Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 2 сарын цахим шалгалтын нэгдсэн дүн
1 2240 АЭ87083037 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 2/29/2016 
2 2236 УА86020506 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 2/29/2016 
3 2241 НЭ87041300 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 2/29/2016
4 2243 ЛЖ84030205 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 2/29/2016
5 8103 ЛЙ89011962 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 2/29/2016
6 2440 УЕ79110300 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 2/29/2016
7 1252 АЭ85080101 Насс 79 Тэнцсэн 2/29/2016
8 1246 ПД91063005 Насс 76 Тэнцсэн 2/29/2016
9 6059 УХ92100425 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн 2/29/2016
10 7307 ИФ92121104 Нүүр ам судлалын их эмч 73 Тэнцсэн 2/29/2016
11 6077 УК90032413 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 2/29/2016
12 6079 ВТ91011100 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 2/29/2016
13 7308 УУ90070506 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн 2/29/2016
14 7010 ПК90122104 Уламжлалт анагаахын их эмч 69 Тэнцээгүй 2/29/2016
15 8104 ЙЮ92121701 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 2/29/2016
16 6062 ПЭ90090224 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 2/29/2016
17 1247 УЕ87083121 Насс 63 Тэнцээгүй 2/29/2016
18 6067 УУ91081724 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 2/29/2016
19 6055 ЛЮ91011946 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 2/29/2016
20 6078 ПЕ89100200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 2/29/2016
21 7311 УУ92042456 Нүүр ам судлалын их эмч 60 Тэнцээгүй 2/29/2016
22 1248 УК87071509 Насс 60 Тэнцээгүй 2/29/2016
23 6056 ЖЯ92111323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй 2/29/2016
24 8903 УХ92010608 Хүүхдийн их эмч 59 Тэнцээгүй 2/29/2016
25 6071 РЮ89071675 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 2/29/2016
26 2239 ИЖ85101000 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 2/29/2016
27 7306 МЮ93020919 Нүүр ам судлалын их эмч 56 Тэнцээгүй 2/29/2016
28 2237 ПК88010149 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй 2/29/2016
29 2242 ИЭ83081411 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй 2/29/2016
30 2444 ОЭ82082468 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй 2/29/2016
31 1254 ГГ86110609 Насс 49 Тэнцээгүй 2/29/2016
32 6064 ОР89110421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй 2/29/2016
33 2442 ОВ88012706 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 2/29/2016
34 6065 ЦЕ88031376 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 41 Тэнцээгүй 2/29/2016
35 6063 ТЖ87011665 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 41 Тэнцээгүй 2/29/2016
36 2443 ДЭ70072406 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 2/29/2016
37 6068 ТЗ87112061 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 40 Тэнцээгүй 2/29/2016
38 6076 ТА90100807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 39 Тэнцээгүй 2/29/2016
39 2238 ИЦ87062301 Эм зүйч 35 Тэнцээгүй 2/29/2016
40 1250 ХЛ86060511 Насс 34 Тэнцээгүй 2/29/2016
41 6057 УХ92050311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 34 Тэнцээгүй 2/29/2016
42 7011 ИФ89081407 Уламжлалт анагаахын их эмч 32 Тэнцээгүй 2/29/2016
43 6072 ИТ90120711 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 31 Тэнцээгүй 2/29/2016

 

Код Регистрийн № Шалгалт өгсөн мэргэжил Дүн   Хүсэлт гаргасан Шалгалт өгсөн огноо
               
