Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
Ном зүй

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

 1. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалын тулгамдсан зарим эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээний алгоритм ЭМЯ, НҮБ-ын ХАС, 2011 он
 2. Жирэмслэлт, төрлөгийн хүндрэлийг удирдах арга зүй ЭМЯ, ДЭМБ, 2001 он
 3. Жирэмслэлт, төрлөгийн хүндрэлийг удирдах нь. Д.Янжинсүрэн ба бусад, 2010 он
 4. НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээний клиникийн удирдамж ЭМЯ, ДЭМБ, НҮБ-ын ХАС цуврал боть I, II, III, IV, 2000 он
 5. Жирэмслэлт, төрлөгийн цогц менежмент ДЭМБ, НҮБ-ын ХАС, 2000 он
 6. Жирэмслэхээс хамгаалах эм, хэрэгслийн хэрэглээний сонгомол практикийн зөвлөмжүүд, 2004 он
 7. Б.Жав ба бусад, Эх барихуй, УБ 2007 он
 8. Б.Жав ба бусад, Эмэгтэйчүүдийн сурах бичиг, УБ 2005 он
 9. Т.Эрхэмбаатар, Эх барихын тулгамдсан эмгэг, УБ 2002 он
 10. Т.Эрхэмбаатар, Эмгэг эх барих, УБ 1997 он
 11. Т.Эрхэмбаатар, Э.Лхагва-Очир, Эх барихын тулгамдсан эмгэг, УБ 2012 он
 12. Т.Эрхэмбаатар, Жирэмсэн үеийн эрхтэн тогтолцооны өвчин, УБ 2010 он
 13. Т.Эрхэмбаатар ба бусад, Ургийн зүрхний бичлэгийн үнэлгээ, УБ 2011 он
 14. Нярайн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд, онош эмчилгээний аргоритм, ЭМЯ, НҮБ-ын ХАС 2010 он
 15. Нярайн сэхээн амьдруулалт сурах бичиг, 2002 он
 16. Нярайг амьсгалахад туслах гарын авлага, Дэзэрэт ОУБ 2010 он
 17. Акушерство Справочник Калифорнийского Университета 1999
 18. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных М.М.Шехтман 2012

   Чих хамар хоолой судлал

 1.  Б.Эрдэнэчулуун, П.Ганчимэг, Э.Жаргалхүү. “Чих хамар хоолой судлал”. УБ. 2011.
 2. Ё.Намжилмаа, Б.Эрдэнэчулуун, Я.Хоролгарав.”Хүүхдийн хамар хоолой чихний өвчин”. УБ.1991.
 3. П. Ганчимэг. В.Ф.Антонив. “Төвөнхийн өвчин” УБ. 2005.
 4. “Руководство по отоларингологии” под редакцией  И.Б.Солдатова. Москва. Медицина. 1997.
 5. М.Р. Богомильский, В.Р.Чистякова. ”Детская оториноларингология”. Москва. ГЭОТАР-Мед. 2001.
 6. Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. “Секреты отоларингологии”. Санкт-Петербург. Невский диалект. 2001.
 7. Г.Цогтжаргал. “Чих хамар хоолойн эмгэгүүд”. Улаанбаатар. Адмон. 2002. 

Ёс зүй

Ашиглах материал

 • “ Эрүүл мэндийн тухай “хууль  1998.2012 он
 • Монголын анагаах ухааны үндэсний нэвтэрхий толь.2012. /Анагаах ухааны ёс зүйтэй холбоотой сэдвүүд/  
 • Анагаах ухааны ёс зүй /Лекцүүд / 2006.2012/
 • Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны  223 -р тушаалын хавсралтаар батлагдсан “ Анагаах ухааны ёс зүйн удирдамж , дүрэм
 • “Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны  223 -р тушаалын хавсралтууд 
 • “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ “Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны   -р тушаалын хавсралтууд

