Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Эрүүл мэндийн довтолгоо заавал хэвшүүлэх 21 дадал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДОВТОЛГОО ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ НОМ

 

Дадал 1. Хөдөлгөөн эрүүл мэнд

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө    

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө         

Зохиомжилсон зөвлөлгөө                

Дадал 2. Зохистой, зөв хооллолт

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө    

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө         

Зохиомжилсон зөвлөлгөө                

Дадал 3. Уур бухимдлаас сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө           

Зохиомжилсон зөвлөлгөө                  

Дадал 4. Тамхинаас татгалзъя

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө    

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 5. Архины хор хөнөөлөөс сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө     ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 6. Ундны усны хүртээмж, чанар, аюулгүй байдал

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө     ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 7. Гэрийн доторх болон орчны ариун цэвэр

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 8. Эсэн мэнд амаржихуй

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 9. Эрчүүдийн эрүүл мэнд

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 10. Хүүхдийн эрүүл мэнд

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 11. Охид, хөвгүүдээ хайрлая

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 12. Ахмад настны эрүүл мэнд

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 13. Цусны даралтаа хянацгаая

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 14. "Дэлгэцийн донтолт"-оос үр хүүхдээ хамгаалъя

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 15. Осол гэмтлээс сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 16. Эрүүл мэндийн мэдээлэл авч мэдлэгтэй болцгооё

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 17. Эмийн зохистой хэрэглээ

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 18. Халдварт өвчнөөс сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 19. Анхны тусламж

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 20. Ахуйн болон орчны гаралтай химийн хордлогоос сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 21. Эрүүл мэндийнхээ төлөө

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө