Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2012 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Зөвшөөрлийн шалгалтын дүн


Рег №

Мэргэжил

Код

Шалгалтын өрөө

Дүн

 1.  

ТЕ84081161

Сувилагч

1001

1 давхрын заал

5

 1.  

АР63121801

Сувилагч

1002

1 давхрын заал

70

 1.  

ПЮ82101265

Сувилагч

1003

1 давхрын заал

46

 1.  

шж65020804

Сувилагч

1004

1 давхрын заал

51

 1.  

Gj63122004

Сувилагч

1005

1 давхрын заал

48

 1.  

ДК74033006

Сувилагч

1006

1 давхрын заал

54

 1.  

uo80100246

Сувилагч

1007

1 давхрын заал

54

 1.  

ХЗ64011467

Сувилагч

1008

1 давхрын заал

39

 1.  

ОА80022605

Сувилагч

1009

1 давхрын заал

31

10.  

фа72120868

Сувилагч

1010

1 давхрын заал

60

11.  

чс69031864

Сувилагч

1011

1 давхрын заал

74

12.  

УА85080709

Сувилагч

1012

1 давхрын заал

54

13.  

ЦВ67060903

Сувилагч

1013

1 давхрын заал

78

14.  

NI80082980

Сувилагч

1014

1 давхрын заал

55

15.  

ЙП69092500

Сувилагч

1015

1 давхрын заал

55

16.  

рл82012706

Сувилагч

1016

1 давхрын заал

72

17.  

ec:76100922

Сувилагч

1017

1 давхрын заал

53

18.  

ВМ82120806

Сувилагч

1018

1 давхрын заал

63

19.  

шж86121609

Сувилагч

1019

1 давхрын заал

Ороогүй

20.  

НУ77081507

Сувилагч

1020

1 давхрын заал

48

21.  

ШЖ72051408

Сувилагч

1021

1 давхрын заал

78

22.  

МН77020369

Сувилагч

1022

1 давхрын заал

Ороогүй

23.  

ВА85030866

Сувилагч

1023

1 давхрын заал

43

24.  

ШЖ67010467

Сувилагч

1024

1 давхрын заал

53

25.  

kuy1971040601

Сувилагч

1025

1 давхрын заал

56

26.  

чп70042206

Сувилагч

1026

1 давхрын заал

65

27.  

НО82012468

Сувилагч

1027

1 давхрын заал

75

28.  

гб84072205

Сувилагч

1028

1 давхрын заал

73

29.  

ою88101704

Сувилагч

1029

1 давхрын заал

54

30.  

УЖ64090304

Сувилагч

1030

1 давхрын заал

71

31.  

чр85041807

Сувилагч

1031

1 давхрын заал

78

32.  

МД82121061

Сувилагч

1032

1 давхрын заал

Ороогүй

33.  

ХК56062407

Сувилагч

1033

1 давхрын заал

39

34.  

чк68112503

Сувилагч

1034

1 давхрын заал

44

35.  

ud74020164

Сувилагч

1035

1 давхрын заал

59

36.  

ЧТ74042364

Сувилагч

1036

1 давхрын заал

Ороогүй

37.  

zyu80111181

Сувилагч

1037

 

56

38.  

Лю81020409

Сувилагч

1038

1 давхрын заал

31

39.  

КЮ74021829

Сувилагч

1039

1 давхрын заал

73

40.  

ВП74060601

Сувилагч

1040

1 давхрын заал

59

41.  

ВЮ79102283

Сувилагч

1041

1 давхрын заал

Ороогүй

42.  

ДИ80060703

Сувилагч

1042

1 давхрын заал

53

43.  

KHG74020660

Сувилагч

1043

1 давхрын заал

Ороогүй

44.  

ДЮ:78032206

Сувилагч

1044

1 давхрын заал

Ороогүй

45.  

ПЮ72020806

Сувилагч

1045

1 давхрын заал

Ороогүй

46.  

ЧВ80090101

Сувилагч

1046

1 давхрын заал

57

47.  

ЙЙ72100704

Сувилагч

1047

1 давхрын заал

55

48.  

ми75111302

Сувилагч

1048

1 давхрын заал

34

49.  

фм73011965

Сувилагч

1049

1 давхрын заал

78

50.  

