Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 5-р сарын шалгалтын дүн

 

 

2016 оны 5-р сарын шалгалтын дүн

Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Авсан оноо   Хүсэлт гаргасан Огноо
1 2374 АЭ82080804 Эм зүйч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
2 7187 АД91063005 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
3 1966 АП86113062 Эх баригч 77 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
4 2419 АР71022331 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
5 2375 УС84090601 Эм зүйч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
6 5847 АЙ91062748 Сувилагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
7 7190 АЮ91041209 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
8 3005 АЭ72050769 Бага эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
9 7192 АЮ91010124 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
10 3004 АЙ89070822 Бага эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
11 1965 АЗ92123015 Эх баригч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
12 3007 АЮ87101905 Бага эмч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
13 7194 АМ90041056 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
14 7191 АЮ90062264 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
15 7192 АЮ91010124 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
16 7196 АЙ91081008 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
17 7186 АЗ90091217 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
18 1967 АО93021704 Эх баригч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
19 7195 АК87072461 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
20 5848 АИ90100116 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
21 1965 АЮ90102666 Эх баригч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
22 3008 АЙ95030307 Бага эмч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
23 7193 АЭ72032167 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
24 7188 АР84080175 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
25 4712 АЙ82062504 УЭС 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
26 7189 ИБ86112710 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
27 5847 АЙ92101605 Сувилагч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
28 4502 АВ73033201 УЭБЭ 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 6/5/2016 0:00
29 4712 АЙ82062504 УЭС 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
30 5847 АЙ92101605 Сувилагч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
31 1430 СЭ85092905 УАУ эмч 83 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
32 1423 ИЯ85040605 УАУ эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
33 1429 ШД87120371 УАУ эмч 80 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
34 1440 ДЛ84071805 УАУ эмч 80 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
35 1437 УГ87022304 УАУ эмч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
36 1447 ЧГ78031808 УАУ эмч 77 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
37 1438 ИЮ78040717 УАУ эмч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
38 1421 ЦА88032814 УАУ эмч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
39 1427 КГ62022600 УАУ эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
40 1422 ЛЛ83120865 УАУ эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
41 1211 ЧЕ85101188 Насс 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
42 1212 ВД88072605 Насс 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
43 5504 ОЮ93020302 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 9/5/2016 0:00
44 4896 ХЛ87061567 Хүүхдийн эмч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
45 1431 ОЛ82110663 УАУ эмч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
46 1299 ХК83012414 Насс 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
47 1293 СЭ88111070 Насс 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
48 1204 УК88121926 Насс 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
49 1441 УЕ88021021 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
50 1215 АМ88052807 Насс 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
51 4900 МЮ61111661 Хүүхдийн эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
52 1443 ВЭ85051401 УАУ эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
53 1289 ЧЛ83122467 Насс 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
54 1424 ЖЯ89010961 УАУ эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
55 1292 ЧЛ85103062 Насс 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
56 1294 ЧС87031161 Насс 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
57 1436 ИЙ87061713 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
58 1446 ИХ88050601 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
59 1296 ХГ85052675 Насс 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
60 1435 ВЮ87010320 УАУ эмч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
61 1208 ГА85092261 Насс 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
62 1442 УХ88101866 УАУ эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
63 6282 ЗЮ91120906 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 9/5/2016 0:00
64 4897 ЧР84091165 Хүүхдийн эмч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
65 4902 ХБ62051064 Хүүхдийн эмч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
66 1200 ХЕ86011567 Насс 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
67 1290 СУ89092369 Насс 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
68 1298 ВЭ73060862 Насс 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
69 1213 ФА85120908 Насс 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
70 1214 ТК85062903 Насс 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
71 1201 ХН72042469 Насс 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
72 1218 УХ91100421 Насс 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
73 1207 УЖ84031901 Насс 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
74 1297 ЦВ87041166 Насс 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
75 1217 ЧО82120528 Насс 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 9/5/2016 0:00
76 5773 УХ89040541 Сувилагч 84 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) ###########
77 5787 НИ81121800 Сувилагч 80 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) ###########
78 5836 ВЭ70071404 Сувилагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) ###########
79 5805 ЗЖ89101000 Сувилагч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) ###########
80 5777 ЧН71042603 Сувилагч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) ###########
81 5770 ЧЕ77032866 Сувилагч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) ###########
82 5471 НЩ91062304 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) ###########
83 5762 ЖК89012408 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