1 3407 ЧЛ81052860 Дотрын эмч 70 Тэнцсэн  (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
2 5471 ПА87020900 Сувилагч 54 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
3 5474 НП87081569 Сувилагч 65 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
4 2920 УД88042320 Бага эмч 68 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
5 5467 ТЕ92081721 Сувилагч 61 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
6 1918 ЦЖ69040865 Эх баригч 37 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
7 5479 УХ94042801 Сувилагч 58 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
8 5466 ДЮ79032766 Сувилагч 85 Тэнцсэн  (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
9 5472 КЮ91120300 Сувилагч 52 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
10 5476 ТА91072741 Сувилагч 58 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
11 7158 ПН81010106 Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
12 5496 АЖ93072101 Сувилагч 40 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
13 1933 КН93072505 Эх баригч 75 Тэнцсэн  (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
14 4703 ИЧ86082205 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 76 Тэнцсэн  (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
15 2923 ДГ86011203 Бага эмч 48 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
16 2604 ЕА89022018 Мэс заслын эмч 79 Тэнцсэн  (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
17 7135 УЮ88070611 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
18 5462 КА61020901 Сувилагч 62 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
19 5463 КЛ83010100 Сувилагч 51 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
20 7144 ДЗ89020701 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
21 5464 БЮ90050301 Сувилагч 47 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
22 2918 КЗ88062703 Бага эмч 63 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
23 1933 КЮ93071709 Эх баригч 49 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
24 5314 УЮ91092009 Сувилагч 54 Тэнцээгүй  (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
25 7150 ЧГ87092166 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
26 4861 СЮ73021826 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
27 5320 ЙЭ88092361 Сувилагч 54 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
28 7125 ЦД80050807 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
29 5484 ШУ91111501 Сувилагч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
30 7140 УУ92071249 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
31 3406 ВЮ75072205 Дотрын эмч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
32 5310 УП94050161 Сувилагч 75 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
33 5495 ЧЛ76081906 Сувилагч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
34 2922 ТЖ81042906 Бага эмч 34 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
35 3309 ГЮ85012117 Дүрс оношлогооны эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
36 3303 ЛЮ73031303 Дүрс оношлогооны эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
37 5327 ОИ90080703 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
38 5311 УК89071243 Сувилагч 72 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
39 5492 ЦИ82102701 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
40 7165 УЕ83111910 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
41 7236 ГМ82101607 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
42 7136 ГЮ91111802 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
43 5330 МЗ93112818 Сувилагч 61 Тэнцээгүй  (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
44 4950 ДЮ87091601 Сүрьеэгийн эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
45 5566 ВЮ73110519 Сувилагч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
46 1600 ЛЮ78120324 Халдвартын эмч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
47 5322 ИЖ93041104 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
48 5318 ЖД88061460 Сувилагч 48 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
49 2921 УГ65042406 Бага эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
50 5329 РЙ83091909 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
51 5317 ЙР90100828 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
52 7139 ВЮ82062868 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
53 5567 ВГ64122708 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
54 7141 ББ89122004 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
55 5487 ОЙ91100103 Сувилагч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
56 1914 ВЮ88061320 Эх баригч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
57 3405 УК88090666 Дотрын эмч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
58 7143 РЖ80030301 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
59 5483 БЮ92071704 Сувилагч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
60 7129 ЧИ86102877 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
61 1919 ИС87070802 Эх баригч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
62 5481 РИ78100701 Сувилагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
63 7148 ХИ80083171 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
64 5566 ЕЙ94040103 Сувилагч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
65 7149 УХ92051287 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
66 7134 БЮ90030125 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
67 2476 ШГ68031902 Эм найруулагч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
68 7151 УЗ90050398 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
69 7130 УХ91081231 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
70 1805 РУ88112301 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
71 5468 ФА75082605 Сувилагч 43 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
72 5566 ГЙ87041304 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
73 7164 ХЛ63042501 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
74 7159 ХД86011466 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
75 2937 КЗ60053001 Бага эмч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
76 3414 ЦБ84060863 Дотрын эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
77 3409 ШУ88101783 Дотрын эмч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
78 7137 ЧЙ85091506 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
79 5482 ИЭ87022263 Сувилагч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
80 7155 БЛ82110216 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
81 2436 ЛБ70121100 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/17/2016 12:00:00 AM
82 5480 МЕ89011808 Сувилагч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
83 7132 ТИ87110408 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
84 5567 ГЙ88080602 Сувилагч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
85 7133 КБ89110409 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
86 5326 УХ92080969 Сувилагч 33 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
87 2937 ОТ86083066 Бага эмч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
88 2937 ЙК82030104 Бага эмч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
89 3304 УД67031804 Дүрс оношлогооны эмч 84 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
90 7128 РД88082435 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
91 2265 ГЭ87070109 Эм зүйч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
92 5315 ВЮ94032803 Сувилагч 37 Тэнцээгүй  (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
93 3408 УШ80081300 Дотрын эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
94 7147 ТЗ89060879 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
95 2919 МО90101003 Бага эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
96 5493 УХ89041202 Сувилагч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
97 7161 НЮ83042793 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
98 5309 ЙМ93040702 Сувилагч 79 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
99 7236 ЕВ80060606 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
100 4702 ПБ89042782 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
101 5490 ПЮ78062804 Сувилагч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
102 3309 ЕЦ81012967 Дүрс оношлогооны эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
103 2924 МФ69032701 Бага эмч 38 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
104 5308 РЖ93041411 Сувилагч 76 Тэнцсэн (сургууль төгсөгчдийн) 2/17/2016 12:00:00 AM
105 3404 ЛЮ85030660 Дотрын эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/17/2016 12:00:00 AM
106 7162 НТ88042210 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
107 8511 ЧИ87052506 Эх баригч 59 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
108 5316 АЧ93111801 Сувилагч 59 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
109 5486 ЙЮ75070564 Сувилагч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
110 7126 УУ88121863 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
111 2700 АЭ87062462 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
112 5497 ХИ71021164 Сувилагч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
113 5469 ЧЙ73100503 Сувилагч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
114 7182 ЗЮ87120660 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
115 1933 ВТ89120601 Эх баригч 86 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
116 2938 ТЗ70121105 Бага эмч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
117 7160 ЧС83042963 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
118 2938 ЙК88012400 Бага эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
119 5324 УД94071703 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
120 2705 ГИ64031113 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 29 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 2/19/2016 12:00:00 AM
121 7601 ВИ93033116 Бага эмч 37 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
122 7237 ПЮ91070408 Ерөнхий эмч 0 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
123 1300 ЦЕ86040504 Сэтгэцийн эмч 48 Тэнцээгүй  (Ажиллагсдын) 2/22/2016 12:00:00 AM
124 5313 ДЛ93022709 Сувилагч 70 Тэнцсэн  (сургууль төгсөгчдийн) 2/15/2016 12:00:00 AM
125 4501 ВР85040218 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 36 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
126 1804 ЛЮ73060729 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/17/2016 12:00:00 AM
127 5488 АЯ87121105 Сувилагч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 2/15/2016 12:00:00 AM
128 5558 ДЭ81072309 Сувилагч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-08-16 00:00
129 7236 ЙЖ92082801 Ерөнхий эмч 0 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
130 7237 ЙЖ92082802 Ерөнхий эмч 1 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
131 7236 ЙЖ92082801 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00
132 4878 УШ83092401 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 02-05-16 00:00