Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2012 оны 05 дугаар сарын 11-ны шалгалтын дүн

Рег №

Мэргэжил

Код

Өрөөний хуваарь

Гарын үсэг

 1.  

AH90040506

Сувилагч

1001

1 давхрын заал

14

 1.  

ГЭ71090602

Сувилагч

1002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ТЕ84081161

Сувилагч

1003

1 давхрын заал

13

 1.  

ПЮ82101265

Сувилагч

1004

1 давхрын заал

46

 1.  

Gj63122004

Сувилагч

1005

1 давхрын заал

71

 1.  

нф69072001

Сувилагч

1006

1 давхрын заал

40

 1.  

ДК74033006

Сувилагч

1007

1 давхрын заал

70

 1.  

uo80100246

Сувилагч

1008

1 давхрын заал

47

 1.  

СЧ83092468

Сувилагч

1009

1 давхрын заал

39

10.   

фа72120868

Сувилагч

1010

1 давхрын заал

Ороогүй

11.   

иэ70041802

Сувилагч

1011

1 давхрын заал

43

12.   

zy77050603

Сувилагч

1012

1 давхрын заал

Ороогүй

13.   

ож 81092603

Сувилагч

1013

1 давхрын заал

34

14.   

УА85080709

Сувилагч

1014

1 давхрын заал

Ороогүй

15.   

йп69092500

Сувилагч

1015

1 давхрын заал

Ороогүй

16.   

ХП50061404

Сувилагч

1016

1 давхрын заал

4

17.   

ЙК76050701

Сувилагч

1017

1 давхрын заал

41

18.   

iy77092500

Сувилагч

1018

1 давхрын заал

58

19.   

ec:76100922

Сувилагч

1019

1 давхрын заал

Ороогүй

20.   

Пo81103103

Сувилагч

1020

1 давхрын заал

51

21.   

МВ77061409

Сувилагч

1021

1 давхрын заал

56

22.   

ЦБ73052707

Сувилагч

1022

1 давхрын заал

60

23.   

ВА85030866

Сувилагч

1023

1 давхрын заал

Ороогүй

24.   

чп70042206

Сувилагч

1024

1 давхрын заал

68

25.   

ус66071909

Сувилагч

1025

1 давхрын заал

4

26.   

ТГ81102464

Сувилагч

1026

1 давхрын заал

10

27.   

ЧЙ74100761

Сувилагч

1027

1 давхрын заал

58

28.   

tse660829001

Сувилагч

1028

1 давхрын заал

37

29.   

тд6708....

Сувилагч

1029

1 давхрын заал

71

30.   

дю70032806

Сувилагч

1030

1 давхрын заал

66

31.   

hb70073118

Сувилагч

1031

1 давхрын заал

72

32.   

ЧВ64120302

Сувилагч

1032

1 давхрын заал

29

33.   

БВ71040702

Сувилагч

1033

1 давхрын заал

72

34.   

ud74020164

Сувилагч

1034

1 давхрын заал

63

35.   

хз60051503

Сувилагч

1035

1 давхрын заал

71

36.   

Лю81020409

Сувилагч

1036

1 давхрын заал

24

37.   

ЧИ71010902

Сувилагч

1037

1 давхрын заал

72

38.   

КЮ65110506

Сувилагч

1038

1 давхрын заал

44

39.   

ХЙ70041903

Сувилагч

1039

1 давхрын заал

46

40.   

ХЗ 64012465

Сувилагч

1040

1 давхрын заал

Ороогүй

41.   

ЙЙ68011821

Сувилагч

1041

1 давхрын заал

Ороогүй

42.   

ВП74060601

Сувилагч

1042

1 давхрын заал

55

43.   

ча71022508

Сувилагч

1043

1 давхрын заал

71

44.   

KHG74020660

Сувилагч

1044

1 давхрын заал

Ороогүй

45.   

уд67061864

Сувилагч

1045

1 давхрын заал

52

46.   

БЮ60022701

Сувилагч

1046

1 давхрын заал

71

47.   

ПЮ72020806

Сувилагч

1047

1 давхрын заал

37

48.   

чт76030868

Сувилагч

1048

1 давхрын заал

Ороогүй

49.   

ДМ82100805

Сувилагч

1049

1 давхрын заал

70

50.   

ХД75062363

Сувилагч

1050

1 давхрын заал

Ороогүй

51.   

ЙЙ72100704

Сувилагч

1051

1 давхрын заал

59

52.   

shj83013109

Сувилагч

1052

1 давхрын заал

50

53.   

ТБ69050368

Сувилагч

1053

1 давхрын заал

45

54.   

US78122224

Сувилагч

1054

1 давхрын заал

64

55.   

ШД83020127

Сувилагч

1055

1 давхрын заал

31

56.   

ЖЗ78081608

Сувилагч

1056

1 давхрын заал

Ороогүй

57.   

МЗ71111462

Сувилагч

1057

1 давхрын заал

72

58.   

TZ68052912

Сувилагч

1058

1 давхрын заал

70

59.   

ОА78121203

Сувилагч

1059

1 давхрын заал

55

60.   

mp84070501

Сувилагч

1060

1 давхрын заал

73

61.   

РР81031666

Сувилагч

1061

1 давхрын заал

30

62.   