84 5821 ХЗ78050902 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
85 5780 СГ73093009 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
86 5806 РК81032302 Сувилагч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
87 5808 ЧГ69010864 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
88 5801 ДК79060205 Сувилагч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
89 5784 ВГ90121701 Сувилагч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
90 5774 УП89070665 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
91 5820 ДЭ77120203 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
92 5771 ПА89120304 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
93 5763 КД87122208 Сувилагч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
94 5802 ДЕ84012801 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
95 5760 ВН91040203 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
96 5824 НК88072703 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
97 5833 ХИ71021164 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
98 5812 ЖЮ88121205 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
99 5829 ОИ90080703 Сувилагч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
100 5804 БЮ88103123 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
101 5827 СБ90090603 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
102 5828 ЗП90032904 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
103 5782 ПГ78030101 Сувилагч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
104 5790 НИ91072201 Сувилагч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
105 5807 ЗЙ94100805 Сувилагч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
106 5767 ШУ91111501 Сувилагч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
107 5764 ТГ89031105 Сувилагч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
108 5775 УЕ87122006 Сувилагч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
109 5835 МЛ78060200 Сувилагч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
110 5822 ЕП71092706 Сувилагч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
111 5778 ПМ91012103 Сувилагч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
112 5792 ШД68010465 Сувилагч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
113 5831 КГ67042466 Сувилагч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
114 5785 ИГ86102305 Сувилагч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
115 5795 УУ89080845 Сувилагч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
116 5798 ДЭ75043000 Сувилагч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
117 5766 БЮ91040407 Сувилагч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
118 5786 МБ86062915 Сувилагч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
119 5768 ДЗ79121807 Сувилагч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
120 5781 УМ91082600 Сувилагч 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
121 5772 АН91121803 Сувилагч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
122 5825 ИО86010901 Сувилагч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
123 5789 МЮ90022185 Сувилагч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
124 5800 АН87012601 Сувилагч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
125 5759 НФ89112208 Сувилагч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) ###########
126 4950 ДЮ87091601 Сүрьеэгийн эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/13/2016
127 5853 ВГ64122708 Сувилагч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/13/2016
128 1222 ОД86081411 Насс 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
129 5852 ВЭ66020466 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
130 7189 ВВ90120414 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
131 1967 ОМ83102603 Эх баригч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016 
132 3008 ПБ87032060 Бага эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
133 5847 ОЗ86071926 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
134 3007 ОЮ71090311 Бага эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
135 3010 ОЮ90051916 Бага эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
136 3006 ОЗ90111207 Бага эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
137 1968 ВД90050514 Эх баригч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
138 5849 ОЙ94070720 Сувилагч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
139 7188 ВЮ88091601 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
140 3011 ОВ91111107 Бага эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
141 1966 ОН90081561 Эх баригч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
142 7186 ОП90022805 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
143 5851 ОО93030507 Сувилагч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
144 4503 ВР92042907 УЭБЭ 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
145 3009 ПБ90042366 Бага эмч 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
146 7187 ОЭ81080164 Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
147 2373 ОЮ84122708 Эм зүйч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
148 5848 ОЭ88092189 Сувилагч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016 
149 1965 ОО91073003 Эх баригч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
150 3004 ОЮ68101968 Бага эмч 38 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
151 4502 ВЮ92050703 УЭБЭ 34 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
152 1449 ВТ91071503 УАУ эмч 25 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/13/2016
153 2353 МО87110707 Эм зүйч 88 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/16/2016
154 2355 ГЮ87102580 Эм зүйч 88 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/16/2016
155 2580 ОМ80101501 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/16/2016
156 2584 ХА69030260 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/16/2016
157 2415 СВ89052609 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/16/2016 
158 2585 ЗЮ74021661 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/16/2016
159 2354 ЙС87040714 Эм зүйч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/16/2016
160 5845 МЗ75031501 Сувилагч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/16/2016
161 2583 ЗЮ88111729 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
162 2314 ИЖ85101000 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
163 2592 ИМ69092904 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
164 2418 СМ88081707 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
165 2405 ДС79051902 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
166 2365 УЗ88091404 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
167 5851 ОЮ93020302 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
168 2403 АО89122320 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
169 2371 ЕЭ77031467 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
