Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 1 сарын 26 өдөр цаасан шалгалтын дүн
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ   
 ЦААСАН ШАЛГАЛТАНД ОРСОН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС  
2016 оны 1 сарын 26 өдөр  
         
    110 тоот    
         
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо
1 1215 УШ89080529 Насс 64
2 1216 УЗ91041811 Насс 66
3 1217 ЧМ83031601 Насс 66
4 1218 КГ86050100 Насс 65
5 1219 ТИ85071607 Насс Ирээгүй
6 1220 ТЛ87020470 Насс Ирээгүй
7 1221 ХЗ83092928 Насс 70
8 1222 ЧГ87053121 Насс Ирээгүй
9 1223 ЦЗ86111709 Насс 53
10 1224 ХА87011074 Насс 42
11 1225 ФМ86110776 Насс 95
12 1226 УЗ92010588 Насс 65
13 1227 КЖ93012808 Насс 48
14 1228 ИЭ87111719 Насс 80
15 1229 ХА87052162 Насс 67
16 1230 ХЗ87031905 Насс Ирээгүй
17 1231 ЕЕ86111705 Насс 57
18 1232 ЛЙ77081666 Насс 74
19 1233 ХГ85052675 Насс 54
20 1234 ЧТ87042216 Насс 53
21 1235 МХ87072400 Насс 59
22 1236 ЦВ86052662 Насс Ирээгүй
23 1237 УХ86092810 Насс 48
24 1238 УХ90012188 Насс 58
25 1239 УМ90012701 Насс 67
26 1240 ЧИ87081328 Насс 62
27 1241 ХЖ86012802 Насс Ирээгүй
28 1242 УК92052208 Насс 49
29 1243 ОЭ77052777 Насс 45
30 1244 ОЖ93063001 Насс Ирээгүй
31 1907 ИР87070802 Эх баригч Ирээгүй
32 1908 ЛЮ77062704 Эх баригч 41
33 1909 ЧК80031908 Эх баригч Ирээгүй
34 1910 ДН88012302 Эх баригч 61
35 1911 ЖА93101701 Эх баригч  
36 2916 ПМ71022577 Бага эмч Ирээгүй
37 2917 ГЖ92062706 Бага эмч Ирээгүй
38 4701 НП91070114 УАУ сувилагч 40
39 7005 УК94033140 УАУ их эмч 60
40 7006 ОВ90110103 УАУ их эмч 36
41 7007 АЗ91092001 УАУ их эмч 73
42 7008 УШ89071075 УАУ их эмч 28
43 7009 ЖГ93012904 УАУ их эмч 41
44 7304 ФА93062102 Насс 60
45 7305 МЗ93010205 Насс 57
46 8509 КН93072501 Эх баригч 64
47 8510 УУ91072868 Эх баригч 34
48 3001 ХМ69072574 Насс 70
49 3002 РЮ58092604 Насс 73
50 3003   Сувилагч 28
51 3004 ХБ83100567 Насс 71
52 3005 УК92051787 Насс 70
53 3007   Насс 83
54 3008 ОЖ88031324 Сувилагч 38
55 3009   Сувилагч 48
56 3010 ТГ67072524 Эх баригч 45
         
         
         
         
    310    
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо
1 2420 СК88110308 Эм найруулагч Ирээгүй
2 2421 ЙЕ86122409 Эм найруулагч 48
3 2422 УЮ88013101 Эм найруулагч Ирээгүй
4 2423 ЖА88100169 Эм найруулагч 49
5 2424 ИМ69092904 Эм найруулагч 48
6 5440 ПМ91012103 Сувилагч 47
7 5441 МЗ76070702 Сувилагч Ирээгүй
8 5442 ЖЛ89032902 Сувилагч 73
9 5443 ВГ90121701 Сувилагч 62
10 5444 ОЕ87120301 Сувилагч Ирээгүй
11 5445 ЧМ73111501 Сувилагч 55
12 5446 ЙЮ75020801 Сувилагч Ирээгүй
13 5447 РЭ72010148 Сувилагч 62
14 5448 ДЭ77120203 Сувилагч 68
15 5449 БЖ19901229 Сувилагч Ирээгүй
16 5450 ВЮ78092605 Сувилагч 58
17 5451 ЗН80120204 Сувилагч 66
18 5452 АЭ88041562 Сувилагч 71
19 5453 СГ72020202 Сувилагч 66
20 5454 УЕ75062801 Сувилагч 64
21 5455 ХЗ78050902 Сувилагч Ирээгүй
22 5456 НШ89082461 Сувилагч 64
23 5457 УП92102024 Сувилагч Ирээгүй
24 5458 ПН68020201 Сувилагч 37
25 5459 ИС75080901 Сувилагч 69
26 5460 СФ66030805 Сувилагч Ирээгүй
27 5461 ЕЭ71061261 Сувилагч Ирээгүй
28 1001 НК72011801 Эм найруулагч 70
29 1002 СЖ78040103 Сувилагч 71
30 1003 УР71030902 Сувилагч 51
31 1004 РР92061103 Сувилагч 72
32 1005 ДП94060205 Сувилагч 70
33 1006 ЧЛ62052662 Сувилагч 59
34 1007 ШД68010465 Сувилагч  
35 1008 ОЕ89080601 Сувилагч 72
36 1009 ОИ90080703 Сувилагч 61
37 1010 НП87081569 Сувилагч 66
38 1011 ЗИ83012500 Сувилагч 28
39 1012 ЗП90032904 Сувилагч 61
40 1013 ВК87102512 Бага эмч 33
41 1014 ЖМ87042162 Сувилагч 46
         
    410    
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо
1 5295 МЮ94070807 Сувилагч 74
2 5296 ИЮ90041169 Сувилагч 71
3 5297 АМ93070101 Сувилагч 60
4 5298 ГЮ93020601 Сувилагч 54
5 5299 РЮ93062808 Сувилагч 66
6 5300 ЙГ92102000 Сувилагч 59
7 5301 УУ92090313 Сувилагч 66
8 5302 ПЗ93021508 Сувилагч 67
9 5303 УМ91082600 Сувилагч Ирээгүй
10 5304 УХ93032046 Сувилагч 51
11 5305 РЙ90052809 Сувилагч 58
12 5306 ОЮ91111201 Сувилагч 72
13 8101 ЙС93040700 Эм зүйч Ирээгүй
14 8102 РМ90032315 Эм зүйч 29
15 2425 УВ89060606 Эм найруулагч 68
16 2426 ОМ80101501 Эм найруулагч 58
17 2427 ЙЛ89042509 Эм найруулагч 35
18 2428 ЗЗ73031207 Эм найруулагч 47
19 2429 ХВ80020806 Эм найруулагч 38
20 2430 ПЖ74121000 Эм найруулагч 50
21 2431 ХА69030260 Эм найруулагч 64
22 2432 ЛЮ68021065 Эм найруулагч Ирээгүй
23 2433 ПА89082405 Эм найруулагч Ирээгүй
24 2434 ГО85011661 Эм найруулагч 28
25 2435 ИЕ86041868 Эм найруулагч 29
26 5001 ТЕ71120260 Бага эмч 71
27 5002 ЗЖ87031307 Эм найруулагч 73
28 5003 СЭ91090223 Ерөнхий эмч 64
29 5004 ЧН85050863 Сувилагч 45
30 5005 ЖГ87043064 Сувилагч 38
31 5006 ЗГ87081325 Эм зүйч 82
32 5007 УК88042041 Сувилагч 72