Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2016.04.19-НИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧ СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

2016 ОНЫ 04 САРЫН 19-НИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧ СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Регистер Код Дүн
1 ЙЮ77010902 2001 76
2 НУ93040701 2002 69
3 БЮ91022301 2003 70
4 ЙЖ91070101 2004 64
5 ЦИ67012506 2006 73
6 ФД87122608 2007 71
7 ЧТ67091705 2009 47
8 ПЮ86021168 2010 70
9 АЮ83123129 2011 71
10 АЖ82051301 2012 71
11 АИ95041809 2013 83
12 ТА94051505 2014 58
13 ОЭ76011563 2015 75
14 ОИ91031506 2016 58
15 ЕЦ71041664 2017 70
16 ЗЮ91112001 2018 70
17 ИЭ84051661 2019 70
18 ОЖ81092603 2020 70
19 РГ75050901 2022 70
20 ИХ88051711 2025 68
21 ЧЙ68121060 2026 82
22 УД92010940 2028 81
23 ПП88103014 2029 73
24 ПО81103103 2030 70
25 ПЗ92011106 2031 70
26 ОВ91060206 2032 70
27 ЛА89040402 2033 70
28 ТГ76071006 2035 74
29 СЭ74040960 2037 56
30 ВЭ85030866 2038 60
31 ДЮ70092206 2039 85
32 МФ84043008 2041 74
33 ЕЕ68031209 2042 70
34 СЮ84102005 2044 70
35 ГБ84072205 2046 70
36 НЭ91021601 2049 70
37 АЯ90112404 2052 46
38 НИ85110904 2053 62
39 СО87020405 2054 70
40 БЛ87091019 2055 69
41 ДП86071116 2056 70
42 ЕА88060211 2057 70
43 ИТ84071964 2059 70
44 МЬ88092220 2060 70
45 ТЗ69101806 2061 46
46 ЛЗ88071266 2063 70
47 РД84032009 2064 81
48 ИИ94021706 2065 67
49 РЭ93050320 2066 70
50 ВЮ89022023 2068 70
51 ГИ82080200 2069 70
52 ИТ92083007 2070 57
53 ПБ87060301 2072 70
54 ЖЮ70071101 2073 70
55 ЦГ64082103 2074 77
56 ОО93072200 2075 70
57 ЦЕ74080663 2076 47
58 РУ78102504 2077 81
59 НЕ67073167 2078 78
60 СП87022308 2079 77
61 АЮ93010307 2080 73
62 СЭ90081566 2083 67
63 ДЖ81062503 2084 73
64 РП90011706 2085 74
65 НЩ79032561 2086 86
66 УП92030120 2087 70
67 СЭ90072908 2089 43
68 ИА84110509 2090 70
69 КЛ78072103 2091 70
70 НМ94030309 2092 70
71 ФА90121601 2093 87
72 ИО92121505 2094 70
73 ОЮ93030601 2095 72
74 ПН81102705 2097 70
75 ФА92041344 2098 75
76 ЕЕ66010205 2099 92
77 ДЮ70032488 2100 56
78 АА88060107 2101 79
79 ЕС79122801 2103 77
80 ОМ73120100 2104 89
81 РХ84031524 2105 70
82 ДЗ85110200 2107 52
83 ОБ93060904 2110 79
84 АО90060601 2112 70
85 ЙФ91052506 2113 70
86 ЕП90092203 2117 70
87 ТЕ94011008 2118 70
88 ОЮ93091541 2119 78
89 КБ90101707 2121 70
90 ЗП85051949 2123 70
91 МЙ82090800 2124 70
92 НС93062841 2125 90
93 РП88060401 2126 77
94 ДЮ76052900 2127 78
95 ЦЕ73091508 2129 70
96 ШГ64121901 2130 70
97 КБ71012001 2131 83
98 РС86082928 2132 71
99 АГ84112222 2134 65
100 ТЕ71011265 2135 77
102 ХИ78082369 2137 70
103 ЖЗ80060561 2138 70
104 ЙЮ91031428 2140 49
105 ЙИ90082444 2142 51
106 ИА89092903 2143 70
107 ЙИ92071201 2144 74
108 ГИ78072801 2147 70
109 ЧБ75112502 2148 70
110 ТЗ70010707 2149 70
111 ДП92021300 2150 70
112 ПК91112900 2151 70
113 МЙ85052502 2153 70
114 РД90062501 2156 85
115 РП84041500 2157 84
116 ФБ90121803 2158 69
117 ИГ78101400 2160 70
118 ЕА86111006 2164 70
119 ЖВ92060409 2168 70
120 ВЖ93122601 2169 64
121 РЕ85091762 2170 60
122 ИЮ88102283 2185 71
123 ТГ89070927 2214 70
124 ЧИ93022601 3002 43
125 ФБ81091104 3003 76
126 МТ88063000 3004 68
127 ЙК92121807 3005 52
128   3024 50
129 ЗК71091800 4001 67
130 УЕ75062801 4002 84
131  ИЙ88011204 4003 60
132 УА95042301 4004 61
133 АГ67021706 4005 32
134 ОБ84081304 5001 59
135 ОИ93010806 5002 70
136 ПК84090703 5003 73
137 ТА92080508 5004 70
138 ЙЖ91081905 5005 66
139 ПЮ91031948 5006 70
140 ЧБ87072726 5007 70
141 БЮ85092202 5008 70
142 АЭ83101465 5009 70