Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Эмийн бүртгэлтэй холбоотой хэрэглэгчийн булан

Хэрэглэгчийн булан

Монгол улсын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт

Шинээр бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт Шинээр бүртгэгдсэн биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний жагсаалт Шинээр бүртгэгдсэн оношлуурын жагсаалт Фармакопейн хороо
2015 он 2015 он 2015 он
2016 он 2016 он 2016 он  
2017 он 2017 он 2017 он  
2018 он   2018 он 2018 он
2019 он 2019 он  2019 он 2019 он


Эмийн бүртгэлийн хураамж төлөх данс-100900020020

Шалгах хуудас  /Эм, эмийн түүхий эдийн бүртгэлийн өөрчлөлт/

Шалгах хуудас  /Импортын оношлуурын бүртгэл/

Бүртгэлд бүрдүүлэх баримт бичиг
Бүртгэлийн үйл ажиллагаа
БИБ-ний хэрэглэх заавар_загвар
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эмийн жагсаалт
Архивын маягт
Архивын зааварчилгаа
2015 онд бүртгэлийн хугацаа дууссан эмийн жагсаалт
 2016 онд бүртгэлийн хугацаа дууссан эмийн жагсаалт
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тасалдал үүсдэг  эмүүд 2018  
ХЭЗ-ийн шийдвэр  2018.07.27
Бусад