Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 2 сарын 23-ны зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ 
ЦААСАН ШАЛГАЛТАНД ОРСОН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС, ДҮН
2016 оны 2 сарын 23 өдөр
110 тоот  10:00 цаг    
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Дүн 
1 1000 ТЕ86051100 Арьс гоо заслын эмч 66
2 1100 ЙЗ87063003 Нүдний эмч 82
3 1101 ЧЕ78062013 Нүдний эмч 85
4 1255 СЧ91111939 Насс ирээгүй
5 1256 УС84100505 Насс 48
6 1257 ЕЗ84102801 Насс 66
7 1258 ЧД85120567 Насс 47
8 1259 ЙС80062905 Насс 54
9 1260 АД87031706 Насс 63
10 1261 ХЛ70112105 Насс 75
11 1262 ЙЖ85051404 Насс ирээгүй
12 1263 УХ91071108 Насс 57
13 1264 МБ87072400 Насс ирээгүй
14 1265 ДО74122400 Насс ирээгүй
15 1266 ЗЕ68113006 Насс 49
16 1267 АЭ73111633 Насс 49
17 1268 ЕЭ86120171 Насс 62
18 1269 ВЭ73060862 Насс 51
19 1270 ЦГ86062605 Насс 57
20 1271 ХИ80052202 Насс 56
21 1272 УХ90012187 Насс ирээгүй
22 1273 ХА66051062 Насс ирээгүй
23 1274 СЭ85092506 Насс 72
24 1275 ХЕ88010307 Насс 60
25 1276 ГЭ85010406 Насс 79
26 1277 ГЭ86051004 Насс ирээгүй
27 1278 ФБ85060106 Насс 64
28 1279 ЦЗ87012102 Насс 54
29 1280 ДН86012603 Насс 74
30 1281 ЙС83100341 Насс 52
31 1500 СЙ79092605 Хавдар судлалын эмч ирээгүй
32 1601 АЮ89012285 Халдвартын эмч 66
33 1602 НЕ89010665 Халдвартын эмч 61
34 1603 ЛЮ79120324 Халдвартын эмч ирээгүй
35 2605 УП91010521 Мэс заслын эмч ирээгүй
36 2606 ЛЕ84111218 Мэс заслын эмч 74
37 2607 ГМ88090406 Мэс заслын эмч 78
38 2608 ЙР88032254 Мэс заслын эмч 75
39 2703 ЧН80081382 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 37
40 2704 ЕП83022107 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 73
41 2803 ШЕ84011104 Мэдрэлийн эмч 81
42 3305 АЮ85042700 Дүрс оношлогооны эмч 75
43 3306 ЧО86081389 Дүрс оношлогооны эмч 76
44 3307 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч ирээгүй
45 3308 КГ84061911 Дүрс оношлогооны эмч 54
46 3410 ЙЮ84101025 Дотрын эмч 76
47 3411 ЖЮ87082507 Дотрын эмч ирээгүй
48 3412 БЮ75072205 Дотрын эмч ирээгүй
49 3413 ХД63021263 Дотрын эмч 22
50 9100 УШ80081300 Дотрын эмч 72
51 9101 УМ90012052 Ерөнхий эмч 48
52 9102 ШЗ73060465 Сувилагч 42
53 9103 ХА87011074 Насс 42
54 9104 УП89092130 Ерөнхий эмч 71
55 9105   Ерөнхий эмч 73
         
  310 тоот 10:00 цаг  
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Дүн
1 1417 ЛЮ86051600 УАУ эмч 81
2 1418 ИГ85030315 УАУ эмч 84
3 1419 ЖЭ86081669 УАУ эмч 72
4 1420 МЮ62070101 УАУ эмч 83
5 1421 ТГ87082572 УАУ эмч ирээгүй
6 1422 МТ60010503 УАУ эмч ирээгүй
7 1423 ДЗ85083011 УАУ эмч 81
8 1424 СУ84110269 УАУ эмч 61
9 1425 КЮ81081279 УАУ эмч 42
10 1426 ЧП70062281 УАУ эмч 70
11 1427 УУ89031169 УАУ эмч 76
12 1428 ЗЖ87052322 УАУ эмч ирээгүй
13 1429 УП92061302 УАУ эмч ирээгүй
14 1430 ИБ85091520 УАУ эмч ирээгүй
15 4863 УМ89122625 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 70
16 4864 УШ53051001 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ ирээгүй
17 4865 ИЮ89091569 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 52
18 4866 ЦГ68030125 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 75
19 4867 УМ89101842 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ ирээгүй
20 4868 ХМ57090217 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 71
21 4869 АЮ91011703 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 70
22 4870 ХИ55112768 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 73
23 4871 ЙЮ61100408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 76
24 4872 ЦГ68051301 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 76
25 4873 ЧР84091165 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 55
26 4874 ОЗ83061801 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ ирээгүй
27 4875 УЗ90011829 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 55
28 4876 ЛГ78100605 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 87
29 4877 УХ90082228 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 45
         
