Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 1 сарын 19 өдрийн цаасан шалгалтын дүн
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЦААСАН ШАЛГАЛТАНД ОРСОН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС
2016 оны 1 сарын 19 өдөр
  110 тоот     
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо
1 1408 УХ84071213 УАУ эмч 25
2 1409 ХЗ87022023 УАУ эмч 79
3 1410 РХ85061418 УАУ эмч 71
4 1411 УХ90013043 УАУ эмч 70
5 1412 СЖ90042105 УАУ эмч 70
6 1413 ХМ19840219 УАУ эмч 70
7 1414 УС86113001 УАУ эмч 65
8 1415 ИЦ92040118 УАУ эмч 60
9 1802 УБ84101116 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 78
10 1803 РМ64082907 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 39
11 2603 АЭ88090178 Мэс заслын эмч 87
12 4856 ХЛ87061567 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 66
13 4857 КД83062819 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 62
14 4858 УУ89081661 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй
15 4859 ДЖ89011901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 69
16 7084 УО81093057 Ерөнхий эмч 54
17 7085 ЙС88112100 Ерөнхий эмч 59
18 7086 УХ90040307 Ерөнхий эмч 41
19 7087 РБ89091701 Ерөнхий эмч 65
20 7088 ОЗ83061802 Ерөнхий эмч 47
21 7089 УЗ90090407 Ерөнхий эмч Ирээгүй
22 7090 УХ90091165 Ерөнхий эмч 74
23 7091 ЖЛ88052601 Ерөнхий эмч 54
24 7092 УХ91030574 Ерөнхий эмч 53
25 7093 ХБ84121604 Ерөнхий эмч Ирээгүй
26 7094 МЛ91071817 Ерөнхий эмч 71
27 7095 УП91120221 Ерөнхий эмч 73
28 7096 ЙУ90072307 Ерөнхий эмч 34
29 7097 УЧ92080606 Ерөнхий эмч 72
30 7098 УП89011887 Ерөнхий эмч Ирээгүй
31 7099 УШ89112109 Ерөнхий эмч 53
32 7100 ЕП89040513 Ерөнхий эмч 41
33 7101 ЖЮ85120674 Ерөнхий эмч Ирээгүй
34 7102 ЧС85082690 Ерөнхий эмч Ирээгүй
35 7103 ЧП64072701 Ерөнхий эмч 34
36 7104 УХ90010208 Ерөнхий эмч 70
37 7105 ЖЯ89012306 Ерөнхий эмч 51
38 7106 УМ89101841 Ерөнхий эмч 55
39 7107 УХ88050537 Ерөнхий эмч 53
40 7108 ВБ87011100 Ерөнхий эмч 45
41 7109 УП89070882 Ерөнхий эмч 62
42 7110 УУ91092924 Ерөнхий эмч 53
43 7111 НЧ91103104 Ерөнхий эмч 59
44 7112 АО91081707 Ерөнхий эмч  
45 7113 ЗЮ91120906 Ерөнхий эмч 54
46 7114 УШ92012907 Ерөнхий эмч 57
47 7115 УУ91050240 Ерөнхий эмч 52
48 7116   Ерөнхий эмч Ирээгүй
49 7117 ШЗ66021501 Ерөнхий эмч 70
50 8001 ЙР87051927 Ерөнхий эмч 71
51 8002 ВЛ91121018 Ерөнхий эмч 70
52 8003 УУ89070711 Ерөнхий эмч 71
53 8004 АИ91041505 Ерөнхий эмч 33
54 8005 ВЗ91111011 Ерөнхий эмч 43
55 8006 БЗ86041506 Ерөнхий эмч 22
56 8007 ЕЕ91120319 Ерөнхий эмч 72
57 8008 УМ89122625 Ерөнхий эмч 59
58 8009 ЖЯ91063016 Ерөнхий эмч 45
         
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЦААСАН ШАЛГАЛТАНД ОРСОН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС
2016 оны 1 сарын 19 өдөр
         
  310 тоот    
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо
1 2212 ЙО92022201 Эм зүйч 44
2 2213 УС84090601 Эм зүйч 45
3 2214 РЮ87100220 Эм зүйч 73
4 2215 ШЕ88021029 Эм зүйч 24
5 2216 ЦИ79062801 Эм зүйч 54
6 2217 ДВ87120502 Эм зүйч 68
7 2218 ФМ86112623 Эм зүйч 42
8 2219 РЗ82012215 Эм зүйч 74
9 2220 ЕГ83022001 Эм зүйч 22
10 2221 ЧА86101104 Эм зүйч 39
11 2222 ЧГ72062464 Эм зүйч 52
12 2223 ТК81021300 Эм зүйч 77
13 2224 ФМ86010161 Эм зүйч 70
14 2225 ЙЙ83062606 Эм зүйч 34
15 2226 СО88100501 Эм зүйч 37
16 2227 ЗГ87081325 Эм зүйч 68
17 2228 ПЭ87112609 Эм зүйч 52
18 2229 ЧИ79082368 Эм зүйч 23
19 2230 НЙ87100509 Эм зүйч 57
20 2231 ГЮ87102580 Эм зүйч 55
21 2232 ЗП86011500 Эм зүйч 56
22 2233 ИИ83062606 Эм зүйч Ирээгүй
23 2234 ПЭ74021406 Эм зүйч 72
24 2235 СГ92112207 Эм зүйч 38
25 2802 ИЮ88050469 Мэдрэлийн эмч 81
26 3202 ЧВ85110661 Гэмтлийн эмч 54
27 3403 ЧД84100207 Дотрын эмч 58
28 2211 ЧВ67010568 Эм зүйч Ирээгүй
29 8101 ЙС93040700 Эм зүйч 43
30 9000 РЙ86012905 Эм зүйч 31
         
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЦААСАН ШАЛГАЛТАНД ОРСОН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС
2016 оны 1 сарын 19 өдөр
         
  410 тоот    
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо
1 6031 УШ89060342 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54
2 6032 УП92073147 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 33
3 6033 УК91060962 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58
4 6034 ЖА91111313 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64
5 6035 ИО91102919 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 44
6 6036 ЧН87100715 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75
7 6037 УЗ92012503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66
8 6038 УХ92050146 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч  
9 6039 УШ91092974 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56
10 6040 ВЮ90040728 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56
11 6041 СЮ92070805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60
12 6042 УД90112001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59
13 6043 УУ89101442 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74
14 6044 СО91061706 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 43
15 6045 ТЕ87112273 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56
16 6046 УК91072664 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37
17 6047 РД91091966 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56
18 6048 УЮ90081806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч  
19 6049 УП92030422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 41
20 6050 НК85051704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52
21 6051 УК90030921 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56
22 6052 УШ92091001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч  
23 6053 ОЮ89051050 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч  
24 6054 УХ91112936 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63
25 8900 АЭ89032500 Хүүхдийн их эмч 57
26 8901 УУ92061400 Хүүхдийн их эмч 42
27 8902 ТЕ85080566 Хүүхдийн их эмч  
28 6055 УУ91041874 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52
29 9009 ОР89110421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52