Сэтгэцийн өвчин судлал

Ашиглах материал

 1. С.Бямбасүрэн “Сэтгэцийн эмгэг судлал”  УБ., 2007 он
 2. Ц.Гүрдорж “Ерөнхий сэтгэц гэм судлал” УБ., 1986 он
 3. Ш.Доржжадамба "Сэтгэцийн өвчин" Улаанбаатар 1993
 4. Н.Орёл “Сэтгэцэд нөлөөт эмэн эмчилгээ”  УБ., 2012 он
 5. Н.Орёл "Эмгэг сэтгэл судлал" УБ. 1979 он
 6. Л.Эрдэнэбаяр "Сэтгэц судлал" УБ хот. 2012 он 106.25 х.х

Хүүхэд судлал

  Номзүй

 1. Н. Сүмбэрзул, Д.Одонтуяа, С.Гантуяа “Хүүхдийн өвчний оношзүй”, УБ., 1998.
 2. А.В.Мазурин И.М.Воронцов “Пропедевтика детских болезней”, М., 2004.
 3. “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент”, “2 сараас 5 хүртэлх насны өвчтэй хүүхдийг үнэл, ангил”. ДЭМБ. УБ., 2008.
 4. “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент”, “Эмчилгээг тогттоо”. ДЭМБ. УБ., 2008.
 5. “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент”, “Хүүхдийг эмчил”. ДЭМБ. УБ., 2008.
 6. “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент”, “Эхэд зөвлө”. ДЭМБ. УБ., 2008.
 7. “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент”, ” Нярай хүүхдийн менежмент”. ДЭМБ. УБ., 2008.
 8. “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент”,  “Давтан үзлэг”. ДЭМБ. УБ., 2008.
 9. “Хүүхдийн өвчин”, Хянан тохиолдуулсан Д.Агваандорж, УБ., 2009.
 10. Д.Малчинхүү  “Хүүхдийн өвчин”  I, II боть, УБ., 2012
 11. Д.Малчинхүү,  Н.Раднааханд “Хүүхдийн харшлын өвчин”, УБ., 2012
 12. Н.П. Шабалов “Детские болезни”, Санкт-Петербург, 2010.
 13. Лхагвасүрэн Ц, Зэвгээ Т, Цэрэгмаа Ц, Мөнхбаярлах С. “Хүний эмгэг үйл судлал”. Улаанбаатар . 2010
 14. Гэрэлмаа З., 2012, “Нярай судлал”, сурах бичиг, УБ, 32 х.х.
 15. Гэрэлмаа З., Алтанцэцэг С., Амгалан  Б. нар. 2004, “Нярайг үзэж шинжлэхүй”  гарын авлага, УБ, Жиком пресс, 3 х.х.
 16. Гэрэлмаа  З.,  2004, “Бага жинтэй нярайд үзүүлэх тусламж”, гарын авлага,  УБ, Жиком пресс, 1 х.х.
 17. “Нярайн нэн шаардлагатай тусламж ба хөхөөр хооллолт”, 1-р хэсэг,  ДЭМБ.  УБ. Их билэгт. 2003. 9.7 х.х.
 18. Richard E. Behrman Nelson Textbook of Pediatrics, 15th edition, 1996,
 19. Лхагвасүрэн Ц., Зэвгээ Т., Цэрэгмаа Ц., Мөнхбаярлах С. - Хүний эмгэг үйл судлал. Улаанбаатар . 2010
 20. Хүүхдийн Анагаахын тэнхимийн багш нарын хамтын бүтээл “Хүүхдийн өвчний оношзүй” сурах бичиг, редактор Д.Малчинхүү, УБ, Адмон хэвлэлийн газар, 2012 он, 29.4 х.х.