  410 тоот 10:00 цаг  
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Дүн
1 2245 УП89100615 Эм зүйч ирээгүй
2 2246 ФБ81051105 Эм зүйч 67
3 2247 ФМ88021513 Эм зүйч ирээгүй
4 2248 ДЭ87031800 Эм зүйч 66
5 2249 ЧС84111400 Эм зүйч 52
6 2250 ШЕ85071301 Эм зүйч ирээгүй
7 2251 СЮ82030522 Эм зүйч 65
8 2252 ГМ89011508 Эм зүйч 74
9 2253 НИ86050127 Эм зүйч 55
10 2254 ЗФ86011500 Эм зүйч 72
11 2255 ИС93040700 Эм зүйч 66
12 2256 ДЮ85090960 Эм зүйч 46
13 2257 СД92112207 Эм зүйч ирээгүй
14 2257 ДВ87120502 Эм зүйч 79
15 2258 ИД90123001 Эм зүйч ирээгүй
16 2258 Жаргалсайхан Эм зүйч 81
17 2259 ПЯ69122709 Эм зүйч 71
18 2260 ЕЯ69072367 Эм зүйч 67
19 2261 ЧВ67010568 Эм зүйч 74
20 2262 РЙ86012905 Эм зүйч 88
21 2263 ЖЗ80021206 Эм зүйч 29
22 2264 ЧР85090708 Эм зүйч 27
23 7012 РР90121077 Уламжлалт анагаахын их эмч 63
24 7013 ИТ84062604 Уламжлалт анагаахын их эмч 61
25 7014 УК89070917 Уламжлалт анагаахын их эмч 38
26 7015 ЙЖ86032614 Уламжлалт анагаахын их эмч 50
27 7016 ОЮ90012049 Уламжлалт анагаахын их эмч 56
28 7017 КГ89032001 Уламжлалт анагаахын их эмч 62
29 7309 УУ91051505 Нүүр ам судлалын их эмч 50
30 7310 ТА92051812 Нүүр ам судлалын их эмч ирээгүй
31 8105 ЙЮ90071204 Эм зүйч 34
32 8106 РЛ91051609 Эм зүйч ирээгүй
         
         
  110 тоот 14:00 цаг  
         
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Дүн
1 1921 ХМ87031763 Эх баригч 79
2 1922 БЮ93081707 Эх баригч 38
3 1923 КЮ93020501 Эх баригч 74
4 1924 ЗП88052612 Эх баригч 73
5 1925 БЮ88052706 Эх баригч 59
6 1926 НВ80042229 Эх баригч 49
7 1927 АИ88030925 Эх баригч 77
8 1928 АН85111803 Эх баригч 51
9 1929 ГН90061504 Эх баригч 64
10 1930 НР87011960 Эх баригч 76
11 1931 ТГ67072523 Эх баригч 55
12 2446 УС74091229 Эм найруулагч 38
13 2447 НЫ89071062 Эм найруулагч 39
14 2448 ДЮ86101303 Эм найруулагч 48
15 2449 ИЦ90012806 Эм найруулагч 48
16 2450 СБ81010521 Эм найруулагч ирээгүй
17 2451 ЙА80081008 Эм найруулагч ирээгүй
18 2452 НФ80030126 Эм найруулагч ирээгүй
19 2453 ЦГ65121308 Эм найруулагч 73
20 2454 ЖЭ85063003 Эм найруулагч 28
21 2455 ДЙ71042404 Эм найруулагч 71
22 2456 МЖ77020429 Эм найруулагч ирээгүй
23 2457 РЖ74121000 Эм найруулагч 60
24 2458 ЖЗ90092102 Эм найруулагч 71
25 2459 УС71112921 Эм найруулагч 47
26 2460 ЗЮ88111729 Эм найруулагч 46
27 2461 ИЕ86122409 Эм найруулагч 48
28 2462 ВС73011801 Эм найруулагч 34
29 2463 НЮ66040405 Эм найруулагч 36
30 2464 УР71112921 Эм найруулагч ирээгүй
31 2465 УЕ61072209 Эм найруулагч 18
32 2466 ВТ88052523 Эм найруулагч 46
33 2467 МЮ87120211 Эм найруулагч ирээгүй
34 2468 ИС75052000 Эм найруулагч 51
35 2469 РЭ72072002 Эм найруулагч 28
36 2470 ЙЮ73011208 Эм найруулагч ирээгүй
37 2471 ОЮ69112706 Эм найруулагч 54
38 2472 УЕ83052963 Эм найруулагч 50
39 2473 МЬ81012104 Эм найруулагч 41
40 2927 ИО89073106 Бага эмч 52
41 2928 ЙО76021301 Бага эмч 60
42 2929 ЙЮ88121261 Бага эмч 72
43 2930 ЧД72112660 Бага эмч 34
44 2931 ЧТ67121603 Бага эмч 55
45 2932 УД89042320 Бага эмч ирээгүй
46 2933 ДЕ93103107 Бага эмч 42
47 2934 ГР91111705 Бага эмч ирээгүй
48 4500 ТГ82102101 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 61
49 4705 СА87020203 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 73
50 4706 ХИ68032773 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 32
51 9201 МЗ88092504 Бага эмч  
52 9202 ЧБ67110366 Эм найруулагч 70
         
  310 тоот 14:00 цаг  
         
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Дүн
1 7602 БЗ90081604 Бага эмч 74
2 7603 УЗ91123003 Бага эмч 52
3 7800 ОК85101005 Уламжлалт анагаахын бага эмч 43
4 8300 ЧМ67012908 Эм найруулагч ирээгүй
5 8301 ИЖ93052800 Эм найруулагч ирээгүй
6 8512 ИО92101500 Эх баригч 60
7 8513 ПД92080604 Эх баригч ирээгүй
8 8514 РБ92070620 Эх баригч ирээгүй
9 8515 ЗФ88111601 Эх баригч ирээгүй
10 8516 ОЭ91092201 Эх баригч 55
11 8701 ЙЕ92111600 Уламжлалт анагаахын сувилагч 49
12 1932 ВА92042805 Эх баригч 49
13 2474 ЦЗ80122468 Эм найруулагч 35
14 2475 ТЗ70113065 Эм найруулагч 28
15 2935 ОГ67102011 Бага эмч 52
16 2936 СЖ87071102 Бага эмч ирээгүй
17 9301 МО90101003 Бага эмч 72
18 9302 ГН92060906 Эм найруулагч 70