Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
ХДХВ/ДОХ, Сүрьеэгийн мэдээ, тайлан хариуцсан мэргэжилтнүүдэд

 ХДХВ/ДОХ, Сүрьеэгийн мэдээ, тайлан хариуцсан мэргэжилтнүүдэд

Мэдээлэл цуглуулах ажлын чанарыг сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн чанарыг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулах эхний ээлжийн сургалт  2014 оны 6 дугаар сарын 23- 27 ны өдрүүдэд ЭМХТ-ийн байранд  амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтаар Эрүүл мэндийн байгууллагуудад хөтлөгдөх анхан шатны бүртгэл, тайлангийн шинэчлэгдэн батлагдсан маягтууд, түүнийг хөтлөх зааврыг танилцуулж, ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-ын мэдээллийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, мэргжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, Эрүүл мэндийн статистикийн шинэчлэгдэн батлагдсан H-info 3.0 программ хангамж, сарын мэдээний программ хангамжийн нэвтрэлтийг эрчимжүүлэх зорилготой юм.

Сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтнүүд сургалтын дараах ажлын байран дахь сургалт зохион байгуулж, сургалтын явц үр дүнгийн талаар тайлан гарган баримтжуулж ЭМХТ-д ирүүлэх юм.

Эхний ээлжийн сургалтанд Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Баянхонгор, Архангай, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дундговь, Дорнод, Дорноговь, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудийн Эрүүл мэндийн газрын статистикч их эмч, ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-ын мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн нийт 32 хүн хамрагдаж байна. 2-р ээлжийн сургалт 6 сарын 30-наас 7 сарын 04-ны хооронд зохион байгуулагдна.