Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
МОНГОЛ УЛСЫН ЭМИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН ТАНИЛЦУУЛАВ.

Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-4 /ADB/ төслийн захиалгаар Монгол улсын Эмийн зохицуулалтын хууль эрх зүйн үндэслэл, бүтэц, үйл ажиллагаа, түүний хэрэгжилтийн дүр зургийг гаргах зорилгоор  ДЭМБ-ын боловсруулсан Эмийн зохицуулах байгууллагын үнэлгээний мэдээлэл цуглуулах асуумжийн дагуу нийт 16 модулиар хийсэн үнэлгээний дүнг  танилцуулах уулзалт 2012 оны 3 сарын 28-ны өдөр ЗГХА-ЭМГ дээр боллоо. Уулзалтанд  Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-4 төслийн баг, ЗГХА-ЭМГ-ын Эмийн зохицуулалтын хэлтсийн хамт олон, МХЕГ-ын эмийн хяналтын байцаагчид, МХЕГ–ын Нэгдсэн лабораторийн төлөөлөл оролцлоо.

Үнэлгээний багийнхан Монгол улсын эмийн зохицуулалтын талаар хийсэн үнэлгээний үр дүн, давуу ба сул тал, дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу гаргасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг танилцууллаа.  

Энэхүү үнэлгээ нь Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-4 төсөл хэрэгжихийн өмнө хийгдсэн суурь үнэлгээ бөгөөд төсөл хэрэгжсэнээр цаашид ямар үр дүнд хүрсэнийг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой болох юм.

Эмийн зохицуулалтын асуудлууд хууль эрх зүйн баримт бичигт тусгагдсан, асуудлыг шийдвэрлэх хугацааг тодорхойлсон, холбогдох мэдээллийг байгууллагын веб сайтад мэдээлдэг зэрэг давуу тал байгаа хэдий ч олон улсын хэмжээнд мөрддөг гарын авлага боловсруулж мөрдөх, үйл ажиллагааг баримтжуулах, харилцан мэдээлэх солилцох механизм дутагдалтай, хүний нөөцийн хангамж дутагдалтай, мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдалт хангалтгүй,  лицензитэй эм зүйч, эм найруулагчийн нэгдсэн мэдээллийн сангүй, эм зүйч болон эм найруулагчийн мэргэжлийн стандарт байхгүй байна гэж дүгнэсэн байна.

Уулзалтанд оролцсон байгууллагууд  үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу гаргасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд орсон ажлуудыг өөрсдийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр боллоо.

ЗГХА-ЭМГ-ын Эмийн зохицуулалтын хэлтэс