Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ДЭЭД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛ

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ДЭЭД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН


 Шалгалтанд тэнцсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн 2015.09.30-ны өдөр ЭМХТ-ийн 1-р байрны 102 тоотод бүрдүүлэлсэн материалаа шалгуулж,  шаардлага хангасан элсэгч сургалтад хамрагдах болохыг анхаарна уу.

 

Регистрийн №

Код

 

Амьсгалын замын өвчин судлал 

 

 

 1.  

ПЭ88021801

2001

70

 1.  

ГЭ88081509

2002

72

 1.  

БЮ89052302

2003

70

 1.  

ДЛ86122405

2004

84

 1.  

ХМ88020484

2005

73

Зүрх судасны өвчин судлал

 

 

 1.  

ЧЙ71050862

2006

Шалгалтанд ороогүй

 1.  

БЗ84042720

2007

78

 1.  

УХ89082501

2008

70

 1.  

ОЮ86062465

2009

72

10.   

МЗ81083069

2010

70

11.   

ЕА86120609

2011

70

12.   

ХБ60080261

2012

70

13.   

ЧН82072001

2013

Шалгалтанд ороогүй

Хэрлэг,  үе судлал судлал

 

 

14.   

ЗП74012309

2079

77

Шээс ялгаруулах замын өвчин судлал

 

 

15.   

ХЛ82040966

2014

72

Хоол боловсруулах эрхтий өвчин судлал

 

 

16.   

ИЭ82091463

2015

79

17.   

ХГ58081705

6018

59

18.   

ЙС88112100

2017

70

Цусны өвчин судлал

 

 

19.   

БЮ90081409

2018

72

20.   

ЖЮ87080161

2019

Шалгалтанд ороогүй

Дотоод шүүрлийн өвчин судлал

 

 

21.   

ХК67070408

6017

70

Настан судлал

 

 

22.   

ЖЯ86032060

2020

74

23.   

НФ78090203

2021

63

Нярай судлал

 

 

24.   

ФД89080320

2022

57

25.   

ЦЗ83091383

2023

64

26.   

ДЖ89011901

2024

Шалгалтанд ороогүй

27.   

АЯ90041817

6015

70

28.   

РЙ86110409

2025

Шалгалтанд ороогүй

29.   

НЭ70022587

2026

72

30.   

СЕ86082206

2027

76

31.   

ЧА84120207

2028

Шалгалтанд ороогүй

32.   

 

6005

71

33.   

СЖ85070601

6013

70

Хүүхдийн шээс ялгаруулах замын өвчин судлал

 

 

34.   

НЛ88040961

2029

Шалгалтанд ороогүй

Хүүхдийн чих, хамар, хоолойн өвчин судлал

 

 

35.   

РА86122608

2030

Шалгалтанд ороогүй

Хүүхдийн цусны өвчин судлал

 

 

36.   

ОЭ87042768

2031

Шалгалтанд ороогүй

Хүүхдийн амьсгалын замын өвчин судлал

 

 

37.   

ХГ83012714

2032

Шалгалтанд ороогүй

38.   

УЗ90100106

2033

70

39.   

ФА85062566

2034

71

Хүүхдийн зүрх судасны өвчин судлал

 

 

40.   

АЮ89042965

2035

70

41.   

НО73062585

2036

72

42.   

ЕЙ70030407

2037

71

43.   

СЮ80092800

6019

73

Хүүхдийн хоол боловсруулах эрхтний өвчин судлал

 

 

44.   

ЦД74060169

2039

72

45.   

ОО90031509

2040

Шалгалтанд ороогүй

46.   

ХЕ84070600

2041

Шалгалтанд ороогүй

47.   

ГГ91072804

2091

72

Хүүхдийн дотоод шүүрлийн булчирхайн өвчин судлал

 

 

48.   

НЬ89071163

2042

59

49.   

РГ91032100

2043

Шалгалтанд ороогүй

Хүүхдийн мэдрэлийн өвчин судлал

 

 

50.   

РГ79112700

2044

70

51.   

ТЖ72051507

2045

75

52.   

ФБ77062167

2046

Шалгалтанд ороогүй

53.   

РЮ83112388

2047

70

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

 

 

54.   

ВЭ83110401

2048

70

55.   

Хүүхдийн мэс засал судлал

 

 

56.   

 

6006

71

Сэхээн амьдруулах эрчимт, эмчилгээний эмч

 

 

57.   

ЙЮ86122804

2049

70

58.   

АЕ90062485

2050

61

59.   

КН79090669

4002

70

Цээжний хөндийн мэс засал судлал

 

 

60.   

ОЮ85011715

2051

70

61.   

ТЗ81030838

2052

72

Хэвлийн хөндийн мэс засал судлал

 

 

62.   

ХА72012918

2053

70

63.   

Бүдүүн гэдэсний мэс засал судлал

 

 

64.   

УС82080113

2054

Шалгалтанд ороогүй

Шээс ялгаруулах замын мэс засал судлал

 

 

65.   

КЮ80071772

2055

70

66.   

ХИ83061818

2056

76

67.   

ТВ82040878

2057

70

68.   

ЛЮ84051012

6002

72

Зүрх судасны мэс засал судлал

 

 

69.   

СЭ88062771

2058

Шалгалтанд ороогүй

70.   

ВЭ82101178

2059

73

71.   

Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал

 

 

72.   

 

6023

70

Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал

 

 

73.   

КВ81042109

2060

70

74.   

ХП73071105

2096

71

75.   

ОС82112603

2061

70

Бичил мэс засал судлал

 

 

76.   

ЧО84020477

2062

65

Гар сарвуу, бичил мэс засал судлал

 

 

77.   

ИМ88101201

2097

70

Дурангийн онош зүй

 

 

78.   

ФА79022611

2063

Шалгалтанд ороогүй

79.   

УУ88042402

2064

64

80.   

РЮ86052608

2065

69

81.   

 

6001

70

Цөмийн онош зүй судлал

 

 

82.   

ХБ82110802

2066

55

83.   

ИЭ84030404

2067

60

84.   

ЕП85121701

2068

72

85.   

РБ82042901

2069

66

86.   

ЗГ90050309

2070

 

87.   

ХЖ85032824

2071

62

Соронзон давтамжит томографи судлал

 

 

88.   

ФА84080860

2072

Шалгалтанд ороогүй

89.   

ХЛ66070811

2074

70

Эмнэлзүйн бичил амь судлал

 

 

90.   

ЖЯ77021248

2075

73

91.   

ЙЮ92042600

2076

58

92.   

Сүрьеэ судлал

 

 

93.   

ЕЭ74012367

2080

70

94.   

КЛ87031504

2081

56

95.   

ТК73052201

2082

71

Эсийн эмгэг судлал

 

 

96.   

УЕ82010505

2087

68

Шүүхийн сэтгэцийн өвчин судлал

 

 

97.   

ТЗ70100274

2088

54

98.   

ЦГ84010812

2089

70

99.   

УУ90110213

2095

55

Цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл /цус сэлбэлт судлал

 

 

 1.  

АМ88101701

2090

Шалгалтанд ороогүй