Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт
2015-09-28 ны өдөр 14:00 цагт ЭМХТ 2-р байр 1 давхар
       
Код Оноо  
1 1952 80  
2 1953 81  
3 1956 77  
4 1957 49  
5 1958 63  
6 1959 61  
7 1960 67  
8 5206 67  
9 5207 62  
10 5208 56  
11 5209 66  
12 5211 48  
13 5212 44  
14 5214 72  
15 5215 77  
16 5216 38  
17 5217 49  
18 5218 49  
19 5220 73  
20 5223 41  
21 5224 61  
22 5225 73  
23 5226 62  
24 5227 37  
25 5228 52  
26 5229 49  
27 5230 51  
28 5231 42  
29 5232 60  
30 5233 58  
31 5234 41  
32 5238 61  
33 5240 42  
34 5241 74  
35 9001 55  
36 9002 57  
37 9003 70  
38 9004 65  
       
2015-09-28 ны өдөр 14:00 цагт ЭМХТ 2-р байр 3 давхар
       
Код Оноо  
1 4359 36  
2 4360 64  
3 4361 52  
4 4363 49  
5 4365 54  
6 4366 60  
7 4367 53  
8 4369 45  
9 4370 44  
10 4371 22  
11 4372 43  
12 4373 57  
13 4374 41  
14 4375 28  
15 4376 34  
16 4377 44  
17 4379 50  
       
2015-09-28 ны өдөр 14:00 цагт ЭМХТ 2-р байр 4 давхар
       
Код Оноо  
1 4950 80  
2 7039 46  
3 7040 72  
4 7043 68  
5 7046 59  
6 7502 59  
7 8631 72  
8 8632 69  
9 8635 34  
10 8636 47  
11 8637 63  
12 8640 58  
13 8642 50  
14 9005 56