Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Ерөнхий эмчийн зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2015 оны 4 дүгээр сарын 27,28 ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн 
шалгалтанд бүртгүүлсэн мэргэжилтнүүдийн нэрсийн жагсаалт
Код Дүн
1 4220 70
2 4221 71
3 4223 65
4 4224 73
5 4226 72
6 4228 40
7 4229 63
8 4230 54
9 4231 50
10 4232 76
11 4233 45
12 4234 75
13 4235 41
14 4236 71
15 4237 74
16 4238 43
17 4239 40
18 4241 50
19 4242 54
20 4245 68
21 4246 71
22 4247 42
23 4248 53
24 4251 44
25 4252 70
26 4253 51
27 4255 70
28 4256 56
29 4257 70
30 4258 71
31 4259 76
32 4260 53
33 4261 53
34 4262 47
35 4263 64
36 4264 53
37 4265 71
38 4266 72
39 4267 45
40 4268 53
41 4269 70
42 4270 63
43 4271 54
44 4272 78
45 4273 48
46 4275 49
47 4276 54
48 4277 59
49 4278 39
50 4279 51
51 4280 64
52 4281 54
53 4282 55
54 4283 36
55 4284 71
56 4286 70
57 4287 52
58 4288 72
59 4289 74
60 4290 57
61 4291 71
62 4293 75
63 4294 61
64 4296 59
65 4297 67
66 4298 51
67 4300 58
68 4302 52
69 4304 64
70 4306 65
71 4307 76
72 4308 57
73 4309 62
74 4310 69
75 4312 72
76 4316 70
77 4317 72
78 4318 50
79 4320 53
80 4321 61
81 4323 72
82 4324 73
83 4325 70
84 4327 76
85 4326 71
86 4328 71
87 6208 62
88 8101 75
89 8102 18
90 8103 23
91 8104 49