Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Вэбийн бүтэц

ҮНДСЭН ЦЭС

ЭХЛЭЛ

МЭНДЧИЛГЭЭ

ТАНИЛЦУУЛГА

Түүхэн замнал

Бүтэц, зохион байгуулалт

Захиргааны хэлтэс

Яаралтай тусламжийн зохицуулалтын хэлтэс

Мэдээллийн технологи, телемедициний хэлтэс

Төгсөлтийн дараах сургалтын зохицуулалтын хэлтэс

Тогтолцооны судалгаа, статистикийн хэлтэс

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээ, мэдээлэл

Видео мэдээлэл

Фото мэдээлэл

ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ

Хуулиуд

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал

Төвийн захирлын тушаал

       ХОЛБОО БАРИХ

       ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖИЛ

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭММҮА эрхлэх зөвшөөрлийн талаар

       Гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрөл

       Эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрөл

Эрүүл мэндийн тогтолцооны судалгааны чиглэлээр

       Бодлогын баримт бичиг

       Судалгаа, үнэлгээ

Статистик мэдээллийн талаар

Амбулаторт хөтлөгдөх анхан шатны бүртгэлийн маягт

Стационарт хөтлөгдөх анхан шатны бүртгэлийн маягт

Жилийн эцсийн тайлангийн загвар

        H-info 2.1 програм хангамж

Сарын мэдээ

Даатгалын тариф

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, төвүүдэд хөтлөгдөх анхан шатны бүртгэлийн маягт

Улирлын мэдээ

Халдварт бус өвчин, осол гэмтлийн мэдээний  сан

Телемедициний сүлжээний талаар

Төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх болон давтан сургалтын талаар

Төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх болон давтан сургалт

Эмнэлгийн мэргэжилтний ур чадвар, мэргэжлийн зэрэг олгох

Давтан сургалт 2013

Сувилагч, дунд мэргэжилтний 2012 оны төрийн сангийн сургалт