170 5846 ФА72041202 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
171 5838 ХВ76022908 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
172 2404 ИК89020704 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
173 2599 КБ90070304 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
174 2589 ОС74032705 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
175 2361 УЗ90052388 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
176 2582 УМ89112229 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
177 1957 ИС87070802 Эх баригч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
178 1965 МН86092667 Эх баригч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
179 2590 ТВ84011869 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
180 1219 ЧМ84102901 Насс 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
181 2340 ЧБ71092707 Эм зүйч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
182 2588 ГЮ90072901 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
183 2341 АЯ88040516 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
184 2343 ИД90123001 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
185 2400 МЭ88081001 Эм найруулагч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
186 2351 ЦЖ82121113 Эм зүйч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
187 2356 ИЦ87062301 Эм зүйч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
188 2350 ВЮ78010503 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
189 2344 ЙС93040700 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
190 2593 ИН89062820 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
191 2370 УС85102610 Эм зүйч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
192 2357 ДЭ87031800 Эм зүйч 43 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
193 2363 ИА87081801 Эм зүйч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
194 2348 ИЮ87042770 Эм зүйч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
195 2594 ОБ67121908 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
196 2362 УБ89022428 Эм зүйч 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
197 2359 ЦИ79062801 Эм зүйч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
198 2342 ЙР87033108 Эм зүйч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
199 2591 ЖБ88082365 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
200 2345 ИЦ88092900 Эм зүйч 36 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016 
201 2597 ИЧ89061101 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
202 2360 ОТ84100761 Эм зүйч 34 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
203 2412 ЙЛ89042509 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
204 5840 УЕ75032801 Сувилагч 32 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
205 2595 ТБ67100863 Эм найруулагч 30 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
206 2358 УШ89080905 Эм зүйч 28 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
207 2369 ЧЛ69090868 Эм зүйч 28 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
208 2368 ШБ67012163 Эм зүйч 27 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
209 1221 ЧД84012971 Насс 26 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
210 1449 ИТ88010611 УАУ эмч 26 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
211 2401 ТД69071907 Эм найруулагч 24 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
212 2367 ЖЭ72040607 Эм зүйч 24 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/16/2016
213 3000 НИ72070201 Бага эмч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/17/2016
214 2997 ПБ73060400 Бага эмч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/17/2016
215 1962 ЛЙ91071909 Эх баригч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
216 1958 ГН90061504 Эх баригч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
217 3001 МВ72113009 Бага эмч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
218 2995 УЗ90053181 Бага эмч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
219 1964 РХ90013022 Эх баригч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
220 1959 БЮ88052706 Эх баригч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
221 7152 ГЮ89032684 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
222 5546 НЩ91062304 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/17/2016
223 2986 УГ65042406 Бага эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
224 7136 ББ89122004 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
225 7181 ОО87112064 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
226 7137 НЧ81081617 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
227 7144 ЕЮ89092309 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
228 6326 ЙВ91062602 Ерөнхий  эмч 58 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/17/2016
229 7134 БЛ82110216 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
230 7170 ЙС90041921 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
231 2990 СЛ85010708 Бага эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
232 7157 ХВ84030805 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
233 7165 ЙЭ80072117 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
234 4898 ХГ66072864 Хүүхдийн эмч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016 
235 7139 ЖЯ89012306 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
236 7148 ИЭ77071221 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
237 7160 УД88080300 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
238 7153 ХЕ81012909 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
239 7161 ЧТ71080809 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
240 7141 АА75062222 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
241 7143 ОЖ87101609 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
242 7149 ЦГ77081625 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
243 7155 АЮ88121068 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
244 7147 РЖ80030301 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
245 3006 ВА77041007 Бага эмч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
246 3003 НГ63092067 Бага эмч 43 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
247 2993 ДЮ71032169 Бага эмч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
248 7158 ЧК85051209 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
249 2991 МЗ89111981 Бага эмч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
250 7166 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
251 7154 ХЛ66090109 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
252 7162 ТИ85091105 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
253 7183 ОЭ82100703 Ерөнхий эмч 32 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016 
254 7180 ПА84042808 Ерөнхий эмч 32 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
255 7174 ПЭ78042212 Ерөнхий эмч 32 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
