Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2013 ОНЫ 3-Р САРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГСДЫН ДҮН

Регистрын дугаар

Мэргэжлийн чиглэл

Код

Дүн

 1.  

CHI69042010

Мэс заслын эмч

1001

52

 1.  

ХК86051471

Мэс заслын эмч

1002

56

 1.  

ДЮ79032406

Дотрын эмч

1003

62

 1.  

нй80082401

Дотрын эмч

1006

80

 1.  

ЧМ5606060461

Дотрын эмч

1007

39

 1.  

ХЛ85112016

Дотрын эмч

1009

76

 1.  

XП71041518

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1010

70

 1.  

УХ88050349

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1011

60

 1.  

ЧЕ72040704

Мэдрэлийн эмч

1012

76

10.   

ШЕ75070704

Мэдрэлийн эмч

1013

54

11.   

ХЛ75011568

Мэдрэлийн эмч

1015

70

12.   

ШЗ72021560

Мэдрэлийн эмч

1016

66

13.   

ХБ73062907

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1017

55

14.   

PYU 82060417

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1020

81

15.   

РЭ84051826

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1021

85

16.   

ЖЬ80070462

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1022

58

17.   

жэ79082309

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1024

77

18.   

ВМ86060213

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1025

76

19.   

УС87061416

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1028

80

20.   

ОЮ85042618

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1029

75

21.   

ДЭ86091211

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1030

77

22.   

УЕ81022344

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1031

77

23.   

АЮ89020571

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1033

57

24.   

ус56061537

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1034

70

25.   

АС87071903

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1037

69

26.   

ШУ86042116

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1038

67

27.   

ТИ66090918

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1042

71

28.   

ЧС85012106

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1044

66

29.   

ВЮ82062868

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

 

61

30.   

ИА81082811

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1047

45

31.   

БЭ87030106

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1049

73

32.   

ТЯ85102103

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1050

86

33.   

йл88031611

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1051

71

34.   

HK87031309

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1052

82

35.   

МЗ71051911

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1053

90

36.   

ДЭ71022403

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1056

76

37.   

МЭ7060801

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1058

85

38.   

ОБ60031900

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1060

61

39.   

ХК80060304

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1061

44

40.   

ON86022864

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1064

63

41.   

НЭ88070202

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1065

78

42.   

ТЗ69061561

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1066

56

43.   

НК85042802

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1068

86

44.   

ЧП59052203

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1069

70

45.   

ию88070707

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1070

74

46.   

ЧГ84112207

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1072

76

47.   

ВЛ87011502

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1073

73

48.   

ЦГ69061809

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1074

83

49.   

ХЖ86060147

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1077

73

50.   

ЖЯ86021367

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1078

66

51.   

ОС85112707

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1079

76

52.   

ЦВ63111468

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1081

42

53.   

МЧ87020502

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1083

61

54.   

ХМ62012361

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1086

81

55.   

ЦЕ75082061

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1088

73

56.   

УП88100100

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1089

61

57.   

ОК87081409

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1090

89

58.   

ХБ60080261

Ерөнхий эмч мэргэжлийн их эмч

1091

66

59.   

ею81080905

хүүхдийн эмч

2004

58

60.   

ОЭ87042768

хүүхдийн эмч

2006

53

61.   

ХБ66040761

хүүхдийн эмч

2007

40

62.   

Ус80071045

хүүхдийн эмч

2008

58

63.   

цг69102109

хүүхдийн эмч

2011

74

64.   

ХН68011700

хүүхдийн эмч

2012

73

65.   

ОЭ67032875

УАУ-ны  эмч

3001

28

66.   

УУ89032514

УАУ-ны  эмч

3002

79

67.   

ПЗ88070817

УАУ-ны  эмч

3003

85

68.   

ДН77121012

УАУ-ны  эмч

3004

81

69.   

ум89040143

УАУ-ны  эмч

3006

68

70.   