Нүүр ам судлал

Ном зүй:

 1. Б. Оюунбат “Нүүр амны эмчилгээний эмнэл зүйн өмнөх дадлагын сурах бичиг” Улаанбаатар,  2005
 2. Е.А. Магид, Н.А.Мухин “Атлас по фантомному курсу потерапевтической стамотологии “ ММ. 1982, 1987, 2001
 3. Б. Оюунбат “Шүдний хатуу эдийн эмгэгүүд”  Улаанбаатар, 2006
 4. Б. Оюунбат,  Ж. Үржинлхам,  Б. Эрдэнэцогт  “Шүд цоорох өвчин түүний хүндрэлүүд” Улаанбаатар, 2004
 5. Е.В. Боровский “Терапевтическая стоматология“ ММ 1982, 1989, 1998, 2001, 2003.  
 6. Б. Оюунбат, Б. Баярчимэг “Шүдний тулгуур эдийн өвчин” Улаанбаатар, 2010
 7. Ц. Норовпил, Б. Оюунбат “Амны салстын өвчин” Улаанбаатар,2009  
 8. Н. Пүрэвжав, Б.Амарсайхан, П.Зөнбилэгт  “Нүүр амны согог гажиг засал” Улаанбаатар хот, 2009 он
 9. Л.Хэнтий, Л.Давааням, Д.Уранчимэг  “Нүүр амны мэс засал , УБ 2009,2011 он
 10. В.И. Заусаев      “ Хирургическая стоматология “  Москва
 11. Т.Г. .Робустова  “ Хирургическая стоматология “  Москва

Бага эмч

 1.   “Нийгмийн эрүүл мэнд. Багийн бага эмч” УБ, 2004
 2. Эрүүл мэндийн тухай хууль, УБ, 2006
 3. Монгол улсын засгийн газрын 288, 156, 66, 130, 139, 84, 251, 59, 89, 202, 129, 80, 5, 194, 245 тоот тогтоол /Үндэсний хөтөлбөрүүд/
 4. ЭМС-ын 137-р тушаал
 5. Багийн бага эмчийн клиник удирдамж
 6. Сумын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт
 7. Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний стандарт
 8. ХӨЦМ
 9. Өрхийн эмчийн үйл ажиллагааны менежмент, УБ, 2006, Д. Одонтуяа
 10. Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ, УБ, 2003, Д. Одонтуяа
 11. Өвчтөн асарч буй хүнд зориулсан гарын авлага. Гэр бүл, хамт олонд суурилсан хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний удирдамж, УБ, 2007, Д. Одонтуяа
 12. Эх барихын тусламж үйлчилгээ
 13. Эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээ ЭМС-ын 135-р тушаал
 14. Сэтгэцийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, ДЭМБ удирдамж
 15. Зонхилон тохиолдох хорт хавдраас сэргийлэх, хянах, ДЭМБ-ын удирдамж
 16. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчмилгээ, ДЭМБ удирдамж
 17. Шинээр гарч байгаа болон дахин сэргэн гарч байгаа халдварт өвчний тархвар судлал, оношлогоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, УБ, 2004
 18. Хүүхдэд үзүүлэхр өрхийн эмчийн тусламж үйлчилгээ, УБ, 2002, Д. Одонтуяа

Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

Нэг. Язгуурын үндэс

 1. Өгүүлэхий суурь
 2. Сэдэвлэн өгүүлэх
 3. Бие орших ёс өвчний суурь
 4. Бодитой барьж шинжлэх
 5. Анагаах арга
 6. Үлгэрлэх утга