256 7173 ПЮ75050810 Ерөнхий эмч 31 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
257 7182 ИТ90120711 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
258 2372 ЧГ72062464 Эм зүйч 24 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
259 2994 УС73022243 Бага эмч 24 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/17/2016
Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Авсан оноо   Хүсэлт гаргасан Огноо
1 1807 РЭ83012602 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 94 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
2 8301 УА64021105 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
3 8300 ЗЮ77050603 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
4 8306 ЦА73031165 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
5 8317 ЦБ63123161 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
6 5963 РЮ80112865 Анатомын эмгэг судлалын эмч 84 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
7 8313 ГП81072400 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
8 8310 ЗЕ80012309 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
9 8309 СФ72072706 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
10 8312 КБ89102904 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
11 8308 АЮ70031581 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
12 8314 ДЛ85061609 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
13 2615 ВЙ89022615 Мэс заслын эмч 77 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
14 7321 СЮ91083003 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
15 7043 УК94033140 Уламжлалт анагаахын их эмч 74 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
16 2802 ШГ88042400 Мэдрэлийн эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
17 7319 МЮ93020919 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
18 1102 РЕ76091267 Нүдний эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
19 8102 ИЖ85101000 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
20 8548 ТЕ92121137 Эх баригч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
21 8305 ЙЖ76092909 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
22 8307 ХВ61121021 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
23 8544 НЭ89072905 Эх баригч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
24 1000 ИФ77071005 Арьс гоо заслын эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
25 7320 УУ92042456 Нүүр ам судлалын их эмч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
26 8545 ЗФ88111601 Эх баригч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
27 8304 ШЕ70020301 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
28 1610 ЗП61040508 Халдвартын эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
29 5546 НЩ91062304 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
30 8311 МЖ76110701 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
31 8543 АЙ91122716 Эх баригч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
32 8540 ВТ93090901 Эх баригч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
33 7323 ТА92051812 Нүүр ам судлалын их эмч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
34 1001 ТГ83081264 Арьс гоо заслын эмч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
35 8316 ПБ90110569 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
36 2801 ХЛ63042501 Мэдрэлийн эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
37 7047 ИЦ92040118 Уламжлалт анагаахын их эмч 59 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
38 7039 ИФ89081407 Уламжлалт анагаахын их эмч 59 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
39 3429 УХ88092201 Дотрын эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
40 8303 УС74091229 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
41 7807 РЗ94082302 Уламжлалт анагаахын бага эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
42 7322 МЗ93010205 Нүүр ам судлалын их эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
43 7804 ЦД88082964 Уламжлалт анагаахын бага эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
44 7803 ОА94032005 Уламжлалт анагаахын бага эмч 53 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
45 8319 ДО92120208 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016 
46 8541 ЙЗ90101308 Эх баригч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016 
47 3430 ФБ88060609 Дотрын эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
48 7805 ЛМ94041505 Уламжлалт анагаахын бага эмч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
49 2710 УМ89092146 МЭЭЭ 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
50 6325 ХЖ85112518 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
51 8547 РП93102927 Эх баригч 50 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
52 7041 УМ90062088 Уламжлалт анагаахын их эмч 50 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
53 3322 ЧЕ84092206 Дүрс оношлогооны эмч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
54 7040 УШ91050129 Уламжлалт анагаахын их эмч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
55 8549 ОТ92092911 Эх баригч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
56 7046 УШ89071075 Уламжлалт анагаахын их эмч 46 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
57 7044 ЙР91020604 Уламжлалт анагаахын их эмч 44 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
58 8702 УЮ91052798 Уламжлалт анагаахын сувилагч 44 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
59 6325 ББ89122004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
60 7048 ПЭ90091931 Уламжлалт анагаахын их эмч 41 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
61 8546 ЖВ89021908 Эх баригч 40 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
62 7045 ГЭ87080408 Уламжлалт анагаахын их эмч 38 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
63 3320 ГЮ85092115 Дүрс оношлогооны эмч 36 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
64 7809 ДЮ89122776 Уламжлалт анагаахын бага эмч 36 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
65 8315 СУ82100969 Эм найруулагч 31 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
1 6291 БК90102705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
2 5518 ИЖ93041104 Сувилагч 80 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
3 5506 НР87051583 Сувилагч 72 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
4 5507 УУ90060509 Сувилагч 72 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
5 7175 ИЭ88071968 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/30/2016
6 6318 НК85051704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
7 5515 УП94041681 Сувилагч 71 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
8 5528 ЛН92080207 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
9 6295 УК91060962 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
10 5520 МЖ93103017 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
11 6308 УШ92012907 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