ГЮ81022602

Сувилагч

1050

1 давхрын заал

Ороогүй

51.  

аи85042209

Сувилагч

1051

1 давхрын заал

65

52.  

пб79103061

Сувилагч

1052

1 давхрын заал

40

53.  

US78122224

Сувилагч

1053

1 давхрын заал

54

54.  

вэ78040865

Сувилагч

1054

1 давхрын заал

Ороогүй

55.  

ПБ77121261

Сувилагч

1055

1 давхрын заал

Ороогүй

56.  

ГН85041525

Сувилагч

1056

1 давхрын заал

54

57.  

TZ68052912

Сувилагч

1057

1 давхрын заал

48

58.  

nh80011704

Сувилагч

1058

1 давхрын заал

31

59.  

mp84070501

Сувилагч

1059

1 давхрын заал

62

60.  

ЧО77053109

Сувилагч

1060

1 давхрын заал

Ороогүй

61.  

Лю74102204

Сувилагч

1061

1 давхрын заал

49

62.  

ус66052828

Сувилагч

1062

1 давхрын заал

36

63.  

АИ61080405

Сувилагч

1063

1 давхрын заал

58

64.  

ЕЭ63072881

Сувилагч

1064

1 давхрын заал

Ороогүй

65.  

ОО84112661

Сувилагч

1065

1 давхрын заал

Ороогүй

66.  

РГ81081201

Сувилагч

1066

1 давхрын заал

60

67.  

ШЕ72063004

Сувилагч

1067

3 давхрын заал

Ороогүй

68.  

ЕА84030102

Сувилагч

1068

3 давхрын заал

56

69.  

ЕС80062541

Сувилагч

1069

3 давхрын заал

72

70.  

ЙБ84100909

Сувилагч

1070

3 давхрын заал

Ороогүй

71.  

ЧВ81062606

Сувилагч

1071

3 давхрын заал

Ороогүй

72.  

оэ71082867

Сувилагч

1072

3 давхрын заал

42

73.  

ОЭ82021106

Сувилагч

1073

3 давхрын заал

Ороогүй

74.  

CHG69081600

Сувилагч

1074

3 давхрын заал

Ороогүй

75.  

зв72071105

Сувилагч

1075

3 давхрын заал

Ороогүй

76.  

ИФ86032607

Сувилагч

1076

3 давхрын заал

42

77.  

kk75052801

Сувилагч

1077

3 давхрын заал

49

78.  

shb750320004

Сувилагч

1078

3 давхрын заал

Ороогүй

79.  

СФ70072901

Сувилагч

1079

3 давхрын заал

Ороогүй

80.  

ЦЖ67071504

Сувилагч

1080

3 давхрын заал

71

81.  

УЕ63021761

Сувилагч

1081

3 давхрын заал

58

82.  

ЖЭ73022507

Сувилагч

1082

3 давхрын заал

46

83.  

MЛ88092904

Сувилагч

1083

3 давхрын заал

Ороогүй

84.  

ХВ59050803

Сувилагч

1084

3 давхрын заал

45

85.  

нм63072501

Сувилагч

1085

3 давхрын заал

52

86.  

cg59110405

Сувилагч

1086

3 давхрын заал

78

87.  

Ца59101066

Сувилагч

1087

3 давхрын заал

Ороогүй

88.  

ЗП71042800

Сувилагч

1088

3 давхрын заал

56

89.  

chi58092565

Сувилагч

1089

3 давхрын заал

Ороогүй

90.  

uu52081504

Сувилагч

1090

3 давхрын заал

Ороогүй

91.  

ХН70022601

Сувилагч

1091

3 давхрын заал

55

92.  

КЮ59092861

Сувилагч

1092

3 давхрын заал

Ороогүй

93.  

ФМ72123064

Сувилагч

1093

3 давхрын заал

37

94.  

ПБ85061667

Сувилагч

1094

3 давхрын заал

41

95.  

chr67033001

Сувилагч

1095

3 давхрын заал

56

96.  

ОЭ67080606

Сувилагч

1096

3 давхрын заал

72

97.  

ЧБ75112502

Сувилагч

1097

3 давхрын заал

50

98.  

