Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
МЭРГЭЖЛИЙН НИЙГЭМЛЭГ, ХОЛБООНЫ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА.

Эрүүл мэндийн сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/513 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар “Мэргэшлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам” батлагдсан байна.

Шинэчилсэн журмаар мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоонд зэргийн шалгалт зохион байгуулах эрхийг 3 жилийн хугацаатайгаар олгох, шалгалт зохион байгуулах мэргэшлийн чиглэлийг бодлогын түвшинд тодорхойлохтой холбогдуулан улсын бүртгэлд албан ёсоор бүртгүүлсэн, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж буй мэргэжлийн нийгэмлэг, мэргэжлийн холбооны судалгаа гаргаж байна.

Иймд мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоод доорх жагсаалтын дагуу материалаа бүрдүүлэн ажлын албанд 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн дотор албан бичгээр ирүүлнэ үү.  Үүнд:

1.  Албан хүсэлт;

2.  Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар / баталгаажуулах/;

3.  Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбооны товч танилцуулга /ажлын албаны бүтэц,  гишүүнчлэлийн тоо, нийгэмлэгийн тэргүүн болон нарийн бичгийн нэр, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг, /;

4.  Цахим хуудас, фэйсбүүк пэйж хаяг;

5.  Холбогдох олон улсын мэргэжлийн нийгэмлэгийн гишүүн эсэх

/ баталгаажуулах баримт /

Лавлах утас: 11-320633

Хүний нөөцийн бодлого зохицуулалтын алба

2020.01.04