ГЭ74080903

УАУ-ны  эмч

3007

72

71.   

ЙС86021313

УАУ-ны  эмч

3008

87

72.   

ВЮ90071411

УАУ-ны  эмч

3009

81

73.   

ТА89022014

УАУ-ны  эмч

3010

89

74.   

ИХ79021305

УАУ-ны  эмч

3012

65

75.   

РЮ88041808

УАУ-ны  эмч

3014

79

76.   

AЮ89022669

УАУ-ны  эмч

3015

38

77.   

СТ87012808

УАУ-ны  эмч

3016

83

78.   

ТЗ82041965

УАУ-ны  эмч

3017

53

79.   

ию90032689

УАУ-ны  эмч

3018

53

80.   

ЧП70022218

УАУ-ны  эмч

3019

40

81.   

UYU87063003

УАУ-ны  эмч

3020

31

82.   

УУ88040805

УАУ-ны  эмч

3024

56

83.   

ИД88030708

УАУ-ны  эмч

3025

83

84.   

ЦЖ76053009

НАСС

4002

78

85.   

ЧЗ-72031719

НАСС

4003

47

86.   

НЮ76092305

НАСС

4006

71

87.   

ШВ84040301

НАСС

4009

61

88.   

ЛД77120608

НАСС

4010

71

89.   

чп85112301

НАСС

4011

70

90.   

ХА77011063

НАСС

4012

58

91.   

ИЭ70120709

НАСС

4014

80

92.   

УП 92020642

НАСС

4015

41

93.   

МЗ78030402

НАСС

4016

73

94.   

УМ90012701

НАСС

4018

60

95.   

ЧЕ88032107

НАСС

4019

57

96.   

ЦГ66012918

НАСС

4020

78

97.   

AР72041302

НАСС

4021

60

98.   

УУ81012311

НАСС

4022

73

99.   

ЧМ85101206

НАСС

4023

62

 1.  

ХЛ82051322

НАСС

4024

70

 1.  

УХ70081305

НАСС

4025

51

 1.  

ЧТ76081707

НАСС

4026

71

 1.  

АТ81070861

эм зүйч

5001

30

 1.  

ЦЖ85042002

эм зүйч

0000

79

 1.  

УК89090905

эм зүйч

5004

74

 1.  

ПИ89050104

эм зүйч

5005

80

 1.  

DO87062729

эм зүйч

5006

62

 1.  

ЧЛ72080205

эм зүйч

5007

63

 1.  

МЗ84050108

эм зүйч

5008

66

 1.  

йю89051603

эм зүйч

5009

69

 1.  

иж 89012816

эм зүйч

5012

48

 1.  

ЛЮ84122366

эм зүйч

5014

77

 1.  

ЙЮ90010106

эм зүйч

5015

79

 1.  

ТӨ6513848

эм зүйч

5016

46

 1.  

нф84010501

эм зүйч

5019

82

 1.  

ХЗ69123104

эм зүйч

5020

75

 1.  

кю701122169

эм зүйч

5021

70

 1.  

ЗП72022501

эм зүйч

5022

68

 1.  

нэ85013168

эм зүйч

5023

73

 1.  

УХ90031252

эм зүйч

5025

77

 1.  

ПЮ83060960

эм зүйч

5027

61

 1.  

МК89060101

эм зүйч

5028

68

 1.  

ИФ83072502

эм зүйч

5030

77

 1.  

ЖА89052268

эм зүйч

5032

61

 1.  

ХД63012662

эм зүйч

5034

79

 1.  

ЕА82101007

эм зүйч

5035

86

 1.  

ШД67041060

эм зүйч

5037

84

 1.  

НБ88031804

эм зүйч

5041

49

 1.  

ЙК72022702

эм зүйч

5042

82

 1.  

МК72031200

эм зүйч

5043

86

 1.  

АЮ61122220

эм зүйч

5044

43

 1.  

chk58041165

эм зүйч

5045

34

 1.  

