Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Баянхонгор аймагт эрүүл мэндийн салбарын хуралдаан боллоо

Сахилга хариуцлагын аймгийн зөвлөгөөний эрүүл мэндийн салбарын салбар хуралдаан 2015 оны хоёрдугаар сарын 10-нд Эрүүл мэндийн газрын хурлын тамхимд боллоо. Салбар хуралдаанд ЗДТГ–ын НХХ–ийн дарга н.Батбаяр, 20 сумдын Засаг дарга, сум өрхийн ЭМТ –үүдийн дарга нар холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Хуралд аймгийн ЭМГ- ын дарга Ю.Ёндон Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд 2014 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтууд, онцлох ажиллагаа түүний үр дүн, тулгамдаж буй асуудал сэдвээр, ЗӨСТ–ийн дарга С.Баасанхүү Зоонозын төвийн үйл ажиллагаа, аймгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн мал , амьтны хүнд халдварладаг өвчний тохиолдлын судалгааны талаар тус тус мэдээлэл хийлээ.

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд орон нутгийн удирдлагын дэмжлэгт оролцоо, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сум дундын эмнэлгүүдийг үндсэн статусаар ажиллуулж тойргийн сумдын иргэдэд үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг ойртуулах “Эрүүл өрх” аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр илэрсэн өвчлөлийг эрүүлжүүлэх арга хэмжээ төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтэнд хяналт тавиж ажиллах зэрэг асуудлаар санал бодлоо солилцлоо.