Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ШАЛГАЛТ ӨГСӨН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС, ДҮН

ЗАРЛАЛ 

2015.10.01-ны өдөр доорхи шалгалтанд тэнцсэн мэргэжилтэн тухайн хуваарилагдсан Сургалт эрхлэх байгууллагын сургалт хариуцсан мэргэжилтэнтэй очиж уулзаж бүртгэл хийгдэнэ. Томилолт нэрсийг нэгдсэн журмаар СЭБ-д өгнө. Сургалтанд тэнцсэн мэргэжилтнүүд бүрдүүлэх материалын жагсаалтаар 9-р сарын 30, 10 дугаар сурын 1,2 хүртэл ЭМХТ-ийн 101 тоотод хүлээн  авна  

СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ШАЛГАЛТ ӨГСӨН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС, ДҮН

 

Код  Эцсийн дүн
Мэс засал /3 сар/ УНТЭ
1 2001 79
2 2002 72
3 2003  
4 5039 59
5 2005 66
6 2006 70
7 2007 75
8 2008 81
9 2009 80
10 2010  
11 2011 73
12 2012 72
13 2013 70
14 2014 57
15 2017 82
Мэс засал /3 сар/ УГТЭ
1 2018 67
2 2019  
3 2020 80
4 2021 79
5 2022 70
6 2023  
7 2024 74
8 2025 70
9 2004  
10 2015 72
11 2016 62
Мэдээгүйжүүлэг /3 сар/ УНТЭ
1 2026 71
2 2027 72
3 2028 87
4 2029 81
5 2030 72
6 2031 73
7 2032 88
8 2033  
9 2034  
10 2035 70
11 2036 73
12 2037 72
13 2038 70
14 2039  
15 2040 70
Мэдээгүйжүүлэг /3 сар/ УГТЭ
1 2041  
2 2042 74
3 2043 54
4 2044 83
5 2045 73
6 2046 58
7 2047 62
8 2048  
9 2049  
10 2050 58
11 5001 71
12 2264 73
Эрчимт эмчилгээ  /3 сар/  УНТЭ
51 2051 75
52 2052  
53 2053 72
54 2054 74
55 2055 81
56 2056 81
57 2057 84
58 2058 80
59 2059 75
Нүдний сувилахуй  /3 сар/  УНТЭ
60 2060 73
61 2061 70
62 2062 72
Мэдрэлийн сувилахуй  /3 сар/ УНТЭ
63 2063 74
  2064 71
Хүүхдийн сувилахуй /3 сар/ ЭХЭМҮТөв
1 2065 73
2 2067  
3 2068  
4 2069 72
5 2070 71
6 2071  
7 2072 73
8 2073 81
9 2074 75
10 2075 74
11 2076 71
12 2077 69
13 2078  
14 2079 71
15 2081 69
16 2082 71
17 2083 65
18 2084 74
19 2085 70
20 2086 72
21 2087 72
22 2088 81
23 2089  
Нярайн сувилахуй  /3 сар/ ЭХЭМҮТ 
1 2090 70
2 2091 73
3 2092 71
4 2095 71
5 2096 72
6 2097 75
7 2100 75
8 2101 71
9 2102 66
10 2103 72
11 2104 73
12 2105 74
13 2106 75
14 2107 61
15 2108 76
16 2110 77
17 2111 57
18 2112 72
19 2113 84
20 2114 76
21 2115 80
22 2117 75
23 5037 76
Бариа заслын сувилахуй /3 сар/ УАТХүрээлэн
1 2119 89
2 2120 70
3 2121  
4 2122 65
5 2123 80
6 2124 53
7 2125 72
8 2126 81
9 2127  
10 2128 71
11 2130 81
12 2131 75
Эхийн сувилахуй судлал /3 сар/ ЭХЭМҮТ
1 2132 66
2 3233 72
3 2134 73
4 2135 77
5 2136 66
6 2137  
7 2138  
8 2139  
9 2118 55
10 2092  
Сэргээн засах сувилахуй /3 сар/ АШУҮИС
1 2140 65
2 2141 76
3 2142 78
4 2143 73
5 2144 57
6 2145 78
7 2146  
8 2147 71
9 2148 73
10 2149 53
11 2150 70
12 2151 72
13 2152  
14 2153 77
15 2154 63
16 2155  
17 2156  
18 2157 75
19 2158  
20 2268 71
21 5036  
Гэмтэл согог судлалын сувилахуй  /3 сар/ ГССҮТ