ТЯ69040803

Сувилагч

1062

1 давхрын заал

Ороогүй

63.   

ЧО77053109

Сувилагч

1063

1 давхрын заал

Ороогүй

64.   

АИ61080405

Сувилагч

1064

1 давхрын заал

70

65.   

Лю74102204

Сувилагч

1065

1 давхрын заал

57

66.   

Cho85111583

Сувилагч

1066

1 давхрын заал

50

67.   

РГ81081201

Сувилагч

1067

1 давхрын заал

70

68.   

ШЕ72063004

Сувилагч

1068

1 давхрын заал

49

69.   

ФЖ83093002

Сувилагч

1069

1 давхрын заал

56

70.   

ЙБ84100909

Сувилагч

1070

1 давхрын заал

40

71.   

УХ61090580

Сувилагч

1071

3 давхрын заал

55

72.   

ХМ85102366

Сувилагч

1072

3 давхрын заал

71

73.   

ТГ67031829

Сувилагч

1073

3 давхрын заал

67

74.   

УР72021006

Сувилагч

1074

3 давхрын заал

32

75.   

зв72071105

Сувилагч

1075

3 давхрын заал

62

76.   

оа75120209

Сувилагч

1076

3 давхрын заал

52

77.   

НТ89090826

Сувилагч

1077

3 давхрын заал

Ороогүй

78.   

ЧН64091001

Сувилагч

1078

3 давхрын заал

57

79.   

ii72011008

Сувилагч

1079

3 давхрын заал

73

80.   

ШГ67112508

Сувилагч

1080

3 давхрын заал

54

81.   

СФ70072901

Сувилагч

1081

3 давхрын заал

Ороогүй

82.   

Chi 78092905

Сувилагч

1082

3 давхрын заал

Ороогүй

83.   

УЕ63021761

Сувилагч

1083

3 давхрын заал

73

84.   

ИО91042204

Сувилагч

1084

3 давхрын заал

60

85.   

ie78102061

Сувилагч

1085

3 давхрын заал

70

86.   

ШГ650902000

Сувилагч

1086

3 давхрын заал

71

87.   

ЕЭ69100168

Сувилагч

1087

3 давхрын заал

53

88.   

ЖЭ73022507

Сувилагч

1088

3 давхрын заал

53

89.   

НЬ68040963

Сувилагч

1089

3 давхрын заал

69

90.   

ЗП71042800

Сувилагч

1090

3 давхрын заал

Ороогүй

91.   

KHN44070147

Сувилагч

1091

3 давхрын заал

32

92.   

ХН70022601

Сувилагч

1092

3 давхрын заал

Ороогүй

93.   

ПБ85061667

Сувилагч

1093

3 давхрын заал

47

94.   

chr67033001

Сувилагч

1094

3 давхрын заал

55

95.   

ГЗ70011101

Сувилагч

1095

3 давхрын заал

50

96.   

ЧБ75112502

Сувилагч

1096

3 давхрын заал

35

97.   

СЭ71010182

Сувилагч

1097

3 давхрын заал

55

98.   

СР83020206

Сувилагч

1098

3 давхрын заал

66

99.   

KU83101408

Сувилагч

1099

3 давхрын заал

47

 1.  

ДП80082201

Сувилагч

1100

3 давхрын заал

72

 1.  

ЧГ72103163

Сувилагч

1101

4 давхрын заал

38

 1.  

ЖЯ80041807

Сувилагч

1102

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

zp50021501

Сувилагч

1103

4 давхрын заал

17

 1.  

РН89051264

Сувилагч

1104

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

CHO67022840

Сувилагч

1105

4 давхрын заал

63

 1.  

ОО88071205

Сувилагч

1106

4 давхрын заал

71

 1.  

ФВ87030801

Сувилагч

1107

4 давхрын заал

43

 1.  

мп74121569

Сувилагч

1108

4 давхрын заал

53

 1.  

уд71120701

Сувилагч

1109

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХН75110901

Сувилагч

1110

4 давхрын заал

36

 1.  

уг72052641

Сувилагч

1111

4 давхрын заал

61

 1.  

ЙЮ84121406

Сувилагч

1112

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ШД63042466

Сувилагч

1113

4 давхрын заал

59

 1.  

ПБ83101503

Сувилагч

1114

4 давхрын заал

48

 1.  

вм71082508

Сувилагч

1115

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХИ86120904

Сувилагч

1116

4 давхрын заал

38

 1.  

МЕ86102941

Сувилагч

1117

4 давхрын заал

67

 1.  

ТД90030505

Сувилагч

1118

4 давхрын заал

50

 1.  

RF84092169

Сувилагч

1119

4 давхрын заал

52

 1.  

ФВ85032406

Сувилагч

1120

4 давхрын заал

57

 1.  

ТЗ 69092524

Сувилагч

1121

4 давхрын заал

29

 1.  

чг73011260

Сувилагч

1122

4 давхрын заал

58

 1.  

chm66021246

Сувилагч

1123

4 давхрын заал

51

 1.  

se86082961

Сувилагч

1124

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ush71042505

Сувилагч

1125

4 давхрын заал

52

 1.  

ШЖ68100666

Сувилагч

1126

4 давхрын заал

66

 1.  

ка86020401

Сувилагч

1127

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧМ72021660

Сувилагч

1128

4 давхрын заал

71

 1.  