СР83020206

Сувилагч

1098

3 давхрын заал

63

99.  

zp50021501

Сувилагч

1099

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

дю76021900

Сувилагч

1100

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ню72052002

Сувилагч

1101

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

мп74121569

Сувилагч

1102

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

МО78021502

Сувилагч

1103

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

уд71120701

Сувилагч

1104

4 давхрын заал

51

 1.  

ШВ75043005

Сувилагч

1105

4 давхрын заал

71

 1.  

chb74042905

Сувилагч

1106

4 давхрын заал

43

 1.  

уг72052641

Сувилагч

1107

4 давхрын заал

51

 1.  

ИЭ64102429

Сувилагч

1108

4 давхрын заал

35

 1.  

ПД78051360

Сувилагч

1109

4 давхрын заал

52

 1.  

ЙЮ84121406

Сувилагч

1110

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧМ71050104

Сувилагч

1111

4 давхрын заал

52

 1.  

ПБ83101503

Сувилагч

1112

4 давхрын заал

Huulsan

 1.  

вб84102004

Сувилагч

1113

4 давхрын заал

72

 1.  

ХИ86120904

Сувилагч

1114

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

кк81040302

Сувилагч

1115

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ТД90030505

Сувилагч

1116

4 давхрын заал

57

 1.  

ХЖ75110763

Сувилагч

1117

4 давхрын заал

76

 1.  

ТЖ77020709

Сувилагч

1118

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

бе83051201

Сувилагч

1119

4 давхрын заал

44

 1.  

ПК75021906

Сувилагч

1120

4 давхрын заал

75

 1.  

НЧ73122705

Сувилагч

1121

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧМ72021660

Сувилагч

1122

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

зю83082120

Сувилагч

1123

4 давхрын заал

46

 1.  

те70020405

Сувилагч

1124

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Йс70062201

Сувилагч

1125

4 давхрын заал

56

 1.  

ЧР71062861

Сувилагч

1126

4 давхрын заал

41

 1.  

УС65062619

Сувилагч

1127

4 давхрын заал

41

 1.  

ам72091521

Сувилагч

1128

4 давхрын заал

52

 1.  

жи 68032501

Сувилагч

1129

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

uk89062901

Сувилагч

1130

4 давхрын заал

45

 1.  

ЗД87052701

Сувилагч

1131

4 давхрын заал

45

 1.  

ХА67040705

Сувилагч

1132

4 давхрын заал

54

 1.  

АГ85121409

Сувилагч

1133

4 давхрын заал

48

 1.  

ПБ82081169

Сувилагч

1134

4 давхрын заал

47

 1.  

she70012716

Сувилагч

1135

4 давхрын заал

40

 1.  

ЧГ84032565

Сувилагч

1136

4 давхрын заал

55

 1.  

TYA83112327

Сувилагч

1137

4 давхрын заал

39

 1.  

ДГ83032005

Сувилагч

1138

4 давхрын заал

67

 1.  

uh 59120585

Сувилагч

1139

4 давхрын заал

71

 1.  

ФА90052520

Сувилагч

1140

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧН75101906

Сувилагч

1141

4 давхрын заал

43

 1.  

БВ71040702

Сувилагч

1142

4 давхрын заал

52

 1.  

ҮЗ8011400

Сувилагч

1143

4 давхрын заал

70

 1.  

ЛЮ73120265

Бага эмч

2001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИБ86122525

Бага эмч

2002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ПБ73042084

Бага эмч

2003

1 давхрын заал

46

 1.  

УЖ58112004

Бага эмч

2004

1 давхрын заал

72

 1.  

БК88062075

Бага эмч

2005

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧО73110304

Бага эмч

2006

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧЖ64071688

Бага эмч

2007

3 давхрын заал

51

 1.  

чм76010201

Бага эмч

2008

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

СЩ72032608

Бага эмч

2009

3 давхрын заал

46

 1.  

YJ62112502

Бага эмч

2010

1 давхрын заал

46

 1.  

ше66021200

Бага эмч

2011

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

кю64041105

Бага эмч

2012

1 давхрын заал

71

 1.  

АА72012908

Бага эмч сувилагч

3001

1 давхрын заал

28

 1.  

ию77101661

Бага эмч сувилагч

3002

1 давхрын заал

43

 1.  

db72013001

Бага эмч сувилагч

3003

1 давхрын заал

Ороогүй

 

SR74082612

Бага эмч сувилагч

3004

1 давхрын заал

51

 1.  

