

Тавигдах шаардлага

Захиалагч байгууллагын нэр

Байршил

1

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч

Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг бакалавар зэрэгтэй төгссөн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэжил эзэмшсэн

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй

Жаргалант СЭМТ

УБ хотоос- 135 км

Зуунмод хотоос – 160км

2

Шүдний эмч

Нүүр ам судлалын эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй

Эрдэнэсант СЭМТ

УБ хотоос- 219 км

Зуунмод хотоос – 247км

3

Бага эмч - 12

Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг бага эмч мэргэжлээр төгссөн

Эх баригч, бага эмч мэргэжил эзэмшсэн бол давуу тал болно

 

Батсүмбэр

СЭМТ- 2

УБ хотоос- 77 км

Зуунмод хотоос – 102км

Бүрэн

СЭМТ- 2

УБ хотоос- 201 км

Зуунмод хотоос – 80км

Баяндэлгэр СЭМТ

УБ хотоос- 104 км

Зуунмод хотоос – 172км

Баянцагаан СЭМТ

УБ хотоос- 156 км

Зуунмод хотоос – 113км

Мөнгөнморьт СЭМТ-2

УБ хотоос- 180 км

Зуунмод хотоос – 188км

 

Цээл СЭМТ

УБ хотоос- 177 км

Зуунмод хотоос – 202км

Эрдэнэ

СЭМТ-2

УБ хотоос- 77 км

Зуунмод хотоос – 85км

Дэлгэрхаан СЭМТ

 

 

УБ хотоос- 263 км

Зуунмод хотоос – 223км

4

Сувилагч - 10

Сувилахуйн дипломын болон бакалаврын зэрэгтэй төгссөн

Сувилах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Архуст СЭМТ

УБ хотоос- 104 км

Зуунмод хотоос – 108км

Баяндэлгэр СЭМТ

УБ хотоос- 104 км

Зуунмод хотоос – 112км

Баянчандмань СЭМТ

УБ хотоос- 63 км

Зуунмод хотоос – 90км

Баянцагаан СЭМТ

УБ хотоос- 156 км

Зуунмод хотоос – 113км

Цээл СЭМТ

УБ хотоос- 177 км

Зуунмод хотоос – 202км

Мөнгөнморьт СЭМТ-2

УБ хотоос- 180км

Зуунмод хотоос – 188км

Баян-Өнжүүл СЭМТ

УБ хотоос- 140 км

Зуунмод хотоос – 125км

Эрдэнэ СЭМТ-2

УБ хотоос- 77 км

Зуунмод хотоос – 85км

5

Лаборант

Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг лаборант мэргэжлээр төгссөн

Баян СЭМТ

УБ хотоос- 96 км

Зуунмод хотоос – 82км

 

6

Эм найруулагч-3

Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг эм найруулагч мэргэжлээр төгссөн

Эм барих эрхийн зөвшөөрөлтэй

Баянхангай СЭМТ

УБ хотоос- 106 км

Зуунмод хотоос – 131км

Баян СЭМТ

УБ хотоос- 96 км

Зуунмод хотоос – 82км

Эрдэнэ СЭМТ

УБ хотоос- 77 км

Зуунмод хотоос – 85км

7

Эх баригч

Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг эх баригч мэргэжлээр төгссөн

Эх барих үйл ажиллагаа  эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Дэлгэрхаан СЭМТ

УБ хотоос- 263 км

Зуунмод хотоос – 223км

8

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан - 5

Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг бага эмч, сувилагч мэргэжлээр төгссөн

Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны мэргэшил эзэмшсэн

 

“Баруун –Зуунмод”  ӨЭМТ

УБ хотоос- 43 км

 

Заамар СЭМТ

УБ хотоос- 170 км

Зуунмод хотоос – 205км

Мөнгөнморьт СЭМТ

УБ хотоос- 180 км

Зуунмод хотоос - 188 км

Цээл СЭМТ

УБ хотоос- 177 км

Зуунмод хотоос – 202км

Жаргалант СЭМТ

УБ хотоос- 135 км

Зуунмод хотоос – 160км

9

Статистикч бага эмч

Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг бага эмч мэргэжлээр төгссөн

Статистикч мэргэшил эзэмшсэн

 

Архуст СЭМТ

УБ хотоос- 104 км

Зуунмод хотоос – 108км

Материал хүлээн авах газар:

 Төв  аймгийн Эрүүл мэндийн газрын   03  тоот өрөө

 Бүрдүүлэх материал:

• Төрийн албан хаагчийн №1 маягт бөглөсөн байх

• Мэргэжлийн дипломны хуулбар

• Мэргэжлийн зөвшөөрөл шаардлагатай мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар

• Иргэний үнэмлэхний хуулбар

• Ажилд орохыг хүссэн хувийн өргөдөл

 Холбоо  барих:

Дээрх мэдээлэлтэй холбоотой лавлагааг ЭМГ-ын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Х.Болормаатай  70272225,99239896 дугаарын утсаар  холбогдож  авна уу.