Йс70062201

Сувилагч

1129

4 давхрын заал

61

 1.  

ЧР71062861

Сувилагч

1130

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧП74022203

Сувилагч

1131

4 давхрын заал

62

 1.  

НЧ54070500

Сувилагч

1132

4 давхрын заал

40

 1.  

РЙ82022706

Сувилагч

1133

4 давхрын заал

58

 1.  

uk89062901

Сувилагч

1134

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХН 73051961

Сувилагч

1135

4 давхрын заал

43

 1.  

йю65040607

Сувилагч

1136

4 давхрын заал

23

 1.  

ХА67040705

Сувилагч

1137

4 давхрын заал

71

 1.  

ЧЖ60080701

Сувилагч

1138

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИП64052967

Сувилагч

1139

4 давхрын заал

49

 1.  

ФМ69022404

Сувилагч

1140

4 давхрын заал

70

 1.  

ФД79080605

Сувилагч

1141

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

nv67111406

Сувилагч

1142

4 давхрын заал

52

 1.  

ле81012424

Сувилагч

1143

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВЭ74021263

Сувилагч

1144

4 давхрын заал

51

 1.  

ЧК68112503

Сувилагч

1145

4 давхрын заал

70

 1.  

ОМ75012309

Сувилагч

1146

4 давхрын заал

73

 1.  

ГН85041525

Сувилагч

1147

4 давхрын заал

73

 1.  

 

Сувилагч

1148

4 давхрын заал

71

 1.  

СЗ79061008

Сувилагч

1149

4 давхрын заал

72

 1.  

ФА83041465

Бага эмч

2001

1 давхрын заал

44

 1.  

ИБ86122525

Бага эмч

2002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

SR74082612

Бага эмч

2003

1 давхрын заал

45

 1.  

ХЛ76061461

Бага эмч

2004

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ГВ74050129

Бага эмч

2005

1 давхрын заал

71

 1.  

БК88062075

Бага эмч

2006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВЮ82022060

Бага эмч

2007

3 давхрын заал

32

 1.  

AE88041601

Бага эмч

2008

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

АВ90092308

Бага эмч

2009

3 давхрын заал

42

 1.  

рн89051264

Бага эмч

2010

3 давхрын заал

71

 1.  

ше66021200

Бага эмч

2011

3 давхрын заал

47

 1.  

АА72012908

Бага эмч сувилагч

3001

1 давхрын заал

71

 1.  

uyi77101661

Бага эмч сувилагч

3002

1 давхрын заал

43

 1.  

сй82031405

Бага эмч сувилагч

3003

1 давхрын заал

48

 1.  

фа80022005

Бага эмч сувилагч

3004

1 давхрын заал

64

 1.  

ДИ80060703

Бага эмч сувилагч

3005

1 давхрын заал

51

 1.  

ИЮ89052169

Бага эмч сувилагч

3006

1 давхрын заал

70

 1.  

МИ78062201

Бага эмч сувилагч

3007

3 давхрын заал

41

 1.  

чм76010201

Бага эмч сувилагч

3008

3 давхрын заал

72

 1.  

ПЮ80110987

Бага эмч сувилагч

3009

3 давхрын заал

40

 1.  

дю74041505

Бага эмч сувилагч

3010

3 давхрын заал

35

 1.  

МЗ74011609

Бага эмч сувилагч

3011

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

БЮ83080123

Бага эмч сувилагч

3012

4 давхрын заал

36

 1.  

ДВ83021901

Бага эмч сувилагч

3013

4 давхрын заал

40

 1.  

ГЮ74021703

Бага эмч сувилагч

3014

4 давхрын заал

53

 1.  

пм85122714

Бага эмч сувилагч

3015

4 давхрын заал

72

 1.  

мз76112964

Бага эмч сувилагч

3016

4 давхрын заал

37

 1.  

НЭ80092005

Эх баригч

4001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ФД86112001

Эх баригч

4002

1 давхрын заал

52

 1.  

аэ90112907

Эх баригч

4003

1 давхрын заал

49

 1.  

ur87081001

Эх баригч

4004

1 давхрын заал

48

 1.  

ST87090801

Эх баригч

4005

1 давхрын заал

64

 1.  

ГА72030366

Эх баригч

4006

1 давхрын заал

44

 1.  

ЛЮ79050701

Эх баригч

4007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ОЖ85123102

Эх баригч

4008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЖЬ67052862

Эх баригч бага эмч

5001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

IE86062161

Эх баригч бага эмч

5002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

дю69121568

Эх баригч бага эмч

5003

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

tg 67072524

Эх баригч бага эмч

5004

1 давхрын заал

37

 1.  

ГН87051705

Эх баригч бага эмч

5005

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

СЩ65081902

Эх баригч бага эмч

5006

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

МЖ82022507

Эх баригч бага эмч

5007

3 давхрын заал

45

 1.  

АЭ66092703

Эх баригч бага эмч

5008

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЖЯ64071169

Эх баригч бага эмч

5009

3 давхрын заал

31

 1.  

ЧЖ64071688

Эх баригч бага эмч

5010

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧС:74100907

Эх баригч бага эмч

5011

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

МБ72031902

Эх баригч бага эмч

5012

4 давхрын заал

46

 1.  