ЙЕ84121809

Бага эмч сувилагч

3005

1 давхрын заал

79

 1.  

ДЮ82110202

Бага эмч сувилагч

3006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

СЙ82031405

Бага эмч сувилагч

3007

1 давхрын заал

39

 1.  

ПБ79103061

Бага эмч сувилагч

3008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЙР75052061

Бага эмч сувилагч

3009

1 давхрын заал

45

 1.  

ДЭ76033021

Бага эмч сувилагч

3010

3 давхрын заал

72

 1.  

ПЮ80110987

Бага эмч сувилагч

3011

3 давхрын заал

33

 1.  

Дв76030104

Бага эмч сувилагч

3012

3 давхрын заал

46

 1.  

ДЮ72111908

Бага эмч сувилагч

3013

3 давхрын заал

24

 1.  

БЮ83080123

Бага эмч сувилагч

3014

3 давхрын заал

35

 1.  

ДВ83021901

Бага эмч сувилагч

3015

3 давхрын заал

57

 1.  

ga75122961

Бага эмч сувилагч

3016

3 давхрын заал

47

 1.  

пм85122714

Бага эмч сувилагч

3017

4 давхрын заал

47

 1.  

АИ78121107

Бага эмч сувилагч

3018

4 давхрын заал

45

 1.  

ою74012200

Бага эмч сувилагч

3019

4 давхрын заал

71

 1.  

КА74120605

Бага эмч сувилагч

3020

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

мз76112964

Бага эмч сувилагч

3021

4 давхрын заал

48

 1.  

пк79101608

Бага эмч сувилагч

3022

4 давхрын заал

51

 1.  

СУ73122065

Бага эмч сувилагч

3023

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ST87090801

Эх баригч

4001

1 давхрын заал

67

 1.  

oo88061220

Эх баригч

4002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЙЮ80122967

Эх баригч бага эмч

5001

1 давхрын заал

41

 1.  

ЧН63123161

Эх баригч бага эмч

5002

1 давхрын заал

72

 1.  

zyu67123004

Эх баригч бага эмч

5003

1 давхрын заал

70

 1.  

ОА87102628

Эх баригч бага эмч

5004

1 давхрын заал

71

 1.  

дю69121568

Эх баригч бага эмч

5005

1 давхрын заал

53

 1.  

ЖЯ73080605

Эх баригч бага эмч

5006

1 давхрын заал

73

 1.  

ГН87051705

Эх баригч бага эмч

5007

1 давхрын заал

45

 1.  

СЩ65081902

Эх баригч бага эмч

5008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

уш69103100

Эх баригч бага эмч

5009

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

МЖ82022507

Эх баригч бага эмч

5010

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

кк65113002

Эх баригч бага эмч

5011

1 давхрын заал

49

 1.  

мо 67102006

Эх баригч бага эмч

5012

1 давхрын заал

71

 1.  

OA87100102

Эх баригч бага эмч

5013

3 давхрын заал

39

 1.  

ЕМ72093066

Эх баригч бага эмч

5014

3 давхрын заал

57

 1.  

МЮ82072503

Эх баригч бага эмч

5015

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

нй65100221

Эх баригч бага эмч

5016

3 давхрын заал

31

 1.  

КД73110208

Эх баригч бага эмч

5017

3 давхрын заал

74

 1.  

пю 74032761

Эх баригч бага эмч

5018

3 давхрын заал

70

 1.  

ВА62021205

Эх баригч бага эмч

5019

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЖИ67071701

Эх баригч бага эмч

5020

4 давхрын заал

46

 1.  

ХА63061764

Эх баригч бага эмч

5021

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НЧ74042168

УЭБЭС

6001

4 давхрын заал

61

 1.  

ie81093005

УЭБЭС

6002

4 давхрын заал

80

 1.  

МЗ79050785

УЭБЭС

6003

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

 

УЭБЭС

6004

4 давхрын заал

33

 1.  

te84071007

УЭБЭС

6005

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УЗ89073060

УЭБЭС

6006

1 давхрын заал

71

 1.  

ИБ86060811

УЭБЭС

6007

1 давхрын заал

43

 1.  

ME79022464

УЭБЭС

6008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ai82022305

УЭБЭС

6009

1 давхрын заал

79

 1.  

