Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 1 давхар
           
  2015 оны 9 сарын 30 өдрийн 11 цаг    
Код Регистер Оноо    
1 1505 ЦВ87061770 55    
2 1506 ХЛ70112105 65    
3 1507 ЧГ84071562 73    
4 1509 ТИ85071607 61    
5 1510 ФМ86110776 61    
6 1511 ЧЙ87091319 72    
7 1512 ЗЮ85040804 63    
8 1513 ЖЯ86051904 37    
9 1514 УЖ87102609 72    
10 1516 ФМ84102021 72    
11 1517 ДЮ91011121 30    
12 1518 ИЭ85040709 68    
13 1519 МЭ85042802 37    
14 1521 ЕЭ86021264 74    
15 1522 ГЗ91012805 74    
16 1523 УХ91071108 68    
17 1524 УГ85110312 34    
18 1525 ТЕ91080403 75    
19 1526 ЧЕ74090166 49    
20 1527 ЦЗ87061003 30    
21 1530 УК92052208 33    
22 1531 ЦЗ84062826 33    
23 1532 ИА91081607 43    
24 1533 ЧМ83031601 26    
25 1534 ХД65060869 76    
26 1535 ГЕ82051520 72    
27 1536 МИ87110504 27    
28 1539 ФА87063000 60    
29 1540 РИ86081509 34    
30 1541 ЦЕ87050263 60    
31 1542 МЗ86102260 28    
32 1543 МД87121962 61    
33 1544 МО89021308 31    
34 1545 УХ87113043 56    
35 1546 ФД86092621 74    
36 7713 ТЖ69082728 74    
37 7716 КЗ90110315 35    
           
           
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 3 давхар
           
  2015 оны 9 сарын 30 өдрийн 11 цаг    
           
           
Код Регистер Гарын үсэг    
1 1547 УХ91020721 56    
2 1548 СШ92060803 74    
3 1549 АЗ91092001 51    
4 1550 ВА90080408 61    
5 1551 ИТ84062604 67    
6 1552 ОЮ90012049 62    
7 1553 КГ89032001 66    
8 1554 ОР91122207 48    
9 1555 ПК90122104 64    
10 1556 ОЗ91101302 61    
11 1557 ИЗ92080308 46    
12 1559 ЖГ93012904 65    
13 1560 ОЮ93050430 64    
14 1561 УЧ91062323 43    
15 1562 УХ92040217 55    
16 1563 ОЭ91031342 63    
17 1565 ИЦ92040118 64    
18 4001 МВ82102705 23    
19 4563 ИЭ78051321 73    
20 4564 АЗ93110509 58    
21 4565 ИЗ92120807 64    
22 4566 ОТ92092911 58    
23 4567 ИБ93100715 51    
24 4568 ТЕ92121137 59    
25 9001 УП92032218 64    
26 9002 УП89073095 64    
27 9003 АЭ82061361 70    
28 9005 УХ90122175 74    
29 1049 ЦЗ84100167 47    
30 9007 ОЭ91092201 65    
31 9008 АО85020605 57    
32 9009 УК90041201 61    
33 9004   61    
34 4006   62