Хоёр. Номлолын үндэс

 1. Онолын үндсийн товч утга
 2. Бие тогтох ёс
 3. Биеийг алилтган үлгэрлэх
 4. Бие орших ёс
 5. Биеийн бэлгэ чанар
 6. Биеийн үйл, ялгал
 7. Бие эвдрэх ёр
 8. Өвчний шалтгаан
 9. Өвчний нөхцөл
 10. Өвчин орох ёс
 11. Өвчний бэлгэ чанар
 12. Өвчний ангилал
 13. Үргэлжлийн явдал мөр
 14. Цагийн явдал мөр
 15. Ахуйн үесийн явдал мөр
 16. Идээний ёс
 17. Боомтлох идээ
 18. Идээний дэглэм хэрхэн тохируулан идэх
 19. Эмийн амт
 20. Эмийн чадал
 21. Эмийн аймаг
 22. Өвчнөөс сэргийлэх
 23. Гэмийг бодитой шинжлэх
 24. Башир аргаар шинжлэх
 25. Тэвчиж авах дөрвөн ерөндгөөр шинжлэх
 26. Эмчилгээний ерөнхий зарчим
 27. Эмчилгээний ялгавартай зарчим
 28. Анагаах арга хоёр
 29. Бодитой анагаах арга
 30. Эмчийн ёс суртахуун

Гурав. Увьдсын үндэс

 1. Гурван гэмийг анагаах үе
 2. Дотор өвчнийг анагаах үе
 3. Халуун өвчнийг анагаах үе
 4. Таван эрхтний өвчнийг анагаах үе
 5. Цул сав эрхтний өвчнийг анагаах үе
 6. Нууцын өвчнийг анагаах үе
 7. Хэсэг бусаг өвчнийг анагаах үе
 8. Хамт төрсөн шархыг анагаах үе
 9. Нялхасын өвчнийг анагаах үе
 10. Эмэгтэйн өвчнийг анагаах үе
 11. Адын өвчнийг анагаах үе
 12. Гэнэтийн шархыг анагаах үе
 13. Хорын өвчнийг анагаах үе
 14. Хөгшидийг анагаах үе
 15. Махбодыг хүчжүүлэх үе

Дөрөв. Хойд үндэс

 1. Судас шээсний оношлогооны товчоо
 2. Амирлуулах эмийн товчоо
 3. Арилгах эмийн товчоо
 4. Зөөлөн ширүүн заслын орон

 Эм зүйч

 