ХИ54042203

Эм найруулагч

7001

1 давхрын заал

72

 1.  

цг68052721

Эм найруулагч

7002

1 давхрын заал

48

 1.  

ba78091813

Эм найруулагч

7003

1 давхрын заал

33

 1.  

ти80080404

Эм найруулагч

7004

1 давхрын заал

60

 1.  

khe83050902

Эм найруулагч

7005

1 давхрын заал

70

 1.  

сп78052300

Эм найруулагч

7006

1 давхрын заал

67

 1.  

рэ77060622

Эм найруулагч

7007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

МЗ68060302

Эм найруулагч

7008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

рс70041307

Эм найруулагч

7009

1 давхрын заал

31

 1.  

ЦЕ 68090804

Эм найруулагч

7010

1 давхрын заал

72

 1.  

пэ76120308

Эм найруулагч

7011

1 давхрын заал

56

 1.  

СД:78051306

Эм найруулагч

7012

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ск81120102

Эм найруулагч

7013

1 давхрын заал

69

 1.  

ЧИ69121008

Эм найруулагч

7014

1 давхрын заал

62

 1.  

СЭ67080260

Эм найруулагч

7015

1 давхрын заал

44

 1.  

TZ70113065

Эм найруулагч

7016

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

рф83072266

Эм найруулагч

7017

1 давхрын заал

27

 1.  

ИЭ63022781

Эм найруулагч

7018

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЛЕ82072206

Эм найруулагч

7019

1 давхрын заал

72

 1.  

кг67012600

Эм найруулагч

7020

1 давхрын заал

75

 1.  

БЭ83040614

Эм найруулагч

7021

1 давхрын заал

59

 1.  

РЮ71060402

Эм найруулагч

7022

1 давхрын заал

73

 1.  

ВЮ84100660

Эм найруулагч

7023

1 давхрын заал

68

 1.  

Сй63051201

Эм найруулагч

7024

1 давхрын заал

66

 1.  

ШЕ 66090602

Эм найруулагч

7025

1 давхрын заал

79

 1.  

НВ77102703

Эм найруулагч

7026

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

TA75010601

Эм найруулагч

7027

1 давхрын заал

 

 1.  

fm86050607

Эм найруулагч

7028

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЕЮ70080301

Эм найруулагч

7029

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

рэ87062669

Эм найруулагч

7030

3 давхрын заал

40

 1.  

ЧИ80090901

Эм найруулагч

7031

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИЦ80121369

Эм найруулагч

7032

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЕЦ82012261

Эм найруулагч

7033

3 давхрын заал

48

 1.  

ДЮ69060163

Эм найруулагч

7034

3 давхрын заал

37

 1.  

ЦЕ82062162

Эм найруулагч

7035

3 давхрын заал

64

 1.  

ЕЭ71122860

Эм найруулагч

7036

3 давхрын заал

76

 1.  

KK83070208

Эм найруулагч

7037

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

СЮ77052127

Эм найруулагч

7038

4 давхрын заал

75

 1.  

НЮ64021768

Эм найруулагч

7039

4 давхрын заал

76

 1.  

ОЮ78010326

Эм найруулагч

7040

4 давхрын заал

54

 1.  

nr86100362

Эм найруулагч

7041

4 давхрын заал

70

 1.  

ЙБ66021605

Эм найруулагч

7042

4 давхрын заал

72

 1.  

хн78042161

Эм найруулагч

7043

4 давхрын заал

71

 1.  

ХГ71081569

Эм найруулагч

7044

4 давхрын заал

68

 1.  

ЙР69082000

Эм найруулагч

7045

1 давхрын заал

72

 1.  

ФА69031901

Ерөнхий эмч

1001

1 давхрын заал

55

 1.  

cb87121828

Ерөнхий эмч

1002

1 давхрын заал

64

 1.  

цг63050606

Ерөнхий эмч

1003

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

СЮ62070266

Ерөнхий эмч

1004

1 давхрын заал

62

 1.  

еэ74012367

Ерөнхий эмч

1005

1 давхрын заал

72

 1.  

уе71041249

Ерөнхий эмч

1006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВИ69120502

Ерөнхий эмч

1007

1 давхрын заал

70

 1.  