1 2171 74
2 2172 54
3 2173 73
4 2174 71
5 2175 65
6 2176 73
Сэтгэцийн сувилахуй  /3 сар/ СЭМҮТөв
1 2159 59
2 2160  
3 2161  
4 2162  
5 2163  
6 2164  
7 2165  
8 2166 72
9 2167 75
10 2168 75
11 2169 72
12 2170 70
13 2171 74
14    
15 5032 68
16 5035 82
Яаралтай тусламжийн сувилахуй /3 сар/ УНТЭ
1 2178 71
2 2179 54
3 2180 67
4 2181 82
5 2182 71
6 2183 73
7 2184 75
8 2185  
9 2186 73
10 2187 71
11 2188 75
12 2189 70
13 5047 72
Яаралтай тусламжийн сувилахуй /3 сар/ УГТЭ
1 2190 57
2 2191 61
3 2192  
4 2193  
5 2194  
6 2195 72
7 2196  
8 2197 74
9 2198 73
10 2199 76
11 5009 70
12 5038 71
Настны сувилахуй  /4 сар/ ГҮТөв
1 2200 73
2 2201 68
3 2202  
4 2203  
5 2204  
6 2205 68
7 2206  
Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй  /3 сар/ ХСҮТөв
1 2207 72
2 2208 71
3 2209 75
4 2210 58
Халдвартын сувилахуй  /3 сар/ ХӨСҮТөв
1 2211 63
2 2212 75
3 2213 50
4 2214 70
5 2215 85
6 5019 71
7 5016 73
8 5012 70
9 5015 75
10 5014 71
11 5013 59
12 5031 66
13 5028 72
14 2224 74
15 5029 71
16 5011 73
17 5030 68
18 5026 70
19 5027 70
20 5025 71
21 5034 71
22 5024 52
23 5022 75
24 2234 0
25 2235 72
26 5023 73
27 5021 72
28 2238 74
29 5017 69
30 5018 75
31 2241 0
32 5040 76
33 2243 0
34 2244 68
35 2245 0
36 2246 75
37 2247 0
38 2248 0
39 2249 76
40 2250 72
41 5020 71
Дархлаажуулалтын сувилахуй  /3 сар/ ХӨСҮТөв
1 2251 0
2 2252 73
3 2253 78
4 2254 74
5 2255 71
6 2256 76
7 2257 75
8 2258 61
9 2259 72
10 2260 84
11 2261 71
12 2262 0
13 2263 70
14 2264 0
15 2265 59
16 2266 0
17 2267 72
18 2268 0
19 2269 0
20 2270 70
21 2271 70
22 2272 0
23 2273 0
24 2274 71
25 2275 0
26 2276 73
27 2277 0
28 2278 0
29 2279 70
30 2280 74
31 2281 0
32 2282 73
33 2283 70
34 2284 0
35 2285 70
36 2286 0
37 2287 70
38 2288 75
39 5045 77
40 2290 79
41 2291 70
42 2292 74
43 2293 72
44 2294 74
45 2295 71
46 2296 74
47 2297 70
48 5001 71
49 5002 73
50 5003 72
51 5004 75
52 5005 74
53 5035 70
54 5041 74
55 5043 60
НАС-ын сувилахуй /3 сар/ ШЭНТөв
1 2298 70
2 2299 71
3 2300 73
4 2301 71
5 2302 70
6 2303 70
7 2304 71
8 2305 87
9 2306 70
10 5006 76
НЭМ сувилахуй /3 сар/ АШУҮИС
1 2307 70
2 2308 0
3 2309 70
4 2310 72
5 2311 71
6 2312 0
7 2313 0
8 2314 0
9 2315 75
10 2316 0
11 5007 70
12 5008 72
Арьс гоо заслын сувилахуй /3 сар/ АӨСҮТөв
1 2317 79
2 2318 70
3 2319 71
4 2320 74
5 2321 71
6 2322 70
Цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл /4 сар/ ЦССҮТөв
1 2323 71
2 2324 70
3 5049 70
4 4100 71
5   0
6   0
Оношилгооны дурангийн сувилахуй  /3 сар/ УНТЭ
1 2325 89
2 2326 70
3 2327 71
4 2328 73
5 2329 72
6 2330 72
7 2331 70
Хавдрын сувилахуй  /3 сар/ УНТЭ
1 2332 70
2 2333 71
3 2334 70
4 2335 71
5 2336 70
6 2337 71
7 2338 71
Чих, хамар, хоолойн сувилахуй /3 сар/ УНТЭ
1 2339 0
2 2340 73