ЙМ86050724

Эх баригч бага эмч

5013

4 давхрын заал

57

 1.  

МИ60123101

Эх баригч бага эмч

5014

4 давхрын заал

31

 1.  

УД74032265

УЭБЭС

6001

3 давхрын заал

32

 1.  

АА83071301

УЭБЭС

6002

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

МЗ79050785

УЭБЭС

6003

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

be87090407

УЭБЭС

6004

3 давхрын заал

72

 1.  

тк79090906

УЭБЭС

6005

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

te84071007

УЭБЭС

6006

4 давхрын заал

70

 1.  

TG77011864

УЭБЭС

6007

4 давхрын заал

76

 1.  

ИБ86060811

УЭБЭС

6008

4 давхрын заал

39

 1.  

ME79022464

УЭБЭС

6009

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

kk 84110303

Эм найруулагч

7001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ub84101503

Эм найруулагч

7002

1 давхрын заал

44

 1.  

CHD79102167

Эм найруулагч

7003

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ДИ87081824

Эм найруулагч

7004

1 давхрын заал

48

 1.  

Ди80011889

Эм найруулагч

7005

1 давхрын заал

64

 1.  

ХД-73080867

Эм найруулагч

7006

1 давхрын заал

49

 1.  

ИЕ73061369

Эм найруулагч

7007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

цг68052721

Эм найруулагч

7008

1 давхрын заал

78

 1.  

КЛ78032104

Эм найруулагч

7009

1 давхрын заал

78

 1.  

РЮ86051804

Эм найруулагч

7010

1 давхрын заал

74

 1.  

ЦЗ66042567

Эм найруулагч

7011

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

 

Эм найруулагч

7012

1 давхрын заал

70

 1.  

сп78052300

Эм найруулагч

7013

1 давхрын заал

70

 1.  

ЖЯ67011601

Эм найруулагч

7014

1 давхрын заал

55

 1.  

св75100606

Эм найруулагч

7015

1 давхрын заал

77

 1.  

BГ87122908

Эм найруулагч

7016

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

РС67110404

Эм найруулагч

7017

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

хи70091860

Эм найруулагч

7018

1 давхрын заал

66

 1.  

рс70041307

Эм найруулагч

7019

1 давхрын заал

38

 1.  

ЧИ-59072061

Эм найруулагч

7020

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИВ

Эм найруулагч

7021

1 давхрын заал

70

 1.  

ОД78111103

Эм найруулагч

7022

1 давхрын заал

31

 1.  

ск81120102

Эм найруулагч

7023

1 давхрын заал

59

 1.  

ед87122868

Эм найруулагч

7024

1 давхрын заал

69

 1.  

сй63051201

Эм найруулагч

7045

1 давхрын заал

57

 1.  

ТД84050662

Эм найруулагч

7026

1 давхрын заал

74

 1.  

ВР 81102904

Эм найруулагч

7027

1 давхрын заал

84

 1.  

ЧИ69121008

Эм найруулагч

7028

1 давхрын заал

78

 1.  

ЧГ69081960

Эм найруулагч

7029

1 давхрын заал

35

 1.  

ДР72102704

Эм найруулагч

7030

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ШЖ68031902

Эм найруулагч

7031

1 давхрын заал

71

 1.  

СЭ67080260

Эм найруулагч

7032

1 давхрын заал

73

 1.  

ЧЛ66102703

Эм найруулагч

7033

1 давхрын заал

35

 1.  

су85011761

Эм найруулагч

7034

1 давхрын заал

69

 1.  

 

Эм найруулагч

7035

1 давхрын заал

71

 1.  

НГ86060269

Эм найруулагч

7036

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УС85062504

Эм найруулагч

7037

3 давхрын заал

72

 1.  

СР86090701

Эм найруулагч

7038

3 давхрын заал

70

 1.  

БЭ83040614

Эм найруулагч

7039

3 давхрын заал

74

 1.  

ги85091504

Эм найруулагч

7040

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЗЮ74101303

Эм найруулагч

7041

3 давхрын заал

53

 1.  

lk69011818

Эм найруулагч

7042

3 давхрын заал

55

 1.  

УЕ 77100166

Эм найруулагч

7043

3 давхрын заал

72

 1.  

вю84100660

Эм найруулагч

7044

3 давхрын заал

60

 1.  

Сй63051201

Эм найруулагч

7045

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ио84021904

Эм найруулагч

7046

3 давхрын заал

64

 1.  

УЕ70031463

Эм найруулагч

7047

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Жи64061007

Эм найруулагч

7048

3 давхрын заал

23

 1.  

НВ77102703

Эм найруулагч

7049

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХЙ63120305

Эм найруулагч

7050

3 давхрын заал

70

 1.  

chi77011562

Эм найруулагч

7051

4 давхрын заал

53

 1.  

ЧС60051801

Эм найруулагч

7052

4 давхрын заал

74

 1.  

ча77123106

Эм найруулагч

7053

4 давхрын заал

36

 1.  

ЧИ80090901

Эм найруулагч

7054

4 давхрын заал

69

 1.  

ИЦ80121369

Эм найруулагч

7055

4 давхрын заал

43

 1.  

Лй86042060

Эм найруулагч

7056

4 давхрын заал

69

 1.  

ЕЦ82012261

Эм найруулагч

7057

4 давхрын заал

72

 1.  

ДН85072806

Эм найруулагч

7058

4 давхрын заал

70

 1.  

pi85092809

Эм найруулагч

7059

4 давхрын заал

46

 1.  

чд86071064

Эм найруулагч

7060

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧР65031509

Эм найруулагч

7061

4 давхрын заал

29

 1.  

ОЮ78010326

Эм найруулагч

7062

4 давхрын заал

67

 1.  

ХГ71081569

Эм найруулагч

7063

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

 

Эм найруулагч

7064

4 давхрын заал

27

 1.  

 

Эх баригч бага эмч

7065

4 давхрын заал

70

 1.  

 

Эх баригч

7066

4 давхрын заал

35

 1.  

 

Эм найруулагч

7067

4 давхрын заал

47

 1.  

 

УБЭС

7068

4 давхрын заал

53

 1.  

 

Бага эмч

7069

4 давхрын заал

56

 1.  

 

Эх абригч бага эмч

7070

4 давхрын заал

48

 1.  

 

Бага эмч сувилагч

7071

4 давхрын заал

35


ФА69031901

Ерөнхий эмч

1001

1 давхрын заал

76

 

 1.  

НЭ84021978

Ерөнхий эмч

1002

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ХА-73031380

Ерөнхий эмч

1003

1 давхрын заал

53

 

 1.  

ЦГ63050606

Ерөнхий эмч

1004

1 давхрын заал

83

 

 1.  

АЮ84121961

Ерөнхий эмч

1005

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧЛ85101072

Ерөнхий эмч

1006

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

Лб81082528

Ерөнхий эмч

1007

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ts g 86011766

Ерөнхий эмч

1008

1 давхрын заал

82

 

 1.  

ЙС75032701

Ерөнхий эмч

1009

1 давхрын заал

70

 

 1.  

ye71041249

Ерөнхий эмч

1010

1 давхрын заал

69

 

 1.  

ШЗ 74112161

Ерөнхий эмч

1011

1 давхрын заал

85

 

 1.  

KHP68102968

Ерөнхий эмч

1012

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

МЗ 80082007

Ерөнхий эмч

1013

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ОЮ84092660

Ерөнхий эмч

1014

1 давхрын заал

68

 

 1.  

ye yu 86052816

Ерөнхий эмч

1015

1 давхрын заал

80

 

 1.  

ЧТ82082218

Ерөнхий эмч

1016

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ИЦ66092011

Ерөнхий эмч

1017

1 давхрын заал

80

 

 1.  

НЭ77062561

Ерөнхий эмч

1018

1 давхрын заал

72

 

 1.  

ЙБ86051002

Ерөнхий эмч

1019

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЦБ73092160

Ерөнхий эмч

1020

1 давхрын заал

64

 

 1.  

ШЗ66051216

Ерөнхий эмч

1021

1 давхрын заал

72

 

 1.  

ЧБ84031479

Ерөнхий эмч

1022

1 давхрын заал

81

 

 1.  

ES 85091513

Ерөнхий эмч

1023

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

УП88100100

Ерөнхий эмч

1024

1 давхрын заал

58

 

 1.  

МЭ77080607

Ерөнхий эмч

1025

1 давхрын заал

82

 

 1.  

лю73090646

Ерөнхий эмч

1026

1 давхрын заал

70

 

 1.  

ЗИ86092408

Ерөнхий эмч

1027

1 давхрын заал

74

 

 1.  

ЗБ82081804

Ерөнхий эмч

1028

1 давхрын заал

78

 

 1.  

ЦБ85070415

Ерөнхий эмч

1029

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧТ68081761

Ерөнхий эмч

1030

1 давхрын заал

68

 

 1.  

чд68030331

Ерөнхий эмч

1031

1 давхрын заал

77

 

 1.  

чм71061271

Ерөнхий эмч

1032

1 давхрын заал

85

 

 1.  

чо78021414

Ерөнхий эмч

1033

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧЛ81092011

Ерөнхий эмч

1034

1 давхрын заал

83

 

 1.  

ЖЭ86012705

Ерөнхий эмч

1035

1 давхрын заал

83

 

 1.  

ТЕ86051100

Ерөнхий эмч

1036

1 давхрын заал

83

 

 1.  

ЧС85112855

Ерөнхий эмч

1037

1 давхрын заал

71

 

 1.  

УЕ83051355

Ерөнхий эмч

1038

1 давхрын заал

67

 

 1.  

ЧР62030202

Ерөнхий эмч

1039

1 давхрын заал

71

 

 1.  

ПВ86091616

Ерөнхий эмч

1040

1 давхрын заал

81

 

 1.  

ию 87040300

Ерөнхий эмч

1041

1 давхрын заал

69

 

 1.  

ЧЗ87013160

Ерөнхий эмч

1042

1 давхрын заал

73

 

 1.  

АЕ80110364

Ерөнхий эмч

1043

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ПЭ73042231

Ерөнхий эмч

1044

1 давхрын заал

72

 

 1.  

ХМ85051562

Ерөнхий эмч

1045

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ИЭ74070506

Ерөнхий эмч

1046

1 давхрын заал

83

 

 1.  