KHP68102968

Ерөнхий эмч

1008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

КЮ86010510

Ерөнхий эмч

1009

1 давхрын заал

80

 1.  

ИБ81051906

Ерөнхий эмч

1010

1 давхрын заал

68

 1.  

ЖЭ80090419

Ерөнхий эмч

1011

1 давхрын заал

78

 1.  

НЭ77062561

Ерөнхий эмч

1012

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ГЮ72022171

Ерөнхий эмч

1013

1 давхрын заал

43

 1.  

ЦБ73092160

Ерөнхий эмч

1014

1 давхрын заал

69

 1.  

ЧЖ57071111

Ерөнхий эмч

1015

1 давхрын заал

27

 1.  

ЦГ67111905

Ерөнхий эмч

1016

1 давхрын заал

56

 1.  

ЧБ84031479

Ерөнхий эмч

1017

1 давхрын заал

67

 1.  

УП88100100

Ерөнхий эмч

1018

1 давхрын заал

65

 1.  

ПГ79070904

Ерөнхий эмч

1019

1 давхрын заал

58

 1.  

зи75010101

Ерөнхий эмч

1020

1 давхрын заал

74

 1.  

чд68030331

Ерөнхий эмч

1021

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

гю65070907

Ерөнхий эмч

1022

1 давхрын заал

72

 1.  

чо78021414

Ерөнхий эмч

1023

1 давхрын заал

55

 1.  

ою82011115

Ерөнхий эмч

1024

1 давхрын заал

76

 1.  

TSE82033078

Ерөнхий эмч

1025

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХЛ68042703

Ерөнхий эмч

1026

1 давхрын заал

30

 1.  

АИ78121808

Ерөнхий эмч

1027

1 давхрын заал

73

 1.  

ию86092006

Ерөнхий эмч

1028

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧД72091306

Ерөнхий эмч

1029

1 давхрын заал

82

 1.  

гэ74122503

Ерөнхий эмч

1030

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

жя80011526

Ерөнхий эмч

1031

1 давхрын заал

88

 1.  

ОА61102700

Ерөнхий эмч

1032

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

NM82122406

Ерөнхий эмч

1033

1 давхрын заал

78

 1.  

ОО73111777

Ерөнхий эмч

1034

1 давхрын заал

91

 1.  

ЧЙ56112773

Ерөнхий эмч

1035

1 давхрын заал

73

 1.  

ЖЭ80091760

Ерөнхий эмч

1036

1 давхрын заал

88

 1.  

lyu71102305

Ерөнхий эмч

1037

1 давхрын заал

58

 1.  

ДЭ86032712

Ерөнхий эмч

1038

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

KHL64072418

Ерөнхий эмч

1039

1 давхрын заал

77

 1.  

БЛ81031006

Ерөнхий эмч

1040

1 давхрын заал

67

 1.  

ОС82112603

Ерөнхий эмч

1041

1 давхрын заал

86

 1.  

ХЗ83020581

Ерөнхий эмч

1042

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

АЮ70091275

Ерөнхий эмч

1043

3 давхрын заал

71

 1.  

рб70032605

Ерөнхий эмч

1044

3 давхрын заал

85

 1.  

chs81031882

Ерөнхий эмч

1045

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧМ80022401

Ерөнхий эмч

1046

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВМ75101516

Ерөнхий эмч

1047

3 давхрын заал

77

 1.  

hi85090260

Ерөнхий эмч

1048

3 давхрын заал

80

 1.  

ЧР86111067

Ерөнхий эмч

1049

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

eэ-78022463

Ерөнхий эмч

1050

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЖА85041260

Ерөнхий эмч

1051

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

UD1968041700

Ерөнхий эмч

1052

3 давхрын заал

71

 1.  

ЧЕ82071504

Ерөнхий эмч

1053

3 давхрын заал

73

 1.  

ЦГ68101301

Ерөнхий эмч

1054

3 давхрын заал

85

 1.  

ЕА78101307

Ерөнхий эмч

1055

3 давхрын заал

77

 1.  

ЧО63042820

Ерөнхий эмч

1056

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВЮ78061229

Ерөнхий эмч

1057

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

хм67090701

Ерөнхий эмч

1058

3 давхрын заал

37

 1.  