АШИГЛАХ НОМЫН ЖАГСААЛТ 

 1. Г.Эрдэнэцэцэг. “Эмийн сангийн технологи”, УБ: 2001 он
 2. Г.Эрдэнэцэцэг, С.Хандсүрэн. “Эмийн технологи” сурах бичиг, 1-р боть. УБ: 2004
 3. Г.Эрдэнэцэцэг, С.Хандсүрэн, Ш.Энхзаяа. “Эмийн технологи” сурах бичиг, 2-р боть.  УБ: 2005
 4. Р.Цэрэнлхагва. “Эм зүйн албаны зохион байгуулалт” сурах бичиг, УБ: 2005
 5. Р.Цэрэнлхагва. “Эм зүйн байгууллагуудын үйл ажиллагааны бүртгэл тооцоо, тайлан, төлөвлөлт” сурах бичиг, УБ: 2005
 6. Р.Цэрэнлхагва. “Эмийн маркетинг” сурах бичиг, УБ: 2005
 7. Д.Энхжаргал, Б.Баясгалан, С.Пүрэвсүрэн. “Эмийн ургамал судлал” сурах бичиг, УБ: 2004
 8. В.Г.Беликов. “Фармацевтическая химия” учебник, М., 1990
 9. В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик и др. “Лабораторные работы по фармацевтической химии”, М., 1989
 10. Д.Дүнгэрдорж. “Зайлшгүй шаардлагатай эмийн хурдавчилсан шинжилгээ”, УБ: 1998
 11. Т.Зориг, С.Цэцэгмаа. “Тугнасан эмийн хэлбэрийг шалгах үндсэн аргууд”, УБ: 1998
 12. Р.Цэрэнлхагва, Г.Эрдэнэцэцэг, С.Цэцэгмаа. “Эмийн санчдад зориулсан гарын авлага”, ЭМНХЯ, ДЭМБ. УБ: 1999
 13. С.Цэцэгмаа, С.Пүрэвсүрэн, Р.Цэрэнлхагва, Т.Зориг. “Эм ханган нийлүүлэх ажиллагааны журам”, ЭМЯ, ДЭМБ. УБ: 2001
 14. Ч.Ерөөлт, М.Чүлтэмсүрэн. “Эм судлал” сурах бичиг, УБ: 2008
 15. П.Батхуяг. “Клиникийн эм судлал” сурах бичиг, УБ: 2000
 16. Р.Цэрэнлхагва, Б.Баясгалан. “Эмийг зохистой хэрэглэхэд эмнэлгийн дунд мэргэжилтний анхаарах зарим асуудлууд”, УБ: 2004
 17. М.Чүлтэмсүрэн, Ч.Ерөөлт, Л.Хүрэлбаатар. “Эмийн лавлах”, УБ: 2011
 18.  П.Батхуяг. “Зайлшгүй шаардлагатай эмийн лавлах”, УБ: 2010
 19. Государтвенная фармакопея РФ. Х,ХI,XII изд. I и II т. М., 1968, 1990, 1991, 2007
 20. Монгол улсын эмийн үндэсний бодлого сэдэвт I-VI бага хурлын материалууд, ЭМНХЯ, ЭМЯ. УБ: 1992, 1994, 1997, 2001, 2005, 2010
 21. Монгол уламжлалт анагаах ухааны нэвтэрхий толь, ӨМҮХ-ийн Хороо, 1986
 22. Ч.Баавгай, Д.Болдсайхан. Монголын уламжлалт анагаах ухаан,.УБ: 1990
 23. М.Амбага, Б.Саранцэцэг. Хий шар бадганы мембрант байгууламж. УБ: 1992
 24. Mickey C.Smith. Pharmaceutical Marketing (Strategy and cases). NewYork. 1991
 25. Mickey C. Smith. Pharmaceutical Marketing in the 21st Century. NewYork. 1997. 
 26. Вольфганг Хойер “Бизнес хийх ухаан” 1,2-р боть. УБ, 1992.
 27. Филип Котлер. Маркетингийн үндэс 1-4-р боть. УБ. 1991.
 28. Managing drug supply. Second edition. Kumarian press. NewYork. 1997. 
 29. Кунц, Х. Вайхрих “Менежмент” УБ, 1996
 30.  Вольфганг Хойер “Бизнес хийх ухаан” УБ, 1992
 31. П. Мөнх “Менежмент” УБ, 2000
 32. Mescon M., Albert M. “Management”
 33. М. Колесник “Менежмент” Москва, 2000
 34. Д. И. Платонов “Менежмент в схемах” Москва, 1999
 35. “Remington” The Science and Practice of Pharmacy. 21 st Edition
 36.  Р.Цэрэнлхагва. “Эм зүйн тусламж үйлчилгээний эрх зүйн лавлах” 1,2,3,4-дэх хэвлэл. УБ. 2006,2007,2008,2011.
 37.  Монгол улсын Үндэсний Фармакопей. Улаанбаатар. 2011

Эм найруулагч

 

