Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
Зөвшөөрлийн шалгалтын сувилагч нарын дүн
2015 оны 4 дүгээр сарын 27,28 ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн 
шалгалтын сувилагч нарын дүн
Код Оноо Шалгалт өгөх мэргэжил
1 1178 68 Сувилагч
2 1179 52 Сувилагч
3 1180 68 Сувилагч
4 1181 51 Сувилагч
5 1183 58 Сувилагч
6 1184 55 Сувилагч
7 1185 53 Сувилагч
8 1186 69 Сувилагч
9 1187 78 Сувилагч
10 1188 69 Сувилагч
11 1189 64 Сувилагч
12 1190 68 Сувилагч
13 1192 79 Сувилагч
14 1193 74 Сувилагч
15 1194 70 Сувилагч
16 1195 65 Сувилагч
17 1196 50 Сувилагч
18 1197 68 Сувилагч
19 1198 65 Сувилагч
20 1199 48 Сувилагч
21 1200 39 Сувилагч
22 1201 82 Сувилагч
23 1202 48 Сувилагч
24 1204 76 Сувилагч
25 1205 44 Сувилагч
26 1206 55 Сувилагч
27 1208 71 Сувилагч
28 1209 62 Сувилагч
29 1210 65 Сувилагч
30 1211 56 Сувилагч
31 1212 67 Сувилагч
32 1213 65 Сувилагч
33 1215 56 Сувилагч
34 1216 83 Сувилагч
35 1217 78 Сувилагч
36 1218 40 Сувилагч
37 1219 84 Сувилагч
38 1220 72 Сувилагч
39 1221 48 Сувилагч
40 1222 68 Сувилагч
41 1223 67 Сувилагч
42 1224 68 Сувилагч
43 1225 96 Сувилагч
44 1226 54 Сувилагч
45 1227 40 Сувилагч
46 1228 55 Сувилагч
47 1230 58 Сувилагч
48 1231 47 Сувилагч
49 1232 61 Сувилагч
50 1234 70 Сувилагч
51 1235 60 Сувилагч
52 1236 66 Сувилагч
53 1237 75 Сувилагч
54 1238 43 Сувилагч
55 1239 65 Сувилагч
56 1240 48 Сувилагч
57 1241 42 Сувилагч
58 1242 45 Сувилагч
59 1243 64 Сувилагч
60 1247 54 Сувилагч
61 1248 54 Сувилагч
62 1249 55 Сувилагч
63 1252 59 Сувилагч
64 1253 66 Сувилагч
65 1255 57 Сувилагч
66 1256 77 Сувилагч
67 1258 63 Сувилагч
68 1259 18 Сувилагч
69 1260 33 Сувилагч
70 1261 74 Сувилагч