ИФ80070909

эм зүйч

5049

74

 1.  

НС89020565

эм зүйч

5050

69

 1.  

ПД89051163

эм зүйч

5051

63

 1.  

ЗЛ88041213

эм зүйч

5052

68

 1.  

ЖЭ73101004

бага эмч

5054

48

 1.  

ЙЗ75050804

бага эмч   

6003

68

 1.  

мэ76050103

бага эмч

6005

55

 1.  

ДМ85062013

бага эмч

6006

70

 1.  

ДМ86121875

бага эмч   

6007

78

 1.  

OЗ91042611

бага эмч

6008

68

 1.  

ИЗ91112300

бага эмч

6011

51

 1.  

МЭ87101403

бага эмч   

6013

60

 1.  

чн70102400

бага эмч

6014

52

 1.  

ЕП70060212

бага эмч

6015

82

 1.  

MO85100413

бага эмч

6016

75

 1.  

ИЦ90040305

бага эмч

6017

51

 1.  

ЖЕ63052868

бага эмч

6018

46

 1.  

AГ90072359

бага эмч

6020

43

 1.  

АЖ8406280

бага эмч

6021

49

 1.  

ус71022101

бага эмч

6024

62

 1.  

тк71012201

бага эмч

6025

82

 1.  

ìè61100408

бага эмч

6026

60

 1.  

ОД91102105

бага эмчсувилагч/сув

6028

43

 1.  

СЮ85031163

бага эмчсувилагч/эм

6029

74

 1.  

ВЛ84042717

бага эмчсувилагч/сув

6030

70

 1.  

дю74041505

бага эмчсувилагч/сув

6031

48

 1.  

Жэ81040203

бага эмчсувилагч/сув

6032

65

 1.  

ол82040487

бага эмчсувилагч/сув

6033

52

 1.  

РН82100305

бага эмчсувилагч/сув

6034

53

 1.  

ДП87020613

бага эмчсувилагч/сув

6035

70

 1.  

ДМ85112406

бага эмчсувилагч/эм

6036

57

 1.  

АЮ76101603

бага эмчсувилагч/сув

6037

45

 1.  

МД76072162

бага эмчсувилагч/эм

6038

45

 1.  

пи 90070309

бага эмчсувилагч/сув

6041

67

 1.  

ЖЭ73041309

бага эмчсувилагч/сув

6042

68

 1.  

ДЮ76080302

бага эмчсувилагч/сув

6045

63

 1.  

ДЮ81120912

бага эмчсувилагч/сув

6046

48

 1.  

уе66070706

бага эмчсувилагч/сув

6051

51

 1.  

ЧТ67091705

бага эмчсувилагч/сув

6052

60

 1.  

ДБ89042008

бага эмчсувилагч/сув

6054

60

 1.  

ВЕ88090909

бага эмчсувилагч/сув

6055

56

 1.  

и б 89021101

бага эмчсувилагч/сув

6056

69

 1.  

ЖЮ89020206

бага эмчсувилагч/сув

6058

57

 1.  

фв73122205

бага эмчсувилагч/сув

6059

70

 1.  

ФA73061202

бага эмчсувилагч/сув

6060

58

 1.  

сй86060611

бага эмчсувилагч/сув

6062

55

 1.  

ДВ90102500

бага эмчсувилагч/сув

6064

46

 1.  

ПЮ91080644

бага эмчсувилагч/сув

6065

46

 1.  

сш74060902

бага эмчсувилагч/сув

6066

61

 1.  

ТБ90041402

УБЭС эмчлэх

6068

71

 1.  

ТИ75020403

УБЭС эмчлэх

6069

52

 1.  

ДЮ83031069

УБЭС эмчлэх

6070

73

 1.  

жж84090908

УБЭС сувилах

6071

56

 1.  

ПБ77121261

бага эмчсувилагч/сув

6072

70

 1.  

