Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2-сарын цахим шалгалтын дүн
2014 оны 02 сарын 20-22, 26 нд авсан цахим        шалгалтын нэгдсэн дүн

Шалгалтын код

Регистер№

Мэргэжил, шалгалт өгсөн чиглэл

Цахим шалгалтын дүн

Цахим

Шалгалт өгсөн огноо

 

5208

ХБ52071465

Хүүхдийн эмч

37

Цахимаар

2/20/2014

 

3202

ХЕ85100903

УАУ эмч

61

Цахимаар

2/21/2014

 

1011

СЕ78091460

Сувилагч

57

Цахимаар

2/21/2014

 

1012

РЭ82011005

Сувилагч

60

Цахимаар

2/22/2014

 

1013

МЭ88061261

Сувилагч

52

Цахимаар

2/21/2014

 

1064

ОБ79112505

Сувилагч

58

Цахимаар

2/20/2014

 

2405

АС76080617

Эм найруулагч

52

Цахимаар

2/21/2014

 

2205

ЙК90092205

Эх баригч

34

Цахимаар

2/20/2014

 

1014

ФБ69020101

Сувилагч

79

Цахимаар

2/21/2014

 

4021

ЧЖ87070815

Ерөнхий эмч

43

Цахимаар

2/21/2014

 

1020

ЗЮ88041612

Сувилагч

46

Цахимаар

2/21/2014

 

1072

МТ75090406

Сувилагч

57

Цахимаар

2/22/2014

 

1073

УС74111347

Сувилагч

53

Цахимаар

2/22/2014

 

3115

СВ82112004

Насс

66

Цахимаар

2/21/2014

 

1007

ЗЮ72042702

Сувилагч

82

Цахимаар

2/21/2014

 

2306

НН90012761

Эх баригч

65

Цахимаар

2/20/2014

 

3209

АР83110104

УАУ эмч

64

Цахимаар

2/20/2014

 

1026

НР76100465

Сувилагч

27

Цахимаар

2/21/2014

 

3211

ЧН82102805

УАУ эмч

55

Цахимаар

2/22/2014

 

3117

ОЮ89080908

Насс

67

Цахимаар

2/21/2014

 

1021

НЬ93042308

Сувилагч

50

Цахимаар

2/21/2014

 

3303

ШБ66072601

Эм зүйч

47

Цахимаар

2/21/2014

 

1022

АЯ90100229

Сувилагч

46

Цахимаар

2/21/2014

 

4013

ЖИ83092821

Ерөнхий эмч

39

Цахимаар

2/21/2014

 

2507

ВБ90030601

Бага эмч

63

Цахимаар

2/21/2014

 

1051

ХН72041861

Сувилагч

35

Цахимаар

2/20/2014

 

4025

УС88081137

Ерөнхий эмч

42

Цахимаар

2/21/2014

 

4026

ГЮ89021461

Ерөнхий эмч

38

Цахимаар

2/21/2014

 

1052

ВН90081108

Сувилагч

51

Цахимаар

2/20/2014

 

2414

ФБ89040601

Эм найруулагч

68

Цахимаар

2/22/2014

 

1053

ЧЛ66093068

Сувилагч

58

Цахимаар

2/20/2014

 

1075

ЗЮ74010161

Сувилагч

57

Цахимаар

2/22/2014

 

1027

ЖЯ92031871

Сувилагч

30

Цахимаар

2/21/2014

 

2416

ИЮ71012064

Эм найруулагч

48

Цахимаар

2/22/2014

 

2204

БЗ91080624

Эх баригч

60

Цахимаар

2/20/2014

 

1028

ОЕ92032509

Сувилагч

39

Цахимаар

2/21/2014

 

4059

БЭ87101520

Ерөнхий эмч

49

Цахимаар

2/22/2014

 

4027

НГ90011866

Ерөнхий эмч

48

Цахимаар

2/21/2014

 

3310

ЦБ83070602

Эм зүйч

59

Цахимаар

2/22/2014

 

1029

ТИ86032601

Сувилагч

47

Цахимаар

2/21/2014

 

3212

ШД87122167

УАУ эмч

78

Цахимаар

2/22/2014

 