ЖЮ85071666

Ерөнхий эмч

1059

3 давхрын заал

78

 1.  

АМ81020401

Ерөнхий эмч

1060

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

CHL61042413

Ерөнхий эмч

1061

3 давхрын заал

59

 1.  

чп 73121508

Ерөнхий эмч

1062

3 давхрын заал

82

 1.  

ХА71101361

Ерөнхий эмч

1063

4 давхрын заал

69

 1.  

СТ84101004

Ерөнхий эмч

1064

4 давхрын заал

78

 1.  

ХБ60080261

Ерөнхий эмч

1065

4 давхрын заал

37

 1.  

TK85041501

Ерөнхий эмч

1066

4 давхрын заал

75

 1.  

kyu 66112686

Ерөнхий эмч

1067

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХН85072569

Ерөнхий эмч

1068

4 давхрын заал

80

 1.  

тя83021712

Ерөнхий эмч

1069

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

xz84051806

Ерөнхий эмч

1070

4 давхрын заал

52

 1.  

хй86062903

Ерөнхий эмч

1071

4 давхрын заал

64

 1.  

ЦГ67051221

Ерөнхий эмч

1072

4 давхрын заал

70

 1.  

чл82021279

Ерөнхий эмч

1073

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

тз70062112

Ерөнхий эмч

1074

4 давхрын заал

64

 1.  

ЦГ69090608

Ерөнхий эмч

1075

4 давхрын заал

66

 1.  

ЧЙ81093033

Ерөнхий эмч

1076

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

JE80050201

Ерөнхий эмч

1077

4 давхрын заал

47

 1.  

ИЭ65100200

Ерөнхий эмч

1078

4 давхрын заал

73

 1.  

МН81010477

Ерөнхий эмч

1079

4 давхрын заал

69

 1.  

ХЙ67102766

Ерөнхий эмч

1080

4 давхрын заал

73

 1.  

ЦГ69020704

Ерөнхий эмч

1081

4 давхрын заал

71

 1.  

МЧ62101746

Ерөнхий эмч

1082

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

шз 66072260

Ерөнхий эмч

1083

4 давхрын заал

80

 1.  

ХП69012701

Ерөнхий эмч

1084

4 давхрын заал

72

 1.  

 

Ерөнхий эмч

1085

4 давхрын заал

74

 1.  

ЦЖ58081463

Хүүхдийн эмч

2002

3 давхрын заал

43

 1.  

ХМ68012883

Хүүхдийн эмч

2003

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

chk64011701

Хүүхдийн эмч

2004

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

цг69102109

Хүүхдийн эмч

2005

3 давхрын заал

36

 1.  

ЕЙ70030407

Хүүхдийн эмч

2006

3 давхрын заал

72

 1.  

ЦГ69110801

Хүүхдийн эмч

2007

3 давхрын заал

70

 1.  

ХВ85052921

УАУ эмч

3001

1 давхрын заал

80

 1.  

хв85052921

УАУ эмч

3002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

РЭ 82042712

УАУ эмч

3003

1 давхрын заал

51

 1.  

ХП65071575

УАУ эмч

3004

1 давхрын заал

70

 1.  

НЕ 84111571

УАУ эмч

3005

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

FA86121810

УАУ эмч

3006

1 давхрын заал

70

 1.  

чл86100201

УАУ эмч

3007

1 давхрын заал

30

 1.  

МД85111987

УАУ эмч

3008

1 давхрын заал

55

 1.  

ХК73112513

УАУ эмч

3009

1 давхрын заал

52

 1.  

Khm62062163

УАУ эмч

3010

1 давхрын заал

72

 1.  

pk88112602

УАУ эмч

3011

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УМ90021262

УАУ эмч

3012

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

khm86080162

УАУ эмч

3013

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

сэ86072906

УАУ эмч

3014

3 давхрын заал

78

 1.  

kb83022705

УАУ эмч

3015

3 давхрын заал

84

 1.  

px87091011

УАУ эмч

3016

3 давхрын заал

46

 1.  

ВЮ77062161

УАУ эмч

3017

3 давхрын заал

88

 1.  

chn76072009

УАУ эмч

3018

3 давхрын заал

64

 1.  

УШ 84122907

НАСС

4001

1 давхрын заал

74

 1.  

ЧЛ84070323

НАСС

4002

1 давхрын заал

59

 1.  