12 5526 УЮ92091006 Сувилагч 66 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
13 5514 БЖ94063000 Сувилагч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
14 5511 НС92123105 Сувилагч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
15 5505 ВР94052808 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
16 5512 НЩ94042209 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
17 6284 УУ91092924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
18 5529 УЮ91092009 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
19 5527 ИУ81070201 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
20 5508 СА95011003 Сувилагч 60 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
21 5525 РК87022200 Сувилагч 60 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
22 5517 ЙВ91030604 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
23 6279 УШ89060342 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
24 5510 УШ96071927 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016 
25 6290 УД90112001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
26 8911 АЭ89032500 Хүүхдийн их эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
27 6289 УП92030422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
28 5530 АР94083006 Сувилагч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
29 6307 ЖЯ92111323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
30 5522 УМ90022442 Сувилагч 49 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016 
31 5509 ЖМ93111601 Сувилагч 49 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
32 6281 УЮ92012901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
33 8101 МА89112901 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
34 5523 ГИ91011207 Сувилагч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
35 6319 УУ91102065 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
36 6317 УК90072549 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
37 5521 ПЭ90081806 Сувилагч 45 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
38 6297 УХ88050537 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
39 6324 УШ92091001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
40 6285 УК90030921 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 43 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
41 6312 УХ90010305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 36 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
42 6298 УЗ90121702 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 31 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
43 6280 СЮ92070805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 19 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
1 5534 ЖГ94031401 Сувилагч 71 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016 
2 5541 ЙГ92102000 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
3 5538 РВ92090703 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
4 5533 РЙ83091909 Сувилагч 66 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
5 5537 АД92041603 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
6 5532 ДЛ92020200 Сувилагч 62 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
7 5535 ЙО95052208 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
8 5539 ХК71071408 Сувилагч 50 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016 
9 5531 ЙО95010407 Сувилагч 35 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
10 5545 УЕ92051906 Сувилагч 27 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
11 5540 УУ89122565 Сувилагч 26 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
Код Регистер№ Шалгалт өгөх мэргэжил Авсан оноо   Хүсэлт гаргасан Огноо
1 1807 РЭ83012602 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 94 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
2 8301 УА64021105 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
3 8300 ЗЮ77050603 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
4 8306 ЦА73031165 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
5 8317 ЦБ63123161 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
6 5963 РЮ80112865 Анатомын эмгэг судлалын эмч 84 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
7 8313 ГП81072400 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
8 8310 ЗЕ80012309 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
9 8309 СФ72072706 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
10 8312 КБ89102904 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
11 8308 АЮ70031581 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
12 8314 ДЛ85061609 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
13 2615 ВЙ89022615 Мэс заслын эмч 77 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
14 7321 СЮ91083003 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
15 7043 УК94033140 Уламжлалт анагаахын их эмч 74 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
16 2802 ШГ88042400 Мэдрэлийн эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
17 7319 МЮ93020919 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
18 1102 РЕ76091267 Нүдний эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/23/2016
19 8102 ИЖ85101000 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
20 8548 ТЕ92121137 Эх баригч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
21 8305 ЙЖ76092909 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
22 8307 ХВ61121021 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
23 8544 НЭ89072905 Эх баригч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
24 1000 ИФ77071005 Арьс гоо заслын эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
25 7320 УУ92042456 Нүүр ам судлалын их эмч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
26 8545 ЗФ88111601 Эх баригч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
27 8304 ШЕ70020301 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
28 1610 ЗП61040508 Халдвартын эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
29 5546 НЩ91062304 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
30 8311 МЖ76110701 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
31 8543 АЙ91122716 Эх баригч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
32 8540 ВТ93090901 Эх баригч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
33 7323 ТА92051812 Нүүр ам судлалын их эмч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
34 1001 ТГ83081264 Арьс гоо заслын эмч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
35 8316 ПБ90110569 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
36 2801 ХЛ63042501 Мэдрэлийн эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
37 7047 ИЦ92040118 Уламжлалт анагаахын их эмч 59 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
38 7039 ИФ89081407 Уламжлалт анагаахын их эмч 59 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
39 3429 УХ88092201 Дотрын эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