4028

ГЭ85092520

Ерөнхий эмч

47

Цахимаар

2/21/2014

 

3309

СА91070503

Эм зүйч

46

Цахимаар

2/20/2014

 

1054

ДЮ69021088

Сувилагч

51

Цахимаар

2/20/2014

 

5603

ХЗ68081002

Дүрс оношлогооны эмч

48

Цахимаар

2/22/2014

 

3124

УМ90041569

Насс

65

Цахимаар

2/20/2014

 

4703

ИО85031611

Мэс заслын эмч

46

Цахимаар

2/20/2014

 

2519

НБ72111000

Бага эмч

47

Цахимаар

2/22/2014

 

5604

ЮД85121575

Дүрс оношлогооны эмч

63

Цахимаар

2/22/2014

 

3204

ЙЙ85031105

УАУ эмч

63

Цахимаар

2/21/2014

 

4030

ДЮ82092367

Ерөнхий эмч

44

Цахимаар

2/21/2014

 

4014

ЦГ66062310

Ерөнхий эмч

39

Цахимаар

2/21/2014

 

3119

ЧО86120108

Насс

59

Цахимаар

2/21/2014

 

3120

НЙ80081426

Насс

39

Цахимаар

2/21/2014

 

3306

УС85102610

Эм зүйч

44

Цахимаар

2/21/2014

 

4201

ЧГ81112366

Дотрын эмч

41

Цахимаар

2/21/2014

 

2508

ФЖ90042804

Бага эмч

71

Цахимаар

2/21/2014

 

1044

УК91091106

Сувилагч

40

Цахимаар

2/20/2014

 

1077

ФА72041202

Сувилагч

58

Цахимаар

2/22/2014

 

1078

СФ91062206

Сувилагч

36

Цахимаар

2/22/2014

 

1015

УР67101906

Сувилагч

33

Цахимаар

2/21/2014

 

1079

ВЮ91101826

Сувилагч

35

Цахимаар

2/22/2014

 

1056

УВ89080127

Сувилагч

43

Цахимаар

2/20/2014

 

1034

ЧЕ76081461

Сувилагч

60

Цахимаар

2/21/2014

 

2201

ЖЭ83012806

Эх баригч

54

Цахимаар

2/21/2014

 

4033

РР88100369

Ерөнхий эмч

21

Цахимаар

2/20/2014

 

1045

ЧЙ66080906

Сувилагч

57

Цахимаар

2/20/2014

 

 

            2417

ЧМ66032801

Эм найруулагч

63

Цахимаар

2/22/2014

 

2602

ИФ91101007

Бага эмч сувилагч

34

Цахимаар

2/21/2014

 

2101

УД74032265

УЭБЭС

64

Цахимаар

2/22/2014

 

1081

ЧП69091500

Сувилагч

34

Цахимаар

2/22/2014

 

4031

УХ91031384

Ерөнхий эмч

52

Цахимаар

2/21/2014

 

2515

ХБ68010801

Бага эмч

60

Цахимаар

2/20/2014

 

2418

ЙМ74011101

Эм найруулагч

45

Цахимаар

2/22/2014

 

4047

ЦБ85050365

Ерөнхий эмч

37

Цахимаар

2/20/2014

 

4901

ХВ82080567

Халдвартын эмч

36

Цахимаар

2/20/2014

 

4060

ЗЮ81061590

Ерөнхий эмч

53

Цахимаар

2/22/2014

 

3126

ОЮ90071985

Насс

60

Цахимаар

2/22/2014

 

2410

ХГ84032309

Эм найруулагч

47

Цахимаар

2/21/2014

 

4048

ЕТ71070609

Ерөнхий эмч

50

Цахимаар

2/20/2014

 

2516

ВЗ92050402

Бага эмч

66

Цахимаар

2/20/2014

 

4702

ДВ86040716

Мэс заслын эмч

50

Цахимаар

2/20/2014

 

1038

БЭ77100722

Сувилагч

22

Цахимаар

2/20/2014

 

3127

ХЛ70112105

Насс

48

Цахимаар

2/22/2014

 

4049

ХИ87031801

Ерөнхий эмч

47

Цахимаар

2/20/2014

 

3128

ЧЙ78050267

Насс

54

Цахимаар

2/22/2014

 

1008

СЖ89052649

Сувилагч

43

Цахимаар

2/21/2014

 

1082

ЧЕ73022401

Сувилагч

59

Цахимаар

2/22/2014

 

1061

УУ67021103

Сувилагч

43

Цахимаар

2/20/2014

 

1040

ЧЛ70070664

Сувилагч

66

Цахимаар

2/20/2014

 

1083

ЛЮ74112805

Сувилагч

56

Цахимаар

2/22/2014

 

2510

КЛ88031418

Бага эмч

29

Цахимаар

2/20/2014

 

1009

СЖ87071201

Сувилагч

49

Цахимаар

2/21/2014

 

4035

ЗВ82030201

Ерөнхий эмч

47

Цахимаар

2/20/2014

 

3312

ИЖ89012816

Эм зүйч

50

Цахимаар

2/22/2014

 

4053

ФМ90021082

Ерөнхий эмч

56

Цахимаар

2/20/2014

 

4063

НИ86102328

Ерөнхий эмч

40

Цахимаар

2/22/2014

 

2502

НЙ84111001

Бага эмч

39

Цахимаар

2/21/2014

 

1047

УУ89072241

Сувилагч

50

Цахимаар

2/20/2014

 

2520

ЕЯ69032163

Бага эмч

43

Цахимаар

2/22/2014

 

2308

АО69040807

Эх баригч бага эмч

44

Цахимаар

2/22/2014

 

4017

СТ87082205

Ерөнхий эмч

61

Цахимаар

2/21/2014

 

2409

МЖ19770204

Эм найруулагч

48

Цахимаар

2/20/2014

 

1065

ДЙ89082606

Сувилагч

31

Цахимаар

2/20/2014

 

4064

МЛ59102001

Ерөнхий эмч

44

Цахимаар

2/22/2014

 

2411

МЛ85091802

Эм найруулагч

38

Цахимаар

2/20/2014

 

2503

ДК91063000

Бага эмч

58

Цахимаар

2/21/2014

 

1066

ЖЗ80080708

Сувилагч

62

Цахимаар

2/20/2014

 

4036

ЧМ80022401

Ерөнхий эмч

41

Цахимаар

2/20/2014

 

4041

АК87072401

Ерөнхий эмч

35

Цахимаар

2/20/2014

 

1048

УУ73120309

Сувилагч

49

Цахимаар

2/20/2014

 

1084

ПБ83041165

Сувилагч

52

Цахимаар

2/22/2014

 

2421

ЧГ66010206

Эм найруулагч

56

Цахимаар

2/22/2014

 

4055

УХ87032128

Ерөнхий эмч

41

Цахимаар

2/20/2014

 

4043

УП88111323

Ерөнхий эмч

56

Цахимаар

2/20/2014

 

4065

ТИ65052037

Ерөнхий эмч

47

Цахимаар

2/22/2014

 

2413

ЛЮ70010515

Эм найруулагч

71

Цахимаар

2/20/2014

 

2512

СБ84071718

Бага эмч

59

Цахимаар

2/20/2014

 

4038

ТЖ82031401

Ерөнхий эмч

33

Цахимаар

2/20/2014

 

4056

АА58050702

Ерөнхий эмч

41

Цахимаар

2/20/2014

 

4057

ХМ84010764

Ерөнхий эмч

42

Цахимаар

2/20/2014

 

3122

ХП73050501

Насс

64

Цахимаар

2/20/2014

 

1067

АЮ91033026

Сувилагч

54

Цахимаар

2/20/2014

 

1085

АК64100306

Сувилагч

35

Цахимаар

2/22/2014

 

1086

АС84091405

Сувилагч

42

Цахимаар

2/22/2014

 

1087

СЮ85110760

Сувилагч

52

Цахимаар

2/22/2014

 

4039

УУ90060424

Ерөнхий эмч

42

Цахимаар

2/20/2014

 

1042

ОБ89102901

Сувилагч

57

Цахимаар

2/20/2014

 

2517

ЧБ69050204

Бага эмч

43

Цахимаар

2/20/2014

 

4501

ЙЛ91031601

Бага эмч

61

Цахимаар

2/20/2014

 

2307

ХИ72071401

Эх баригч бага эмч

48

Цахимаар

2/20/2014

 

4032

ТЯ88052447

Ерөнхий эмч

42

Цахимаар

2/21/2014

 

4050

УЖ86020303

Ерөнхий эмч

40

Цахимаар

2/20/2014

 

5212

УХ88110836

Хүүхдийн эмч

52

Цахимаар

2/22/2014

 

2202

ЖК90032807

Эх баригч

71

Цахимаар

2/21/2014

 

1062

УК88042041

Сувилагч

42

Цахимаар

2/20/2014

 

1036

ЖЯ92062013

Сувилагч

44

Цахимаар

2/21/2014

 

2606

ЗЮ77040966

Бага эмч сувилагч

36

Цахимаар

2/22/2014

 

4051

ЧЕ86020371

Ерөнхий эмч

57

Цахимаар

2/20/2014

 

3305

ЗФ89122925

Эм зүйч

37

Цахимаар

2/21/2014

 

5209

ХЖ65011378

Хүүхдийн эмч

68

Цахимаар

2/20/2014

 

2518

ЙЕ91051705

Бага эмч

69

Цахимаар

2/20/2014

 

3121

УШ90033123

Насс

56

Цахимаар

2/21/2014

 

4066

ИУ87101816

Ерөнхий эмч

45

Цахимаар

2/22/2014

 

1088

ЧБ72122224

Сувилагч

63

Цахимаар

2/22/2014

 

2305

ЖЮ68042407

Эх баригч бага эмч

42

Цахимаар

2/21/2014

 

2422

ДР72102704

Эм найруулагч

31

Цахимаар

2/22/2014

 

3205

УШ89071075

УАУ эмч

21

Цахимаар

2/21/2014

 

4069

УХ89021756

Ерөнхий эмч

57

Цахимаар

2/22/2014

 

4070

НУ86110708

Ерөнхий эмч

35

Цахимаар

2/22/2014

 

4071

ЖЙ85042764

Ерөнхий эмч

46

Цахимаар

2/22/2014

 

1033

НФ69072001

Сувилагч

68

Цахимаар

2/21/2014

 

2514

ДЮ71022577

Бага эмч

47

Цахимаар

2/20/2014

 

2423

ЖЭ82090364

Эм найруулагч

41

Цахимаар

2/22/2014

 

4052

ЧЙ81093033

Ерөнхий эмч

46

Цахимаар

2/20/2014

 

1068

УД86112409

Сувилагч

66

Цахимаар

2/20/2014

 

4058

ЧЛ87090467

Ерөнхий эмч

43

Цахимаар

2/20/2014

 

3203

ЖЬ86091565

УАУ эмч

73

Цахимаар

2/21/2014

 

1024

СО86022406

Сувилагч

54

Цахимаар

2/21/2014

 

2601

НФ66051800

Бага эмч сувилагч

41

Цахимаар

2/21/2014

 

5210

УЕ61031708

Хүүхдийн эмч

68

Цахимаар

2/20/2014

 

1025

ЧМ66053101

Сувилагч

74

Цахимаар

2/21/2014

 

2506

БИ81092401

Бага эмч

63

Цахимаар

2/21/2014

 

4023

УК90041652

Ерөнхий эмч

45

Цахимаар

2/21/2014

 

1017

КИ93041108

Сувилагч

38

Цахимаар

2/21/2014

 

5213

ХЗ58111704

Хүүхдийн эмч

27

Цахимаар

2/22/2014

 

3213

УК89102127

УАУ эмч

58

Цахимаар

2/22/2014

 

2424

МБ82102705

Эм найруулагч

39

Цахимаар

2/22/2014

 

2208

ЕЕ91050804

Эх баригч

76

Цахимаар

2/20/2014

 

5506

ЕЮ81073021

Арьс гоо заслын эмч

41

Цахимаар

2/21/2014

 

3314

БЮ81052600

Эм зүйч

53

Цахимаар

2/21/2014

 

4074

ГЗ85010903

Ерөнхий эмч

50

Цахимаар

2/21/2014

 

5401

ПЭ82060229

Нүдний эмч

48

Цахимаар

2/21/2014

 