ДЭ68110304

Ерөнхий эмч

1047

1 давхрын заал

82

 

 1.  

Sf 86091715

Ерөнхий эмч

1048

1 давхрын заал

80

 

 1.  

ЦГ57071817

Ерөнхий эмч

1049

1 давхрын заал

71

 

 1.  

ДЭ86032712

Ерөнхий эмч

1050

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

АЭ86060419

Ерөнхий эмч

1051

1 давхрын заал

80

 

 1.  

БЛ81031006

Ерөнхий эмч

1052

1 давхрын заал

85

 

 1.  

СЮ82091900

Ерөнхий эмч

1053

1 давхрын заал

69

 

 1.  

ХБ87010706

Ерөнхий эмч

1054

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЛЙ85112760

Ерөнхий эмч

1055

1 давхрын заал

83

 

 1.  

ГН85041525

Ерөнхий эмч

1056

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ше70080371

Ерөнхий эмч

1057

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ОБ60031900

Ерөнхий эмч

1058

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧД86102301

Ерөнхий эмч

1059

1 давхрын заал

75

 

 1.  

ОЮ81042006

Ерөнхий эмч

1060

1 давхрын заал

80

 

 1.  

ХБ88030609

Ерөнхий эмч

1061

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧР86111067

Ерөнхий эмч

1062

3 давхрын заал

76

 

 1.  

аю78020205

Ерөнхий эмч

1063

3 давхрын заал

77

 

 1.  

ОЮ86041034

Ерөнхий эмч

1064

3 давхрын заал

81

 

 1.  

МЭ79081778

Ерөнхий эмч

1065

3 давхрын заал

51

 

 1.  

ТИ87110408

Ерөнхий эмч

1066

3 давхрын заал

76

 

 1.  

TsZ79110212

Ерөнхий эмч

1067

3 давхрын заал

81

 

 1.  

she 85010411

Ерөнхий эмч

1068

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ne86051867

Ерөнхий эмч

1069

3 давхрын заал

71

 

 1.  

 

Ерөнхий эмч

1070

3 давхрын заал

76

 

 1.  

ЧО64082403

Ерөнхий эмч

1071

3 давхрын заал

81

 

 1.  

СЕ79011901

Ерөнхий эмч

1072

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧО63042820

Ерөнхий эмч

1073

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ГВ77091703

Ерөнхий эмч

1074

3 давхрын заал

83

 

 1.  

ВЮ78061229

Ерөнхий эмч

1075

3 давхрын заал

70

 

 1.  

ChI62010903

Ерөнхий эмч

1076

3 давхрын заал

73

 

 1.  

ЧИ82110305

Ерөнхий эмч

1077

3 давхрын заал

76

 

 1.  

ФА76080809

Ерөнхий эмч

1078

3 давхрын заал

86

 

 1.  

kyu 66112686

Ерөнхий эмч

1079

3 давхрын заал

76

 

 1.  

фб87010419

Ерөнхий эмч

1080

3 давхрын заал

82

 

 1.  

ЧР85091803

Ерөнхий эмч

1081

3 давхрын заал

56

 

 1.  

хм67090701

Ерөнхий эмч

1082

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ХН53080104

Ерөнхий эмч

1083

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ПЮ85092668

Ерөнхий эмч

1084

3 давхрын заал

74

 

 1.  

CHI87123002

Ерөнхий эмч

1085

3 давхрын заал

78

 

 1.  

ШГ86011604

Ерөнхий эмч

1086

3 давхрын заал

62

 

 1.  

КИ77052505

Ерөнхий эмч

1087

3 давхрын заал

75

 

 1.  

ХА86061662

Ерөнхий эмч

1088

3 давхрын заал

83

 

 1.  

ЧД67122809

Ерөнхий эмч

1089

3 давхрын заал

82

 

 1.  

мб63020800

Ерөнхий эмч

1090

3 давхрын заал

71

 

 1.  

ФА85110770

Ерөнхий эмч

1091

4 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ХБ60080261

Ерөнхий эмч

1092

4 давхрын заал

Ороогүй

 


ХЙ86092204

Ерөнхий эмч

1093

4 давхрын заал

81

 

 1.  

ХЗ87041805

Ерөнхий эмч

1094

4 давхрын заал

84

 

 1.  

ИЦ82051160

Ерөнхий эмч

1095

4 давхрын заал

76

 

 1.  

ст:78010523

Ерөнхий эмч

1096

4 давхрын заал

82

 

 1.  

ГЭ85092520

Ерөнхий эмч

1097

4 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

чв84081365

Ерөнхий эмч

1098

4 давхрын заал

67

 

 1.  

UG61041309

Ерөнхий эмч

1099

4 давхрын заал

49

 

 1.  

GJ84080301

Ерөнхий эмч

1100

4 давхрын заал

84

 

 1.  

ББ84103006

Ерөнхий эмч

1101

4 давхрын заал

68

 

 1.  

ШЕ71022212

Ерөнхий эмч

1102

4 давхрын заал

81

 

 1.  

xz84051806

Ерөнхий эмч

1103

4 давхрын заал

77

 

 1.  

шд69110409

Ерөнхий эмч

1104

4 давхрын заал

81

 

 1.  

пю82101703

Ерөнхий эмч

1105

4 давхрын заал

73

 

 1.  