ИЦ85052165

бага эмчсувилагч/сув

6074

70

 1.  

ДЮ75032125

бага эмчсувилагч/сув

6075

66

 1.  

ДЗ80032704

бага эмчсувилагч/сув

6076

62

 1.  

СО86022406

бага эмчсувилагч/сув

6077

58

 1.  

ЕЕ-89022301

эх баригч

7002

65

 1.  

АН85111803

эх баригч

7004

57

 1.  

ИЦ91042307

эх баригч

7005

81

 1.  

BD90122302

эх баригч

7006

55

 1.  

АМ91082503

эх баригч

7007

32

 1.  

ЙМ86050724

эх баригч

7009

54

 1.  

ЗБ 90120411

эх баригч

7010

59

 1.  

ХИ72071401

эх баригч бага эмч

7011

60

 1.  

ОЮ90102606

эх баригч бага эмч

7012

50

 1.  

еэ69012361

эх баригч бага эмч

7013

49

 1.  

ДЮ69121568

эх баригч бага эмч

7014

72

 1.  

OM89121009

эх баригч бага эмч

7018

39

 1.  

КЖ72041203

эх баригч бага эмч

7019

48

 1.  

УШ69103100

эх баригч бага эмч

7020

52

 1.  

ТЕ 70012667

эх баригч бага эмч

7024

85

 1.  

НЛ86122365

эх баригч бага эмч

7025

46

 1.  

СЖ67123002

эх баригч бага эмч

7026

73

 1.  

ЖЭ67042703

эх баригч бага эмч

7027

47

 1.  

НР71031500

эх баригч бага эмч

7028

41

 1.  

ИЦ64121921

эх баригч бага эмч

7029

60

 1.  

ТЕ69042264

эх баригч бага эмч

7030

75

 1.  

ПП66082611

эх баригч бага эмч

7031

43

 1.  

ЧМ90031737

эх баригч бага эмч

7033

64

 1.  

 

эх баригч бага эмч

7035

43

 1.  

ТЖ71110802

эм найруулагч

8001

53

 1.  

ДЮ81122805

эм найруулагч

8002

33

 1.  

DU80011889

эм найруулагч

8003

54

 1.  

ДИ80112807

эм найруулагч

8004

66

 1.  

ИЗ83032702

эм найруулагч

8005

71

 1.  

ЧА85111009

эм найруулагч

8006

57

 1.  

хк-82050269

эм найруулагч

8007

74

 1.  

ЧЖ68091022

эм найруулагч

8008

67

 1.  

ск87102409

эм найруулагч

8009

50

 1.  

ХЖ65052602

эм найруулагч

8010

35

 1.  

УХ67011064

эм найруулагч

8013

67

 1.  

СД78051306

эм найруулагч

8014

67

 1.  

rb80040104

эм найруулагч

8015

49

 1.  

ДГ72042908

эм найруулагч

8019

41

 1.  

ХЙ84083188

эм найруулагч

8020

39

 1.  

ЛК69011818

эм найруулагч

8024

64

 1.  

АВ86112800

эм найруулагч

8025

46

 1.  

ВЙ82020400

эм найруулагч

8027

57

 1.  

НЫ86100268

эм найруулагч

8028

63

 1.  

СЧ69021667

эм найруулагч

8029

74

 1.  

Лй86042060

эм найруулагч

8030

70

 1.  

ВР82083004

эм найруулагч

8033

62

 1.  

ИВ60030702

эм найруулагч

8034

57

 1.  

ИЧ1967101007

эм найруулагч

8035

72

 1.  

ХК61061406

эм найруулагч

8036

45

 1.  

ЦГ70050205

эм найруулагч

8037

72

 1.  

ГН83030409

эм найруулагч хас

8040

74

 1.  

ЕЮ70080301

эм найруулагч

8041

37

 1.  

ХМ81041602

эм найруулагч

8043

43

 1.  