40 8303 УС74091229 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
41 7807 РЗ94082302 Уламжлалт анагаахын бага эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
42 7322 МЗ93010205 Нүүр ам судлалын их эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
43 7804 ЦД88082964 Уламжлалт анагаахын бага эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
44 7803 ОА94032005 Уламжлалт анагаахын бага эмч 53 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
45 8319 ДО92120208 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016 
46 8541 ЙЗ90101308 Эх баригч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016 
47 3430 ФБ88060609 Дотрын эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
48 7805 ЛМ94041505 Уламжлалт анагаахын бага эмч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
49 2710 УМ89092146 МЭЭЭ 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
50 6325 ХЖ85112518 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
51 8547 РП93102927 Эх баригч 50 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
52 7041 УМ90062088 Уламжлалт анагаахын их эмч 50 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
53 3322 ЧЕ84092206 Дүрс оношлогооны эмч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
54 7040 УШ91050129 Уламжлалт анагаахын их эмч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
55 8549 ОТ92092911 Эх баригч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
56 7046 УШ89071075 Уламжлалт анагаахын их эмч 46 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
57 7044 ЙР91020604 Уламжлалт анагаахын их эмч 44 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
58 8702 УЮ91052798 Уламжлалт анагаахын сувилагч 44 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
59 6325 ББ89122004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
60 7048 ПЭ90091931 Уламжлалт анагаахын их эмч 41 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
61 8546 ЖВ89021908 Эх баригч 40 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
62 7045 ГЭ87080408 Уламжлалт анагаахын их эмч 38 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
63 3320 ГЮ85092115 Дүрс оношлогооны эмч 36 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/23/2016
64 7809 ДЮ89122776 Уламжлалт анагаахын бага эмч 36 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
65 8315 СУ82100969 Эм найруулагч 31 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/23/2016
1 6291 БК90102705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
2 5518 ИЖ93041104 Сувилагч 80 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
3 5506 НР87051583 Сувилагч 72 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
4 5507 УУ90060509 Сувилагч 72 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
5 7175 ИЭ88071968 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/30/2016
6 6318 НК85051704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
7 5515 УП94041681 Сувилагч 71 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
8 5528 ЛН92080207 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
9 6295 УК91060962 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
10 5520 МЖ93103017 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
11 6308 УШ92012907 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
12 5526 УЮ92091006 Сувилагч 66 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
13 5514 БЖ94063000 Сувилагч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
14 5511 НС92123105 Сувилагч 65 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
15 5505 ВР94052808 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
16 5512 НЩ94042209 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
17 6284 УУ91092924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
18 5529 УЮ91092009 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
19 5527 ИУ81070201 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
20 5508 СА95011003 Сувилагч 60 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
21 5525 РК87022200 Сувилагч 60 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
22 5517 ЙВ91030604 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
23 6279 УШ89060342 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
24 5510 УШ96071927 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016 
25 6290 УД90112001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
26 8911 АЭ89032500 Хүүхдийн их эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
27 6289 УП92030422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
28 5530 АР94083006 Сувилагч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
29 6307 ЖЯ92111323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
30 5522 УМ90022442 Сувилагч 49 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016 
31 5509 ЖМ93111601 Сувилагч 49 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
32 6281 УЮ92012901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
33 8101 МА89112901 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
34 5523 ГИ91011207 Сувилагч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
35 6319 УУ91102065 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
36 6317 УК90072549 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
37 5521 ПЭ90081806 Сувилагч 45 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
38 6297 УХ88050537 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
39 6324 УШ92091001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
40 6285 УК90030921 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 43 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
41 6312 УХ90010305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 36 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
42 6298 УЗ90121702 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 31 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
43 6280 СЮ92070805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 19 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/30/2016
1 5534 ЖГ94031401 Сувилагч 71 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016 
2 5541 ЙГ92102000 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
3 5538 РВ92090703 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
4 5533 РЙ83091909 Сувилагч 66 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
5 5537 АД92041603 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
6 5532 ДЛ92020200 Сувилагч 62 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
7 5535 ЙО95052208 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
8 5539 ХК71071408 Сувилагч 50 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016 
9 5531 ЙО95010407 Сувилагч 35 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
10 5545 УЕ92051906 Сувилагч 27 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016
11 5540 УУ89122565 Сувилагч 26 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 5/31/2016