Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Шалгалтын дүн 2014-10-13
Онолын шалгалтандаа 80-аас дээш оноо авсан эмч нар дадлага шалгалтандаа орно. Дадлага шалгалт 2014 оны 10 сарын 16, 17-нд сургалт эрхлэгч байгууллага дээр болно. 
                 
1001 64   1045 95   1092 88  
1003 76   1046 97   1093 86  
1004 70   1047 81   1094 90  
1005 72   1048 81   1095 90  
1006 72   1050 48   1096 89  
1007 77   1051 81   1097 98  
1008 74   1052 50   1098 98  
1009 74   1053 97   1099 91  
1010 68   1054 64   1100 94  
1011 51   1055 88   1101 99  
1012 74   1057 91   1102 94  
1013 67   1058 87   1103 96  
1014 78   1059 96   1104 99  
1015 71   1060 96   1105 99  
1016 73   1061 76   1106 100  
1017 74   1063 93   1107 80  
1018 71   1064 86,2   1108 98  
1019 75   1065 82,3   1109 94  
1020 71   1066 93,6   1110 100  
1021 44   1067 88,8   1111 100  
1022 70   1068 86,8   1112 97  
1023 80   1069 91   1113 86  
1024 74   1070 87.8   1114 86  
1025 76   1071 84   1115 68  
1026 67   1072 90,6   1116 73  
1027 47   1073 93,5   1117 97  
1028 71   1074 93,1   1118 85  
1029 68   1075 57,3   1119 69  
1030 72   1076 93   1120 71  
1031 82   1077 75   1121 63  
1032 47   1078 94,9   1122 65  
1033 71   1079 91   1123 66  
1034 69   1080 91,2   1124 64  
1035 46   1081 85   1125 65  
1036 92   1082 67,25   1126 50  
1037 82   1083 68,1   1127 60  
1038 89   1084 85,25   1128 47  
1039 88   1085 67   1129 52  
1039 80   1086 89   1131 39  
1040 88   1087 89   1132 61  
1041 85   1088 74   1133 46  
1042 93   1089 88   1134 60  
1043 95   1090 88   1135 52  
1044 94   1091 85   1136 64  
1137 59   1184 85        
1139 90   1185 87        
1140 76   1186 88        
1141 46   1187 91        
1142 65   1188 89        
1143 95   1189 83        
1144 94   1190 83        
1145 97   1191 91        
1146 98   1192 88        
1147 99   1193 90        
1148 97   1194 88        
1149 96   1195 85        
1150 96   1196 89        
1151 95   1197 86        
1152 88   1198 90        
1153 98   1199 96        
1154 98   1200 98        
1155 97   1201 98        
1156 94   1202 95        
1156 93   1203 97        
1157 97   1204 97        
1159 96   1205 90        
1160 97   1206 96        
1161 95   1207 79        
1162 94   1208 75        
1163 91   1209 91        
1164 97   1210 74        
1165 92   1211 71        
1166 99   1213 95        
1167 93   1214 86        
1168 56   1215 83        
1169 59   1216 73        
1170 83              
1171 54              
1172 58              
1173 81              
1174 53              
1175 46              
1176 62              
1177 58              
1178 62              
1179 56              
1180 60              
1181 60              
1182 57              
1183 41              
1183 61