CHT84010474

НАСС

4003

1 давхрын заал

64

 1.  

ChP78050434

НАСС

4004

1 давхрын заал

73

 1.  

ЧГ 68071500

НАСС

4005

1 давхрын заал

82

 1.  

жя83090100

НАСС

4006

1 давхрын заал

84

 1.  

khv80031363

НАСС

4007

1 давхрын заал

77

 1.  

ЦГ67122803

НАСС

4008

1 давхрын заал

48

 1.  

АЕ81120762

НАСС

4009

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

СР80052607

НАСС

4010

1 давхрын заал

90

 1.  

БЭ82081434

НАСС

4011

3 давхрын заал

77

 1.  

ХВ76112417

НАСС

4012

3 давхрын заал

70

 1.  

VYU75110503

НАСС

4013

3 давхрын заал

78

 1.  

жн81021667

НАСС

4014

3 давхрын заал

75

 1.  

Кж76072507

НАСС

4015

3 давхрын заал

82

 1.  

KhB79110806

НАСС

4016

3 давхрын заал

75

 1.  

ж я 66120103

НАСС

4017

3 давхрын заал

32

 1.  

УЗ72020904

НАСС

4018

3 давхрын заал

88

 1.  

ПЭ77040700

НАСС

4019

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

USh74011501

НАСС

4020

4 давхрын заал

66

 1.  

НО78022668

НАСС

4021

4 давхрын заал

70

 1.  

ei88102902

НАСС

4022

4 давхрын заал

72

 1.  

SHZ74102464

НАСС

4023

4 давхрын заал

74

 1.  

шд79032466

НАСС

4024

4 давхрын заал

85

 1.  

МЗ75092708

НАСС

4025

4 давхрын заал

71

 1.  

БЙ66052001

НАСС

4026

4 давхрын заал

29

 1.  

НБ73031901

НАСС

4027

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

чм84042338

НАСС

4028

4 давхрын заал

55

 1.  

сщ88091007

Эм зүйч

5001

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

JYU75060802

Эм зүйч

5002

3 давхрын заал

75

 1.  

ДЕ76111014

Эм зүйч

5003

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

мю84073106

Эм зүйч

5004

3 давхрын заал

60

 1.  

sr74070408

Эм зүйч

5005

3 давхрын заал

78

 1.  

ВЭ15051767

Эм зүйч

5006

3 давхрын заал

77

 1.  

НО81042863

Эм зүйч

5007

3 давхрын заал

73

 1.  

УО73042344

Эм зүйч

5008

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧС 81011369

Эм зүйч

5009

1 давхрын заал

79

 1.  

Zyu80032601

Эм зүйч

5010

1 давхрын заал

73

 1.  

НЮ59070361

Эм зүйч

5011

1 давхрын заал

70

 1.  

УГ80120608

Эм зүйч

5012

1 давхрын заал

53

 1.  

ПЭ66021100

Эм зүйч

5013

1 давхрын заал

70

 1.  

vb72111322

Эм зүйч

5014

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ZA72012501

Эм зүйч

5015

1 давхрын заал

45

 1.  

ШГ74021869

Эм зүйч

5016

1 давхрын заал

81

 1.  

ЦГ68051806

Эм зүйч

5017

1 давхрын заал

42

 1.  

zp76122401

Эм зүйч

5018

1 давхрын заал

64

 1.  

УС53101301

Эм зүйч

5019

1 давхрын заал

41

 1.  

ii87121607

Эм зүйч

5020

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧС82093021

Эм зүйч

5021

4 давхрын заал

69

 1.  

АР85121117

Эм зүйч

5022

4 давхрын заал

40

 1.  

ЧК58041165

Эм зүйч

5023

4 давхрын заал

50

 1.  

ВЮ75111667

Эм зүйч

5024

4 давхрын заал

78

 1.  

УЮ57110102

Эм зүйч

5025

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

БЭ83011114

Эм зүйч

5026

2 давхрын заал

70

 1.  

ЧМ71061271

Ерөнхий эмч

1086

2 давхрын заал

69

 1.  

ШЕ70080371

Ерөнхий эмч

1087

2 давхрын заал

62

 1.  

ВЮ68021407

Эм зүйч

5027

1 давхрын заал

71