Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2015 оны 5 сарын 28, 29 ний шалгалтын дүн
2015 оны 5 сарын 28, 29 ний өдрийн эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

1905 УАУ эмч 60
1906 УАУ эмч 67
1907 УАУ эмч 61
1909 УАУ эмч 48
1910 УАУ эмч 37
1911 УАУ эмч 43
1912 УАУ эмч 68
1913 УАУ эмч 37
1914 УАУ эмч 74
1915 УАУ эмч 74
2800 Халдвартын эмч 56
2801 Халдвартын эмч 72
3305 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 63
3306 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 70
8605 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 47
8606 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 44
9000 Мэдрэлийн эмч 62
9001 Мэдрэлийн эмч 76
4800 Мэс заслын эмч 53
4801 Мэс заслын эмч 51
7300 Гэмтлийн эмч 74
7505 Дүрс оношлогооны эмч 53
7705 Дотрын эмч 60
7706 Дотрын эмч 45
8005 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 70
8307 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 61
8308 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 65
8309 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 52
3608 Эх баригч 47
3609 Эх баригч 76
3610 Эх баригч 73
3611 Эх баригч 64
3612 Эх баригч 60
3613 Эх баригч 31
4535 Эм найруулагч 32
4536 Эм найруулагч 55
4537 Эм найруулагч 74
4538 Эм найруулагч 41
4539 Эм найруулагч 61
4540 Эм найруулагч 43
4541 Эм найруулагч 60
4542 Эм найруулагч 55
4543 Эм найруулагч 41
4544 Эм найруулагч 66
4546 Эм найруулагч 48
4547 Эм найруулагч 52
4548 Эм найруулагч 21
4549 Эм найруулагч 50
7007 Бага эмч 56
7008 Бага эмч 53
7009 Бага эмч 38
7010 Бага эмч 48
7011 Бага эмч 61
1426 Насс 68
1427 Насс 77
1428 Насс 76
1429 Насс 60
1431 Насс 78
1432 Насс 75
1433 Насс 73
1434 Насс 39
1435 Насс 57
1436 Насс 62
1437 Насс 55
1438 Насс 64
1439 Насс 50
1440 Насс 73
1441 Насс 72
1442 Насс 69
1443 Насс 68
1445 Насс 71
1446 Насс 76
1448 Насс 57
1449 Насс 70
1450 Насс 65
1451 Насс 69
1453 Насс 75
1454 Насс 69
1455 Насс 61
1456 Насс 67
1457 Насс 75
1459 Насс 73
1460 Насс 59
1461 Насс 49
1462 Насс 72
1463 Насс 75
4246 Эм зүйч 64
4247 Эм зүйч 60
4248 Эм зүйч 40
4249 Эм зүйч 62
4250 Эм зүйч 65
4251 Эм зүйч 73
4252 Эм зүйч 75
4253 Эм зүйч 72
4254 Эм зүйч 68
4255 Эм зүйч 27
4257 Эм зүйч 71
4259 Эм зүйч 79
4260 Эм зүйч 90
4261 Эм зүйч 75
4263 Эм зүйч 79
4264 Эм зүйч 69
4265 Эм зүйч 46
4266 Эм зүйч 83
4268 Эм зүйч 67
4269 Эм зүйч 83
