Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2014 онд төрөлжсөн мэргэжлээр суралцагчидын элсэлтийн шалгалтын дүн

Код

Оноо

 

Код

Оноо

1002

82

 

6001

75

1003

79

 

6002

82

1005

88

 

6003

83

1006

57

 

6004

81

1008

71

 

6005

58

1009

85

 

6006

85

1010

64

 

6007

63

1011

72

 

6008

76

1012

73

 

6009

70

1013

77

 

6010

65

1018

85

 

6011

71

1020

71

 

6012

64

1021

73

 

6013

70

1022

44

 

6017

78

1023

76

 

6020

74

1024

92

 

6022

64

1025

71

 

6027

71

1026

65

 

6028

66

1027

75

 

6029

70

1028

72

 

6030

68

1029

74

 

6031

40

1030

81

 

6032

88

1031

71

 

6033

70

1032

94

 

6034

80

1033

73

 

6036

76

1034

74

 

6037

56

1035

83

 

6038

61

1036

73

 

6039

59

1037

82

 

6040

64

1038

72

 

6041

80

1039

60

 

6042

93

1042

86

 

6043

84

1043

82

 

6044

84

1044

62

 

7001

59

1046

86

 

7002

70

1049

73

 

7003

76

1050

73

 

7004

65

1051

81

 

7005

63

1052

81

 

7006

64

1053

59

 

7007

73

1054

83

 

7008

86

1055

75

 

7009

79

1057

74

 

7010

76

1058

56

 

7011

81

1059

73

 

7013

72

1062

77

 

7014

81

1063

71

 

7017

76

1064

74

 

7018

75

1066

77

 

7019

72

1067

89

 

7020

72

1068

84

 

7021

75

1069

70

 

7022

76

1070

86

 

7023

71

1073

40

 

7025

73

1075

74

 

7026

76

1076

72

 

7028

71

1077

79

 

7029

78

1078

63

 

7048

70

1079

81

 

7049

70

1080

81

 

7050

70

1081

81

     

1083

65

     

1084

77

     

1085

75

     

1087

78

     

1088

83

     

1089

79

     

1090

59

     

1091

84

     

1092

82

     

1093

70

     

1094

84

     

1096

52

     

1098

78

     

1099

79

     

1100

82

     

1101

81

     

1103

84

     

1104

82

     

1109

52

     

1111

85

     

1114

90

     

1115

94

     

1116

80

     

1118

83

     

1119

82

     

1120

75

     

1124

81

     

1125

57

     

1126

58

     

1127

71

     

1128

76

     

1129

76

     

1131

62

     

1134

73

     

1135

75

     

1136

77

     

1137

86

     

1139

62

     

1141

65

     

1142

79

     

1201

56

     

1202

70

     

1203

52

     

1204

87

     

1205

80

     

1206

85

     

1207

63

     

1208

89

     

1209

75

     

1210

59

     

1211

71

     

1212

88

     

1213

35

     

1214

61

     

1215

64

     

1216

77

     

1217

85

     

1218

53

     

1219

72

     

1220

64

     

1221

73

     

1222

80

     

1223

76

     

1224

77

     

1225

80

     

1226

74

     

1227

64

     

1228

83

     

1229

60

     

1230

80

     

1231

82

     

1232

59

     

1233

84

     

1234

86

     

1235

79

     

1236

70

     

1238

81

     

1239

81

     

1240

95

     

1241

74

     

1242

78

     

1243

78

     

1244

76

     

1245

84

     

1246

76

     

1247

70

     

1248

60

     

1249

65

     

1250

54

     

1251

70

     

1252

60

     

1253

80

     

1254

77

     

1255

77

     

1256

78

     

1257

80

     

1258

63

     

1259

86

     

1260

72

     

1261

79

     

1262

80

     

1263

83

     

1264

74

     

1265

77

     

1266

71

     

1267

55

     

1268

80

     

1269

54

     

1270

60

     

1271

71

     

1272

59

     

1273

72

     

1274

72

     

1275

48

     

1276

48

     

1277

83

     

1278

78

     

1279

71

     

1280

79

     

1281

88

     

1282

84

     

1283

79

     

1284

79

     

1285

84

     

1286

83

     

1287

63

     

1288

62

     

1289

74

     

1290

74

     

1291

85

     

1304

59

     

1305

73

     

2004

77

     

2008

79

     

2010

88

     

2011

85

     

2012

44

     

2013

63

     

2015

58

     

2018

74

     

2022

65

     

2023

61

     

2024

84

     

2027

57

     

2028

87

     

2029

83

     

2030

82

     

2034

65

     

2042

76

     

2043

80

     

2044

77

     

2045

71

     

2050

72

     

2051

56

     

2053

84

     

2055

83

     

2056

77

     

2058

88

     

2059

46

     

2061

63

     

2064

65

     

2065

58

     

2066

78

     

2085

77

     

2089

78

     

2096

42

     

2104

65