2523

АН90092908

Бага эмч

46

Цахимаар

2/21/2014

 

2523

ЙЛ91031601

Бага эмч

58

Цахимаар

2/22/2014

 

3130

ЧО86120108

Насс

74

Цахимаар

2/22/2014

 

2607

ЕП79061505

Бага эмч сувилагч

50

Цахимаар

2/22/2014

 

4074

ХЖ87012971

Ерөнхий эмч

47

Цахимаар

2/22/2014

 

1094

АЮ91033026

Сувилагч

65

Цахимаар

2/26/2014

 

1095

ЧБ72122224

Сувилагч

71

Цахимаар

2/26/2014

 

1096

ЧЕ76081461

Сувилагч

72

Цахимаар

2/26/2014

 

2101

МТ75090406

УЭБЭС

30

Цахимаар

2/26/2014

 

5603

ХЗ68081002

Дүрс оношлогооны эмч

75

Цахимаар

2/26/2014

 

3130

СВ82112004

Насс

66

Цахимаар

2/26/2014

 

1097

ДЮ69021088

Сувилагч

72

Цахимаар

2/26/2014

 

2305

ЖЮ68042407

Эх баригч бага эмч

53

Цахимаар

2/26/2014

 

1098

РЭ82011005

Сувилагч

74

Цахимаар

2/26/2014

 

1099

КИ93041108

Сувилагч

68

Цахимаар

2/26/2014

 

1100

ОБ79112505

Сувилагч

66

Цахимаар

2/26/2014

 

5604

ЮД85121575

Дүрс оношлогооны эмч

55

Цахимаар

2/26/2014

 

4074

ИУ87101816

Ерөнхий эмч

42

Цахимаар

2/26/2014

 

1101

УД86112409

Сувилагч

73

Цахимаар

2/26/2014

 

1102

СЮ85110760

Сувилагч

66

Цахимаар

2/26/2014

 

1103

ЛЮ74112805

Сувилагч

73

Цахимаар

2/26/2014

 

1104

АЯ90100229

Сувилагч

52

Цахимаар

2/26/2014

 

3211

ЙЙ85031105

УАУ эмч

75

Цахимаар

2/26/2014

 

5212

ХЖ65011378

Хүүхдийн эмч

80

Цахимаар

2/26/2014

 

4074

ЧЛ87090467

Ерөнхий эмч

72

Цахимаар

2/26/2014

 

1094

ХН72041861

Сувилагч

71

Цахимаар

2/26/2014

 

2208

ЖЭ83012806

Эх баригч

64

Цахимаар

2/26/2014

 

1094

ЧЕ73022401

Сувилагч

64

Цахимаар

2/26/2014

 

2523

ЙЕ91051705

Бага эмч

69

Цахимаар

2/26/2014

 

2523

ВЗ92050402

Бага эмч

71

Цахимаар

2/26/2014

 

1094

НФ69072001

Сувилагч

61

Цахимаар

2/26/2014

 

2524

ЙЛ91031601

Бага эмч

72

Цахимаар

2/26/2014

 

2523

СБ84071718

Бага эмч

67

Цахимаар

2/26/2014

 

2422

ЧМ66032801

Эм найруулагч

73

Цахимаар

2/26/2014

 

4074

ЕЮ81073022

Ерөнхий эмч

50

Цахимаар

2/26/2014

 

1094

ЗЮ74010661

Сувилагч

58

Цахимаар

2/26/2014

 

4074

НГ90011866

Ерөнхий эмч

44

Цахимаар

2/26/2014

 

3314

ЦБ83070602

Эм зүйч

53

Цахимаар

2/26/2014

 

2523

ЕЯ69032163

Бага эмч

58

Цахимаар

2/26/2014

 

4201

ЧГ81112366

Дотрын эмч

56

Цахимаар

2/26/2014

 

2305

АО69040807

Эх баригч бага эмч

40

Цахимаар

2/26/2014

 

3314

ШБ66072601

Эм зүйч

50

Цахимаар

2/26/2014

 

 

            3130

УШ90033123

Насс

75

Цахимаар

2/26/2014

 

3314

СА91070503

Эм зүйч

44

Цахимаар

2/26/2014