Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2013 ОНЫ 04-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН РЕЗИДЕНТИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГЧДЫН ДҮН

 

РЕГИСТИР

МЭРГЭЖИЛ

КОД

Дүн

1

СУ85030772

Дүрс оношлогооны их эмч

1001

98

2

ИК81012701

Дүрс оношлогооны их эмч

1002

98

3

ХМ84092165

Дүрс оношлогооны их эмч

1003

98

4

ЦГ69111941

Дүрс оношлогооны их эмч

1004

98

5

МЕ85060103

Дүрс оношлогооны их эмч

1005

99

6

ТВ85031521

Дүрс оношлогооны их эмч

1006

100

7

ИЮ83100968

Дүрс оношлогооны их эмч

1007

92

8

ЕК85082269

Дүрс оношлогооны их эмч

1008

99

9

ЖЭ84122503

Дүрс оношлогооны их эмч

1009

93

10

ЛБ84121016

Дүрс оношлогооны их эмч

1010

98

11

УШ83031112

Дүрс оношлогооны их эмч

1011

92

12

ЦГ69012937

Дүрс оношлогооны их эмч

1013

99 

13

ДЭ72050406

Дүрс оношлогооны их эмч

1014

99

14

ХП66101604

Дүрс оношлогооны их эмч

1015

100

15

ВМ71063005

Дүрс оношлогооны их эмч

1016

97

16

ОЗ84041404

Дүрс оношлогооны их эмч

1017

88

17

НЭ85080660

Дүрс оношлогооны их эмч

1018

98

18

ИЗ87021704

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2001

32

19

ИЙ84102912

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2002

66

20

ХЗ86051602

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2003

67

21

СФ 82090504

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2004

53

22

ЙБ82041003

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2005

58

23

ПМ84092519

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2006

67

24

ДЭ 81040602

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2007

52

25

РЮ84080888

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2008

55

26

ЗЮ77042563

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2009

50

27

СЭ78010526

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2010

40

28

ЦД75100907

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2011

55

29

ЙА83060907

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2012

50

30

УБ84101116

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2013

40

31

ОИ84031001

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2014

59

32

ХК83031008

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2015

53

33

ТГ86022025

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2016

61

34

ФМ85112061

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2017

56

35

АН73053009

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2019

52

36

ЧЙ85042936

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2020

54

37

ТЖ86011864

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2021

60

38

ТП860511

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2022

54

39

ЧВ85022462

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2023

62

40

ТИ85123113

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2024

56

41

ОЭ85090202

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2025

56

42

ЧЛ82090966

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2026

56

43

СЭ85020418

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2027

53

44

ВЮ78072600

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

2028

55

45

ПЗ87021619

 

Мэс заслын их эмч

3001

98

46

ДП88122907

 

Мэс заслын их эмч

3002

98

47

ЗЕ81102510

Лабораторийн их эмч

4001

63

48

ВЮ84121777

Лабораторийн их эмч

4002

65

49

ЧД73042663

Лабораторийн их эмч

4003

72

50

ЕМ84093061 

Лабораторийн их эмч

4004

67

51

ЧС83120706

Лабораторийн их эмч

4005

70

52

ÕÎ73112063

Арьсны их эмч

5001

98

53

ËÞ82072465

Арьсны их эмч

5002

92

54

ÖÅ79052117

Арьсны их эмч

5003

65

55

ÖÇ84052202

Арьсны их эмч

5004

78

56

ÄÀ67080104

Арьсны их эмч

5005

94

57

Öá64100108

Арьсны их эмч

5006

98

58

РЮ86102916

Эмгэг судлалын их эмч

6001

96

59

АЯ84062168

Эмгэг судлалын их эмч

6002

96

60

ИЭ87030692

Эмгэг судлалын их эмч

6003

99

61

ЙА86092314

Эмгэг судлалын их эмч

6004

95

62

ОН86022864

Эмгэг судлалын их эмч

6005

95

63

ОЭ81080164

Эмгэг судлалын их эмч

6006

96

64

ВА85040515

Гэмтэл согогын их эмч

7001

99

65

УХ82062271

Гэмтэл согогын их эмч

7002

98

66

СЗ71111215

Гэмтэл согогын их эмч

7003

99

67

ГН851119385

Гэмтэл согогын их эмч

7004

98

68

УЕ86020436

Гэмтэл согогын их эмч

7005

98

69

ПК82013111

Гэмтэл согогын их эмч

7006

90