АШИГЛАХ НОМЫН ЖАГСААЛТ 

 1. Г.Эрдэнэцэцэг. “Эмийн сангийн технологи”, УБ: 2001 он
 2. Г.Эрдэнэцэцэг, С.Хандсүрэн. “Эмийн технологи” сурах бичиг, 1-р боть. УБ: 2004
 3. Г.Эрдэнэцэцэг, С.Хандсүрэн, Ш.Энхзаяа. “Эмийн технологи” сурах бичиг, 2-р боть.  УБ: 2005
 4. Р.Цэрэнлхагва. “Эм зүйн албаны зохион байгуулалт” сурах бичиг, УБ: 2005
 5. Р.Цэрэнлхагва. “Эм зүйн байгууллагуудын үйл ажиллагааны бүртгэл тооцоо, тайлан, төлөвлөлт” сурах бичиг, УБ: 2005
 6. Р.Цэрэнлхагва. “Эмийн маркетинг” сурах бичиг, УБ: 2005
 7. Д.Энхжаргал, Б.Баясгалан, С.Пүрэвсүрэн. “Эмийн ургамал судлал” сурах бичиг, УБ: 2004
 8. В.Г.Беликов. “Фармацевтическая химия” учебник, М., 1990
 9. В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик и др. “Лабораторные работы по фармацевтической химии”, М., 1989
 10. Д.Дүнгэрдорж. “Зайлшгүй шаардлагатай эмийн хурдавчилсан шинжилгээ”, УБ: 1998
 11. Т.Зориг, С.Цэцэгмаа. “Тугнасан эмийн хэлбэрийг шалгах үндсэн аргууд”, УБ: 1998
 12. Р.Цэрэнлхагва, Г.Эрдэнэцэцэг, С.Цэцэгмаа. “Эмийн санчдад зориулсан гарын авлага”, ЭМНХЯ, ДЭМБ. УБ: 1999
 13. С.Цэцэгмаа, С.Пүрэвсүрэн, Р.Цэрэнлхагва, Т.Зориг. “Эм ханган нийлүүлэх ажиллагааны журам”, ЭМЯ, ДЭМБ. УБ: 2001
 14. Ч.Ерөөлт, М.Чүлтэмсүрэн. “Эм судлал” сурах бичиг, УБ: 2008
 15. П.Батхуяг. “Клиникийн эм судлал” сурах бичиг, УБ: 2000
 16. Р.Цэрэнлхагва, Б.Баясгалан. “Эмийг зохистой хэрэглэхэд эмнэлгийн дунд мэргэжилтний анхаарах зарим асуудлууд”, УБ: 2004
 17. М.Чүлтэмсүрэн, Ч.Ерөөлт, Л.Хүрэлбаатар. “Эмийн лавлах”, УБ: 2011
 18.  П.Батхуяг. “Зайлшгүй шаардлагатай эмийн лавлах”, УБ: 2010
 19. Государтвенная фармакопея РФ. Х,ХI,XII изд. I и II т. М., 1968, 1990, 1991, 2007
 20. Монгол улсын эмийн үндэсний бодлого сэдэвт I-VI бага хурлын материалууд, ЭМНХЯ, ЭМЯ. УБ: 1992, 1994, 1997, 2001, 2005, 2010
 21. Монгол уламжлалт анагаах ухааны нэвтэрхий толь, ӨМҮХ-ийн Хороо, 1986
 22. Ч.Баавгай, Д.Болдсайхан. Монголын уламжлалт анагаах ухаан,.УБ: 1990
 23. М.Амбага, Б.Саранцэцэг. Хий шар бадганы мембрант байгууламж. УБ: 1992
 24. Mickey C.Smith. Pharmaceutical Marketing (Strategy and cases). NewYork. 1991
 25. Mickey C. Smith. Pharmaceutical Marketing in the 21st Century. NewYork. 1997. 
 26. Вольфганг Хойер “Бизнес хийх ухаан” 1,2-р боть. УБ, 1992.
 27. Филип Котлер. Маркетингийн үндэс 1-4-р боть. УБ. 1991.
 28. Managing drug supply. Second edition. Kumarian press. NewYork. 1997. 
 29. Кунц, Х. Вайхрих “Менежмент” УБ, 1996
 30.  Вольфганг Хойер “Бизнес хийх ухаан” УБ, 1992
 31. П. Мөнх “Менежмент” УБ, 2000
 32. Mescon M., Albert M. “Management”
 33. М. Колесник “Менежмент” Москва, 2000
 34. Д. И. Платонов “Менежмент в схемах” Москва, 1999
 35. “Remington” The Science and Practice of Pharmacy. 21 st Edition
 36.  Р.Цэрэнлхагва. “Эм зүйн тусламж үйлчилгээний эрх зүйн лавлах” 1,2,3,4-дэх хэвлэл. УБ. 2006,2007,2008,2011.
 37.  Монгол улсын Үндэсний Фармакопей. Улаанбаатар. 2011