Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт
    2015.09.29 өдрийн /цаасан шалгалт/ 
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 1 давхар
  2015 оны 9 сарын 29 өдрийн 11 цаг  
         
Код Регистер Оноо  
1 6708 АЯ90102904 40  
2 6709 ЕА89080904 74  
3 6710 РБ89091701 40  
4 6711 ПЮ91070407 32  
5 6712 ПЮ92082406 52  
6 6713 РЮ89102108 52  
7 6715 УД88080300 51  
8 6717 СЩ91052304 56  
9 6719 ДМ81112900 70  
10 6720 АЮ90110981 52  
11 6721 ФМ83052861 72  
12 6723 УП92031141 56  
13 6724 ПЮ91122705 53  
14 6726 ЧТ88040860 37  
15 6727 УМ89030607 48  
16 6728 ЧТ83052815 74  
17 6729 ОЗ83061802 50  
18 6730 СФ82050739 73  
19 6731 ЧС79101162 74  
20 6732 ВЮ75072205 52  
21 6733 ОЕ90081558 60  
22 6735 ЖЭ88040610 69  
23 6737 НБ88032901 53  
24 6738 ХВ83052476 75  
25 6739 ЕП89040513 35  
26 6740 ЖЕ92080609 73  
27 6741 ЗЮ91050200 72  
28 6742 НЩ90090168 74  
29 6743 ДЙ89050209 46  
30 6744 ВМ86011004 42  
31 6745 ПЭ89022406    
32 6747 КВ87101100 51  
33 6751 УХ93040121 52  
34 6752 УИ91111921 56  
35 6753 НБ91110308 66  
36 6754 ЙУ91031704 50  
37 9001 ЦБ79070201 51  
38 9002 ЛЮ90122167 49  
39 9003 ЕЙ87031106 75  
40 9004 ВЭ56120360 70  
41 9005 ХК80041804 48  
42 9006 УУ92010925 54  
43 9007 ЕЭ87012579 74  
44 9008 УБ86071014 72  
45 9009 БШ87091738 65  
46 9010 ВЙ89022615 45  
47 9011 МЮ82031914 77  
48 9012 УС64121703 71  
         
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 3 давхар
         
  2015 оны 9 сарын 29 өдрийн 11 цаг  
         
Код Регистер Оноо  
1 1000 ХЛ63072503 16  
2 2600 ЧВ85110661 22  
3 3305 ЧК73111111 24  
4 6758 ФБ88033105 45  
5 6759 УК92071001 65  
6 6760 УШ93021161 67  
7 6761 ВЮ88072121 63  
8 6762 ВЮ87101100 60  
9 6763 УХ92110468 70  
10 6764 ДЮ91012014 47  
11 6765 ДЮ91041702 64  
12 6766 ДЗ86112407 58  
13 6767 ФЖ89062803 61  
14 6768 ВБ87011100 60  
15 6770 ВО91021103 56  
16 6771 ШГ86082113 45  
17 6773 ЖЯ80033008 72  
18 6775 ЧТ71080809 39  
19 6777 БЮ89102718 64  
20 9101 ЛЮ80030702 47  
         
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 4 давхар
2015 оны 9 сарын 29 өдрийн 11 цаг  
         
Код Регистер Оноо  
1 1900 ПЮ88121301 52  
2 1901 МЕ87012902 39  
3 1903 ФА74021500 67  
4 1904 ФБ71061108 63  
5 4500 ОК91092803 47  
6 4501 МЗ90111187 56  
7 4502 УЮ93082401 44  
8 4622 ДЭ83100925 76  
9 4623 ЙГ81032901 72  
10 4627 ИБ84101503 30  
11 4628 РЖ70090600    
12 4629 ЗР88041104 38  
13 4631 РЁ70090600 29  
14 4632 СМ88081707 60  
15 4633 ЗЮ82103001 45  
16 4634 УЮ88013101 67  
17 1712 ХМ86080162 19