4270 Эм зүйч 78
4271 Эм зүйч 57
4272 Эм зүйч 79
4273 Эм зүйч 39
4276 Эм зүйч 69
4277 Эм зүйч 73
4278 Эм зүйч 86
4279 Эм зүйч 71
4281 Эм зүйч 68
4282 Эм зүйч 74
4283 Эм зүйч 57
4284 Эм зүйч 72
6058 Ерөнхий эмч 56
6059 Ерөнхий эмч 61
6060 Ерөнхий эмч 45
6061 Ерөнхий эмч 47
6062 Ерөнхий эмч 54
6063 Ерөнхий эмч 38
6064 Ерөнхий эмч 44
6066 Ерөнхий эмч 56
6067 Ерөнхий эмч 53
6068 Ерөнхий эмч 56
6069 Ерөнхий эмч 71
6070 Ерөнхий эмч 52
6071 Ерөнхий эмч 60
6072 Ерөнхий эмч 43
6073 Ерөнхий эмч 37
6074 Ерөнхий эмч 58
6076 Ерөнхий эмч 66
6077 Ерөнхий эмч 57
6078 Ерөнхий эмч 73
6079 Ерөнхий эмч 68
6080 Ерөнхий эмч 63
6081 Ерөнхий эмч 50
6082 Ерөнхий эмч 76
6083 Ерөнхий эмч 69
6084 Ерөнхий эмч 37
6085 Ерөнхий эмч 50
6086 Ерөнхий эмч 64
6087 Ерөнхий эмч 62
6088 Ерөнхий эмч 55
6089 Ерөнхий эмч 40
6090 Ерөнхий эмч 67
6091 Ерөнхий эмч 56
6092 Ерөнхий эмч 75
6093 Ерөнхий эмч 72
6094 Ерөнхий эмч 74
6096 Ерөнхий эмч 64
6097 Ерөнхий эмч 48
6099 Ерөнхий эмч 57
6100 Ерөнхий эмч 71
6101 Ерөнхий эмч 76
6103 Ерөнхий эмч 57
6104 Ерөнхий эмч 54
6105 Ерөнхий эмч 56
6106 Ерөнхий эмч 57
6108 Ерөнхий эмч 61
6109 Ерөнхий эмч 74
6110 Ерөнхий эмч 55
6111 Ерөнхий эмч 56
6114 Ерөнхий эмч 53
6115 Ерөнхий эмч 73
6117 Ерөнхий эмч 55
6118 Ерөнхий эмч 73
6119 Ерөнхий эмч 73
6120 Ерөнхий эмч 57
6121 Ерөнхий эмч 59
6122 Ерөнхий эмч 57
6124 Ерөнхий эмч 61
6126 Ерөнхий эмч 52
6127 Ерөнхий эмч 60
6128 Ерөнхий эмч 74
6129 Ерөнхий эмч 63
6130 Ерөнхий эмч 49
6131 Ерөнхий эмч 62
6132 Ерөнхий эмч 67
6133 Ерөнхий эмч 54
6134 Ерөнхий эмч 71
6135 Ерөнхий эмч 74
6136 Ерөнхий эмч 36
6137 Ерөнхий эмч 59
6138 Ерөнхий эмч 49
6139 Ерөнхий эмч 48
6140 Ерөнхий эмч 53
6141 Ерөнхий эмч 57
6142 Ерөнхий эмч 75
6143 Ерөнхий эмч 71
6144 Ерөнхий эмч 74
5072 Сувилагч 45
5073 Сувилагч 58
5074 Сувилагч 46
5075 Сувилагч 82
5076 Сувилагч 56
5077 Сувилагч 61
5078 Сувилагч 71
5079 Сувилагч 50
5080 Сувилагч 66
5081 Сувилагч 67
5082 Сувилагч 59
5084 Сувилагч 67
5087 Сувилагч 47
5088 Сувилагч 85
5089 Сувилагч 73
5090 Сувилагч 88
5091 Сувилагч 47
5093 Сувилагч 75
5094 Сувилагч 59
5095 Сувилагч 72
5096 Сувилагч 68
5098 Сувилагч 55
5100 Сувилагч 71
5101 Сувилагч 50
5102 Сувилагч 67
5103 Сувилагч 76
5104 Сувилагч 73
5106 Сувилагч 80
5107 Сувилагч 75
5108 Сувилагч 50
5109 Сувилагч 72
5110 Сувилагч 73
5111 Сувилагч 49
5112 Сувилагч 81
5113 Сувилагч 92