Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2015 оны 4 дүгээр сарын 27,28 ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2015 оны 4 дүгээр сарын 27,28 ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн


2048 39 УАУ эмч
2049 75 УАУ эмч
2050 76 УАУ эмч
2051 81 УАУ эмч
2052 40 УАУ эмч
2053 67 УАУ эмч
2054 83 УАУ эмч
2056 44 УАУ эмч
2057 56 УАУ эмч
2058 86 УАУ эмч
2059 63 УАУ эмч
2060 72 УАУ эмч
2062 61 УАУ эмч
2529 45 Бага эмч
2530 49 Бага эмч
2531 50 Бага эмч
2532 41 Бага эмч
2533 56 Бага эмч
2536 70 Бага эмч
2538 47 Бага эмч
2541 71 Бага эмч
8501 70 Бага эмч
2534 36 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч
2539 57 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч
6207 37 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч
3063 70 Эм зүйч
3064 38 Эм зүйч
3065 49 Эм зүйч
3066 51 Эм зүйч
3067 74 Эм зүйч
3068 60 Эм зүйч
3069 77 Эм зүйч
3070 76 Эм зүйч
3071 60 Эм зүйч
3072 74 Эм зүйч
3073 33 Эм зүйч
3074 59 Эм зүйч
3075 50 Эм зүйч
3077 62 Эм зүйч
3079 70 Эм зүйч
3080 70 Эм зүйч
3081 57 Эм зүйч
3082 40 Эм зүйч
3083 75 Эм зүйч
3084 61 Эм зүйч
3085 67 Эм зүйч
3086 36 Эм зүйч
3087 68 Эм зүйч
3088 38 Эм зүйч
3089 49 Эм зүйч
3091 75 Эм зүйч
3092 34 Эм зүйч
3093 61 Эм зүйч
3094 38 Эм зүйч
3095 27 Эм зүйч
3096 74 Эм зүйч
3097 73 Эм зүйч
3050 70 Эм зүйч
3593 70 Насс
3594 60 Насс
3595 71 Насс
3596 69 Насс
3597 68 Насс
3598 62 Насс
3599 59 Насс
35100 67 Насс
35101 61 Насс
35102 67 Насс
35103 68 Насс
35104 69 Насс
35105 70 Насс
35106 66 Насс
35107 70 Насс
35108 73 Насс
35109 62 Насс
35110 69 Насс
35111 62 Насс
35112 56 Насс
35113 55 Насс
35114 71 Насс
35115 58 Насс
35116 70 Насс
35117 73 Насс
35119 65 Насс
35120 69 Насс
35121 66 Насс
35123 70 Насс
35124 42 Насс
35125 45 Насс
35126 52 Насс
35128 51 Насс
35130 42 Насс
35131 32 Насс
8601 61 Насс