ДЭ74042805

Ерөнхий эмч

1106

4 давхрын заал

79

 

 1.  

ЕЙ74081403

Ерөнхий эмч

1107

4 давхрын заал

75

 

 1.  

УЗ 61071501

Ерөнхий эмч

1108

4 давхрын заал

69

 

 1.  

HE70052362

Ерөнхий эмч

1109

4 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧД85061801

Ерөнхий эмч

1110

4 давхрын заал

83

 

 1.  

de79060703

Ерөнхий эмч

1111

4 давхрын заал

83

 

 1.  

ЦГ69090608

Ерөнхий эмч

1112

4 давхрын заал

66

 

 1.  

ЧЙ81093033

Ерөнхий эмч

1113

4 давхрын заал

60

 

 1.  

ЧК84061674

Ерөнхий эмч

1114

4 давхрын заал

71

 

 1.  

JE80050201

Ерөнхий эмч

1115

4 давхрын заал

59

 

 1.  

ИХ76030804

Ерөнхий эмч

1116

4 давхрын заал

83

 

 1.  

ДР66092001

Ерөнхий эмч

1117

4 давхрын заал

71

 

 1.  

фм81042222

Ерөнхий эмч

1118

4 давхрын заал

89

 

 1.  

кю69072479

Ерөнхий эмч

1119

4 давхрын заал

55

 

 1.  

be 75061201

Ерөнхий эмч

1120

4 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ХМ80021807

Ерөнхий эмч

1121

4 давхрын заал

58

 

 1.  

МЧ62101746

Ерөнхий эмч

1122

4 давхрын заал

76

 

 1.  

шз 60121803

Ерөнхий эмч

1123

4 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ХБ64032205

Ерөнхий эмч

1124

4 давхрын заал

67

 

 1.  

ХП58033100

Ерөнхий эмч

1125

4 давхрын заал

52

 

 1.  

ХЕ87011008

Ерөнхий эмч

1126

4 давхрын заал

72

 

 1.  

ЦГ69102628

Ерөнхий эмч

1127

4 давхрын заал

82

 

 1.  

ЧК83041103

Ерөнхий эмч

1128

4 давхрын заал

54

 

 1.  

ЦЗ82061012

Ерөнхий эмч

1129

4 давхрын заал

60

 

 1.  

 

 

1130

4 давхрын заал

68

 

 1.  

ИЦ81020473

Ерөнхий эмч

1131

4 давхрын заал

76

 

 1.  

ХА71101361

Ерөнхий эмч

1132

4 давхрын заал

83

 

 1.  

ЦБ64012715

Ерөнхий мч

1133

4 давхрын заал

81

 

 1.  

ХЗ80101275

Ерөнхий эмч

1134

4 давхрын заал

73

 

 1.  

ФА81043061

Ерөнхий эмч

1135

4 давхрын заал

64

 

 1.  

ИБ81051906

Ерөнхий эмч

1136

4 давхрын заал

89

 

 1.  

ПГ79070904

Ерөнхий эмч

1137

4 давхрын заал

82

 

 1.  

УЕ78120205

Ерөнхий эмч

1138

4 давхрын заал

75

 

 1.  

ЦГ75051012

НАСС

2001

1 давхрын заал

48

 

 1.  

ЧС79012668

НАСС

2002

1 давхрын заал

67

 

 1.  

ЗЮ67060606

НАСС

2003

1 давхрын заал

48

 

 1.  

ЕЮ73120701

НАСС

2004

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

АЕ81120762

НАСС

2005

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЦБ64071208

НАСС

2006

1 давхрын заал

47

 

 1.  

АЭ78050101

НАСС

2007

1 давхрын заал

70

 

 1.  

пю1979050661

НАСС

2008

1 давхрын заал

64

 

 1.  

зю80011005

НАСС

2009

1 давхрын заал

58

 

 1.  

ЦВ82081908

НАСС

2010

1 давхрын заал

71

 

 1.  

кю79052900

НАСС

2011

1 давхрын заал

70

 

 1.  

ЦГ69120506

НАСС

2012

1 давхрын заал

71

 

 1.  

ЧЖ83010861

НАСС

2013

3 давхрын заал

66

 

 1.  

USh74011501

НАСС

2014

3 давхрын заал

60

 

 1.  

ПЮ76081760

НАСС

2015

3 давхрын заал

64

 

 1.  

хб83071561

НАСС

2016

3 давхрын заал

57

 

 1.  

рэ1979052707

НАСС

2017

3 давхрын заал

55

 

 1.  

нб73031901

НАСС

2018

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЦГ60072104

Хүүхдийн эмч

3001

3 давхрын заал

36

 

 1.  

УК62090678

Хүүхдийн эмч

3002

3 давхрын заал

61

 

 1.  

ЙБ86051002

Хүүхдийн эмч

3003

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЦБ72052468

Хүүхдийн эмч

3004

3 давхрын заал

46

 

 1.  

чз81120907

Хүүхдийн эмч

3005

3 давхрын заал

63

 

 1.  

ЦЖ58081463

Хүүхдийн эмч

3006

3 давхрын заал

35

 

 1.  

chk64011701

Хүүхдийн эмч

3007

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

BG82112407

Хүүхдийн эмч

3008

3 давхрын заал

55

 

 1.  