ЦГ68082128

эм найруулагч

8044

84

 1.  

ЖА86103162

эм найруулагч

8045

58

 1.  

АИ76102800

эм найруулагч

8046

80

 1.  

ЖЯ67011601

эм найруулагч

8047

65

 1.  

АА86090205

эм найруулагч

8048

33

 1.  

КЮ73010720

эм найруулагч

8049

60

 1.  

ИО84021904

эм найруулагч

8050

76

 1. 8

РЭ84122202

сувилагч

9027

61

 1.  

ЧЗ75041706

сувилагч

0000

74

 1.  

ËÁ79121025

сувилагч

9002

71

 1.  

НЭ72071467

сувилагч

9003

52

 1.  

shj84011701

сувилагч

9004

37

 1.  

ХЖ87042264

сувилагч

9005

60

 1.  

ХЗ64011467

сувилагч

9006

41

 1.  

СЧ83092468

сувилагч

9007

59

 1.  

OA80022605

сувилагч

9008

65

 1.  

XE74042600

сувилагч

9009

71

 1.  

ВП81010301

сувилагч

9010

81

 1.  

НХ 77110803

сувилагч

9011

41

 1.  

ВК75102500

сувилагч

9012

41

 1.  

ВА85030866

сувилагч

9014

57

 1.  

ИЦ76031105

сувилагч

9015

41

 1.  

ШБ69031861

сувилагч

9016

80

 1.  

ТГ81102464

сувилагч

9017

77

 1.  

УК89071243

сувилагч

9020

43

 1.  

ЧД82072101

сувилагч

9022

62

 1.  

УШ91063069

сувилагч

9023

60

 1.  

нф77100608

сувилагч

9024

53

 1.  

БЖ86112505

сувилагч

9026

66

 1.  

РЭ84122202

сувилагч

9027

70

 1.  

ЧТ73051709

сувилагч

9029

68

 1.  

ОЮ72111704

сувилагч

9031

50

 1.  

ПИ86032304

сувилагч

9032

73

 1.  

ДУ68103068

сувилагч

9033

46

 1.  

чт76030868

сувилагч

9035

77

 1.  

ДК77120804

сувилагч

9036

63

 1.  

ИЕ76062061

сувилагч

9037

45

 1.  

МИ75111302

сувилагч

9038

65

 1.  

НХ80011704

сувилагч

9041

70

 1.  

ДА80011704

сувилагч

9042

71

 1.  

ЧТ64101067

сувилагч

9045

46

 1.  

АЙ89120508

сувилагч

9047

77

 1.  

ИА83090305

сувилагч

9048

78

 1.  

хй83091307

сувилагч

9049

71

 1.  

ЙУ88062104

сувилагч

9050

58

 1.  

ЧР66032103

сувилагч

9052

71

 1.  

ФМ66092928

сувилагч

9053

52

 1.  

СО:84042401

сувилагч

9054

80

 1.  

ЦА59101060

сувилагч

9055

64

 1.  

УУ9041281

сувилагч

 

9056

74

 1.  

ХН70022601

сувилагч

9058

70

 1.  

МЕ65081409

сувилагч

9059

51

 1.  

ЕИ80030401

сувилагч

9061

61

 1.  

СЙ77030108

сувилагч

9062

73

 1.  

УД 88083026

сувилагч

9063

78

 1.  

СЭ86082961

сувилагч

9064

57

 1.  

УГ72052641

сувилагч

9068

76

 1.  

НЫ90122864

сувилагч

9070

50

 1.  

MA82060822

сувилагч

9071

77

 1.  

РФ84092169

сувилагч

9072

73

 1.  

ТЖ77020709

сувилагч

9074

56

 1.  

по87073100

сувилагч

9076

54

 1.  

ТЕ66020273

сувилагч

9077

80

 1.  

ЧМ66020273

сувилагч

 

9078

59

 1.  

