Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2012 онд ЗГХА-ЭМГазраас зохион байгуулах давтан сургалт

2012 он  “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар”-ын жил бөгөөд өнгөрсөн оны  зонхилон тохиолдох өвчлөлийн статистик мэдээлэл, гарсан эх хүүхдийн эндэгдэл, алсын дуудлага дуудсан судалгаа, аймгийн ЭМГ-аас захиалсан  давтан сургалтын 280 сэдвээс үндэслэн 2012 онд ЗГХА-ЭМГ-аас зохион байгуулах батлагдсан давтан   сургалтын сэдэв.

Энэхүү ажлын байран дахь болон зайн сургалтыг хамтран зохион байгуулах байгууллага болон багш нартай гэрээ байгуулан ажиллах болно.

Энэ талаар ЭМХХ-ийн Давтан сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ганбаатараас лавлана уу.

Утас: 99068291

Э-майл: gabgm5@yahoo.com

 

2012 онд  ЗГХА-ЭМГ-аас төрийн болон төрийн бус байгууллагатай

хамтран зохион байгуулах  давтан сургалтын  сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

 

Сургалтын хэлбэр, сэдэв

Хамтрах болон зохион байгуулах байгууллага

Багц цаг бүрдүүлэхэд чиглэсэн сэдэвчилсэн сургалт

Зохион байгууулах 

Хамтрах

1

Фармакопейн өгүүлэл боловсруулах арга зүй

Эмийн зохицуулалтын хэлтэс

 

2

Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл мэдээллийг сайжруулах сургалт

3

Эмийн зохистой хэрэглээ

4

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний чанарын баталгаажуулалт

5

Хүний эрх ба эрүүл мэнд

6

Хөдөмөрийн эрх зүй харилцаа

7

Эмийн чанарын асуудал

8

 “Зан үйлийг өөрчлөх арга зүй”  сургалт

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

 

9

"Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих арга зүй " сургалт

10

 “Эрүүл мэндийн сургагч багш бэлтгэх”  сургалт

11

 “Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааны  арга зүй“

12

“Эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материал боловсруулах  арга зүй”

13

“Эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх мэдээлэл сургалт сурталчилгааны арга зүй” сургалт

Ажлын байран дах сургалт

Зохион байгууулах 

Хамтрах

14

Эмнэлгийн анхны тусламжийн сургагч багш бэлтгэх сургалт

Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хэлтэс

Алсын түргэн тусламжийн үндэсний сүлжээний төв

15

Түргэн тусламжийн туслах ажилтан бэлтгэх сургалт /парамедик/

16

Сум , өрхийн эмчийн  эмнэлгийн түргэн, яаралтай болон мэс заслын тусламжийг чадавхижуулах сургалт

17

Эрүүл мэндийн байгууллагын гамшгийн үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ

18

Хэвлийн эрхтний   хэт авиан оношлогоо

19

Эх барих эмэгтэйчүүдийн яаралтай тусламж

20

Гэмтлийн үед үзүүлэх анхан шатны тусламж /хурц цус алдалт, ясны хугарал/

21

Лабораторийн анхан шатны шинжилгээ хийх

Зайн сургалт

Зохион байгууулах 

Хамтрах

22

Халдварт өвчин судлал

Халдвар хяналт

 

 

 

 

 

 

Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хэлтэс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хэлтэс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сургалтын байгууллага

-Сургалт зохион байгуулах төрийн бус байгууллага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сургалтын байгууллага

-Сургалт зохион байгуулах төрийн бус байгууллага

 

23

Эмнэлгийн ажилтны халдварт өртөх эрсдэл, урьдчилан сэргийлэлт

24

Халдвар хамгаалал / халдварын эрсдлийн бүсчлэл,  халдваргүйтгэл, ариутгал /

25

Шинэ болон сэргэж буй халдварт өвчнүүд

26

Гэмтэл осол

Тархины гэмтлийн үеийн эмчилгээ оношлогоо

27

 Амь тэнссэн үеийн тусламж-шок

28

Хавдар судлал

Уушиг, булчирхай, элэгний хавдрын оношлогоо, клиник шинж тэмдэг, эмчилгээний тактик

29

Өвдөлт намдаах эмийн менежмент

30

Хөнгөвлөх эмчилгээний үеийн сувилахуй ба асаргаа

31

Дотор судлал

 Таргалалт ба сахрын өвчин

32

Тархиндахь  цус харвалт

33

Цочмог  хордлого

34

Зүрх амьсгалын суурь болон лавшруулсан сэхээн амьдруулалт   

35

Хүүхдийн өвчин судлал

Нярайн яаралтай тусламж, эрэмблэн ангилалт

36

Өсвөр насны хүүхдийн өвчин

37

Хүүхдийн тархины саа

38

Шинэчлэгдсэн ХӨЦМ

39

Эх барих эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал

Жирэмслэлт төрөлтийн хүндрэлийг удирдах арга зүй

40

Эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй жирэмсэн эхчүүдийн тусламжийн удирдамж

41

Нярайн сэхээн амьдруулалт

42

Эрх зүй

Эмчийн алдаа

43

Эмнэлгийн ажилтны харилцааны ур чадвар, ёс зүй

44

НЭМ

Эрүүл мэндийн тухай шинэчлэгдсэн  багц хууль

45

Эрүүл мэндийн удирдлага зохион байгуулалт

46

Эмийн зохистой хэрэглээ

Эмийн  харилцан нөлөөлөл ба үл нийцэл, гаж нөлөө

47

Эмийг хэрэглэх заавар,жор бичих, зөвөлгөө өгөх тухай

48

Сувилахуй судлал

Сувилахуйн стандарт

49

Сувилахуйн 5 шатлал