ПЕ85112105

УАУ эмч

4001

1 давхрын заал

48

 

 1.  

RYU75082804

УАУ эмч

4002

1 давхрын заал

55

 

 1.  

РЭ 82042712

УАУ эмч

4003

1 давхрын заал

48

 

 1.  

ХВ70112563

УАУ эмч

4004

1 давхрын заал

50

 

 1.  

XE87112401

УАУ эмч

4005

1 давхрын заал

67

 

 1.  

ЧК76031000

УАУ эмч

4006

1 давхрын заал

56

 

 1.  

ЕП88062502

УАУ эмч

4007

1 давхрын заал

70

 

 1.  

чт88062681

УАУ эмч

4008

1 давхрын заал

71

 

 1.  

ЧЗ 80072031

УАУ эмч

4009

1 давхрын заал

69

 

 1.  

zp77092303

УАУ эмч

4010

1 давхрын заал

68

 

 1.  

GYU87082900

УАУ эмч

4011

1 давхрын заал

37

 

 1.  

чл86100201

УАУ эмч

4012

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ГЭ81052401

УАУ эмч

4013

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧП74050215

УАУ эмч

4014

3 давхрын заал

69

 

 1.  

ХК73112513

УАУ эмч

4015

3 давхрын заал

50

 

 1.  

ЧР64100710

УАУ эмч

4016

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЦЖ68091806

УАУ эмч

4017

3 давхрын заал

63

 

 1.  

ЧЛ53071301

УАУ эмч

4018

3 давхрын заал

70

 

 1.  

МК88110623

УАУ эмч

4019

3 давхрын заал

72

 

 1.  

uk64040708

УАУ эмч

4020

3 давхрын заал

72

 

 1.  

АЮ81070861

Эм зүйч

5001

1 давхрын заал

40

 

 1.  

УС86122906

Эм зүйч

5002

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

шб66072601

Эм зүйч

5003

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЛД73070401

Эм зүйч

5004

1 давхрын заал

35

 

 1.  

ЧМ65042402

Эм зүйч

5005

1 давхрын заал

34

 

 1.  

ЧИ68061102

Эм зүйч

5006

1 давхрын заал

59

 

 1.  

ЕС84111704

Эм зүйч

5007

1 давхрын заал

56

 

 1.  

СЭ76050706

Эм зүйч

5008

1 давхрын заал

70

 

 1.  

мю84073106

Эм зүйч

5009

1 давхрын заал

49

 

 1.  

ню73121118

Эм зүйч

5010

1 давхрын заал

77

 

 1.  

МЭ80030607

Эм зүйч

5011

1 давхрын заал

76

 

 1.  

ЧГ54010308

Эм зүйч

5012

1 давхрын заал

46

 

 1.  

УО73042344

Эм зүйч

5013

1 давхрын заал

39

 

 1.  

ГБ75012905

Эм зүйч

5014

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЖЭ77121302

Эм зүйч

5015

1 давхрын заал

35

 

 1.  

НТ84122506

Эм зүйч

5016

1 давхрын заал

71

 

 1.  

ИЮ75081604

Эм зүйч

5017

1 давхрын заал

65

 

 1.  

чл85080303

Эм зүйч

5018

1 давхрын заал

76

 

 1.  

УГ80120608

Эм зүйч

5019

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧР:76020201

Эм зүйч

5020

1 давхрын заал

75

 

 1.  

\КЮ79081009

Эм зүйч

5021

1 давхрын заал

51

 

 1.  

ЛЮ80030121

Эм зүйч

5022

1 давхрын заал

71

 

 1.  

ИФ83072502

Эм зүйч

5023

1 давхрын заал

68

 

 1.  

ВД84091601

Эм зүйч

5024

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ХА73051002

Эм зүйч

5025

1 давхрын заал

72

 

 1.  

KHB63012662

Эм зүйч

5026

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧЕ84100405

Эм зүйч

5027

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

шб84121707

Эм зүйч

5028

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЧС82093021

Эм зүйч

5029

1 давхрын заал

61

 

 1.  

СЭ82080107

Эм зүйч

5030

1 давхрын заал

73

 

 1.  

ЙС83051507

Эм зүйч

5031

1 давхрын заал

72

 

 1.  

ШД84072609

Эм зүйч

5032

1 давхрын заал

74

 

 1.  

ВЭ77040266

Эм зүйч

5033

1 давхрын заал

52

 

 1.  

ЦГ69022723

Эм зүйч

5034

1 давхрын заал

74

 

 1.  

ЛЮ82111509

Эм зүйч

5035

1 давхрын заал

42

 

 1.  

ЧЖ73122108

Эм зүйч

5036

1 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЛЖ 82030205

Эм зүйч

5037

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

АР85121117

Эм зүйч

5038

3 давхрын заал

76

 

 1.  

ЛЮ61122220

Эм зүйч

5039

3 давхрын заал

46

 

 1.  

Oyu84031503

Эм зүйч

5040

3 давхрын заал

61

 

 1.  

ЖЭ73101004

Эм зүйч

5041

3 давхрын заал

Ороогүй

 

 1.  

ЖЯ66120103

НАСС

5042

3 давхрын заал

71

 

 1.  

БО69010919

УА эмч

5043

3 давхрын заал

72