ЙС84012803

сувилагч

9080

63

 1.  

ЛД81121101

сувилагч

9081

72

 1.  

ДЮ69042506

сувилагч

9082

48

 1.  

ЧР71062861

сувилагч

9083

68

 1.  

ОЭ69111065

сувилагч

9084

60

 1.  

НП91070114

сувилагч

9086

57

 1.  

ФВ63021456

сувилагч

9089

57

 1.  

ПЭ67122305

сувилагч

9091

61

 1.  

СЕ66100101

сувилагч

9092

54

 1.  

МЕ77101704

сувилагч

9093

50

 1.  

цж64072262

сувилагч

9095

67

 1.  

ПГ75120406

сувилагч

9096

57

 1.  

БЮ80011403

сувилагч

9098

79

 1.  

УВ89080127

сувилагч

9099

54

 1.  

ВЮ79102283

сувилагч

9100

70

 1.  

ХВ81111120

сувилагч

9101

82

 1.  

ЧП75082504

сувилагч

9102

76

 1.  

ХЗ78081608

сувилагч

9103

59

 1.  

ЧБ75112502

сувилагч

9104

48

 1.  

ЖЗ78081608

сувилагч

9105

72

 1.  

БХ83120306

сувилагч

9106

76

 1.  

ЕК63080467

сувилагч

9107

50

 1.  

ЗП90121808

сувилагч

9109

86

 1.  

ЧА73050767

сувилагч

9110

76

 1.  

ХП76030805

сувилагч

9111

59

 1.  

ДК79012701

сувилагч

9112

70

 1.  

ЧА67030205

сувилагч

9113

73

 1.  

ИЛ90101521

сувилагч

9114

56

 1.  

ТБ69050368

сувилагч

9115

52

 1.  

ЧН75011663

сувилагч

9116

60

 1.  

ВЭ75061201

сувилагч

9117

57

 1.  

МЛ88092904

сувилагч

9118

69

 1.  

ПГ78090806

сувилагч

9124

73

 1.  

ОК77021401

сувилагч

9125

77

 1.  

МБ78071901

сувилагч

9126

90

 1.  

МА6209309

сувилагч

9127

57

 1.  

ШЖ65020804

сувилагч

9128

60

 1.  

АМ72091521

сувилагч

9129

74

 1.  

МЗ73121003

сувилагч

9130

80

 1.  

ПГ88061203

сувилагч

9131

68

 1.  

ШЕ72063004

сувилагч

9132

65

 1.  

МЭ73121869

сувилагч

2001

85

 1.  

МА8302040

сувилагч

2002

61

 1.  

МД82121061

сувилагч

2003

73

 1.  

ЦЕ61042767

сувилагч

2004

75

 1.  

МХ73040805

сувилагч

2005

73

 1.  

ЦЗ77091302

сувилагч

2006

70

 1.  

ХК69062962

сувилагч

2007

83

 1.  

ЖЮ6103150

сувилагч

2008

45

 1.  

АЮ91120781

сувилагч

2009

81

 1.  

ЗГ85102707

сувилагч

2010

62

 1.  

ВК90040900

сувилагч

2011

68

 1.  

ДМ85112406

сувилагч

2012

70

 1.  

Ч065061162

сувилагч

2013

70

 1.  

ЦЗ840404083

сувилагч

2014

49

 1.  

ЕИ76012333

сувилагч

2015

54

 1.  

НА86071360

сувилагч

2016

78

 1.  

ПЖ86110804

сувилагч

2017

60

 1.  

МА8601020

сувилагч

2018

70

 1.  

ИЭ81040804

сувилагч

2019

71

 1.  

ХМ62101569

сувилагч

2020

56

 1.  

УЕ82110365

сувилагч

2021

75

 1.  

ЕМ88041168

сувилагч

2022

76

 1.  

ЗП50021501

сувилагч

2023

46

 1.  

ДВ90102500

сувилагч

6064

46